Menadžment Bijelo Polje

 


 • Menadžment Bijelo Polje


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Primijenjene
  Finansiranje: S
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Dragašević Zdenka, docent
 • Ishodi učenja:
  Nakon što student završi primijenjene studije menadžmenta moći će da: tumači prirodu i svrhu postojanja preduzeća, kao i ključne pojmove koji se odnose na njegovo funkcionisanje, opstanak i uspjeh na tržištu; prepozna i kritički ocijeni različite poglede na pitanja iz poslovne prakse; primijeni ekonomske teorije u različitom praktičnom kontekstu; analizira i tumači podatke dobijene iz razlčitih oblasti poslovanja preduzeća i donosi odgovarajuće zaključke; radi efikasno i djelotvorno u timu.
Obavještenja rukovodioca   >>>

08.06.2018 Menadžment Bijelo Polje
Obavjestenje za studente III godine, predmet Poslovni engleski III - 08.06.2018 11:14. >>>

06.06.2018 Menadžment Bijelo Polje
Obavjestenje za studente III godihne - predmet Sport - 06.06.2018 11:23. >>>

30.05.2018 Menadžment Bijelo Polje
Obavjestenje za studente III godine - predmet Sport - 30.05.2018 12:52. >>>

28.05.2018 Menadžment Bijelo Polje
Obavjestenje za studente II godine - predmet Upravljanje ljudskim resursima - 28.05.2018 13:22. >>>

26.05.2018 Menadžment Bijelo Polje

Spiskovi studenata koji su platili školarinu i stekli pravo da polažu završne ispite iz ljetnjeg semestra

DETALJNIJE

23.05.2018 Menadžment Bijelo Polje
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovni englkeski jezik III - 23.05.2018 14:54. >>>

15.05.2018 Menadžment Bijelo Polje
Obavjestenje za studente III godine - 15.05.2018 14:47. >>>

14.05.2018 Menadžment Bijelo Polje

KRAJNJI ROK ZA UPLATU ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

DETALJNIJE

09.05.2018 Menadžment Bijelo Polje
Raspored završnih i popravnih završnih ispita u ljetnjem semestru studijske 2017-18 godine - 09.05.2018 09:27. >>>

03.05.2018 Menadžment Bijelo Polje

UPLATA ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

DETALJNIJE
 
Slide1 background

Primijenjene studije menadžmenta - Najbolje obrazovanje za menadžere

Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 
Obavještenja za predmete   >>>

18.06.2018 Menadžment Bijelo Polje-Organizaciono ponašanje
Dodatni rok iz predmeta Organizaciono ponašanje. >>>

15.06.2018 Menadžment Bijelo Polje-Poslovno odlučivanje
Rezultati popravnog završnog ispita - 15.06.2018 18:01. >>>

13.06.2018 Menadžment Bijelo Polje-Poslovne finansije
Rezultati zavrsnog ispita. >>>

13.06.2018 Menadžment Bijelo Polje-Biznis analiza
Rezultati nakon popravnog završnog ispita. >>>

12.06.2018 Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje
rezultati zavrsnog kolokvijuma. >>>

11.06.2018 Menadžment Bijelo Polje-Biznis analiza
Termin polaganja popravnog završnog ispita. >>>

08.06.2018 Menadžment Bijelo Polje-Poslovno odlučivanje
Rezultati zavrsnog ispita- 08.06.2018 14:21. >>>

06.06.2018 Menadžment Bijelo Polje-Biznis analiza
Rezultati nakon završnog ispita. >>>

04.06.2018 Menadžment Bijelo Polje-Organizaciono ponašanje
Rezultati završnog ispita. >>>

04.06.2018 Menadžment Bijelo Polje-Poslovne finansije
Rezultati zavrsnog ispita. >>>

04.06.2018 Menadžment Bijelo Polje-Biznis analiza
Obavjestenje o terminu zavrsnog ispita. >>>

02.06.2018 Menadžment Bijelo Polje-Biznis analiza
Rezultati nakon popravnog kolokvijuma. >>>

24.05.2018 Menadžment Bijelo Polje-Biznis analiza
Promjena termina popravnog kolokvijuma. >>>

23.05.2018 Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje
Termin predavanja. >>>

23.05.2018 Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje
Korigovani rezultati (prije završnog ispita). >>>

