Menadžment Bijelo Polje

 


 • Menadžment Bijelo Polje


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Primijenjene
  Finansiranje: S
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Dragašević Zdenka, docent
 • Ishodi učenja:
  Nakon što student završi primijenjene studije menadžmenta moći će da: tumači prirodu i svrhu postojanja preduzeća, kao i ključne pojmove koji se odnose na njegovo funkcionisanje, opstanak i uspjeh na tržištu; prepozna i kritički ocijeni različite poglede na pitanja iz poslovne prakse; primijeni ekonomske teorije u različitom praktičnom kontekstu; analizira i tumači podatke dobijene iz razlčitih oblasti poslovanja preduzeća i donosi odgovarajuće zaključke; radi efikasno i djelotvorno u timu.
Obavještenja rukovodioca   >>>

18.04.2018 Menadžment Bijelo Polje
Obavještenje za studente III godine - predmet POSLOVNI ENGLESKI JEZIK III - 18.04.2018 12:24. >>>

18.04.2018 Menadžment Bijelo Polje
Obavještenje za studente III godine - predmet SPORT - 18.04.2018 12:23. >>>

05.04.2018 Menadžment Bijelo Polje
Obavještenje za studente III godine - predmet POSLOVNI ENGLESKI JEZIK III - 05.04.2018 09:32. >>>

04.04.2018 Menadžment Bijelo Polje
UPLATA PRVE RATE ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018. >>>

28.03.2018 Menadžment Bijelo Polje
Obavjestenje za studente III godine - predmet SPORT - 28.03.2018 14:09. >>>

20.03.2018 Menadžment Bijelo Polje
UPLATA PRVE RATE ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018. >>>

10.03.2018 Menadžment Bijelo Polje
Raspored kolokvijuma i popravnih kolokvijuma za ljetnji semestar studijske 2017-18 - 10.03.2018 11:58. >>>

28.02.2018 Menadžment Bijelo Polje
Obavjestenje za studente III godine - 28.02.2018 16:25. >>>

21.02.2018 Menadžment Bijelo Polje
Obavjestenje za studente III godine - 21.02.2018 13:28. >>>

02.02.2018 Menadžment Bijelo Polje
RASPORED NASTAVE U LJETNJEM SEMESTRU 2017/18 - Studije menadžmenta Bijelo Polje . >>>
 
Slide1 background

Primijenjene studije menadžmenta - Najbolje obrazovanje za menadžere

Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 
Obavještenja za predmete   >>>

19.04.2018 Menadžment Bijelo Polje-Organizaciono ponašanje
Rezultati kolokvijuma. >>>

12.04.2018 Menadžment Bijelo Polje-Organizaciono ponašanje
Spisak oslobođenih dijela kolokvijuma. >>>

12.04.2018 Menadžment Bijelo Polje-Poslovne finansije
Poeni (osvojeni na casovima vjezbi - testiranje). >>>

11.04.2018 Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje
popravni kolokvijuma i analiza studija slucaja. >>>

05.04.2018 Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje
promena termina predavanja. >>>

04.04.2018 Menadžment Bijelo Polje-Organizaciono ponašanje
Termin kolokvijuma iz predmeta Organizaciono ponašanje. >>>

28.03.2018 Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje
Termin kolokvijuma (praktični dio). >>>

28.03.2018 Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje
Rezultati prvog teorijskog kolokvijuma. >>>

27.03.2018 Menadžment Bijelo Polje-Osnove menadžmenta
Ispitna pitanja za prvi kolokvijum. >>>

22.03.2018 Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje
Obavestenje o terminima predavanja. >>>

20.03.2018 Menadžment Bijelo Polje-Biznis analiza
Obavještenje - promjena termina časova vježbi. >>>

20.03.2018 Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje
Informacija za prvi teorijski kolokvijum, popravni prvog teorijskog kolokvijuma i analizu studija slucaja. >>>

20.03.2018 Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje
aktivnosti na casu. >>>

09.03.2018 Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Promjena termina kolokvijuma. >>>

02.03.2018 Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje
informacija za seminarske radove. >>>

26.02.2018 Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje
promjena termina predavanja. >>>

26.02.2018 Menadžment Bijelo Polje-Poslovno odlučivanje
Poslovno odlucivanje - 26.02.2018 09:32. >>>

19.02.2018 Menadžment Bijelo Polje-Poslovne finansije
Materijal za vjezbe. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Menadžment Bijelo Polje 1 Ekonomija firme2+2+08O    
Menadžment Bijelo Polje 1 Matematika za biznis2+3+05O    
Menadžment Bijelo Polje 1 Poslovna informatika2+2+05O    
Menadžment Bijelo Polje 1 Principi ekonomije2+2+08O    
Menadžment Bijelo Polje 1 Poslovni engleski jezik I2+2+04I   D
Menadžment Bijelo Polje 1 Poslovni Ruski jezik 12+2+04I    
Menadžment Bijelo Polje 2 Biznis statistika2+2+07O    
Menadžment Bijelo Polje 2 Osnovi marketinga2+2+08O    
Menadžment Bijelo Polje 2 Osnove menadžmenta2+2+08O    
Menadžment Bijelo Polje 2 Poslovno pravo2+2+07O    
Menadžment Bijelo Polje 3 Preduzetništvo2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 3 Računovodstvo2+3+07O    
Menadžment Bijelo