19.05.2018 Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje
Rezultati prije završnog ispita. >>>

17.05.2018 Menadžment Bijelo Polje-Biznis analiza
Rezultati kolokvijuma. >>>

14.05.2018 Menadžment Bijelo Polje-Poslovne finansije
Rezultati popravnog kolokvijuma. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Menadžment Bijelo Polje 1 Ekonomija firme2+2+08O    
Menadžment Bijelo Polje 1 Matematika za biznis2+3+05O    
Menadžment Bijelo Polje 1 Poslovna informatika2+2+05O    
Menadžment Bijelo Polje 1 Principi ekonomije2+2+08O    
Menadžment Bijelo Polje 1 Poslovni engleski jezik I2+2+04I   D
Menadžment Bijelo Polje 1 Poslovni Ruski jezik 12+2+04I    
Menadžment Bijelo Polje 2 Biznis statistika2+2+07O    
Menadžment Bijelo Polje 2 Osnovi marketinga2+2+08O    
Menadžment Bijelo Polje 2 Osnove menadžmenta2+2+08O    
Menadžment Bijelo Polje 2 Poslovno pravo2+2+07O    
Menadžment Bijelo Polje 3 Preduzetništvo2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 3 Računovodstvo2+3+07O    
Menadžment Bijelo Polje 3 Strategijski menadžment2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 3 Upravljački IS2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 3 Poslovni engleski jezik II2+2+05I    
Menadžment Bijelo Polje 3 Poslovni ruski jezik II2+2+05I    
Menadžment Bijelo Polje 4 Biznis analiza2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 4 Organizaciono ponašanje2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 4 Poslovne finansije2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 4 Poslovno odlučivanje2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 6 Elektronsko poslovanje2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 6 Poslovni Engleski jezik III2+2+05I    
Menadžment Bijelo Polje 6 Poslovni Ruski jezik III2+2+05I    
Menadžment Bijelo Polje 6 Sport0+4+04O    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment 4 Upravljanje ljudskim resursima2+2+06O    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment 5 Operativni menadžment2+2+06O    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment 5 Menadžment investicijama2+2+06VP    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment 5 Tržišno komuniciranje2+2+06VP    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment 5 Menadžment malih i srednjih preduzeća2+2+06O    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment 5 Međunarodni marketing2+2+06VP    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Marketing 4 Istraživanje marketinga2+2+06O    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Marketing 5 Marketing u trgovini2+2+06VP    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Marketing 5 Marketing menadžment malog biznisa2+2+06O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

15.06.2018 Ekonomski fakultet

Info dan o Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu zapošljavanja na univerzitetima

DETALJNIJE
07.06.2018 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet zvanično član EFMD

DETALJNIJE

31.05.2018 Ekonomski fakultet

Vrijednosti stečene na Ekonomskom fakultetu vodilja brojnim generacijama

DETALJNIJE
25.05.2018 Ekonomski fakultet

58 godina od osnivanja Ekonomskog fakulteta

DETALJNIJE

23.05.2018 Ekonomski fakultet

KRAJNJI ROK ZA UPLATU ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

DETALJNIJE
18.05.2018 Ekonomski fakultet

Stručne prakse za studente dostupne u kompaniji „BD Electronics“ sa Malte

DETALJNIJE

18.05.2018 Ekonomski fakultet

Delegacija iz Skadra posjetila Ekonomski fakultet

DETALJNIJE
09.05.2018 Ekonomski fakultet

Poziv za praktikanate u IT i finansijskoj reviziji u PwC

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE
14.06.2018 Rektorat

Rektor Univerziteta Crne Gore otvorio MECO konferenciju

DETALJNIJE

18.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje juniorske košarkaške reprezentacije Crne Gore

DETALJNIJE
18.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Nova imena iz svijeta nauke na CSA konferenciji

DETALJNIJE

15.06.2018 Karijerni centar

Info dan o Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu zapošljavanja na univerzitetima

DETALJNIJE
14.06.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za nagrade u okviru programa L'Oreai-UNESCO za žene u nauci

DETALJNIJE

14.06.2018 Prirodno-matematički fakultet

Uručene diplome najboljima na Olimpijadi znanja 2018.

DETALJNIJE
14.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Izašao junski  broj naučnog časopisa Sport Mont

DETALJNIJE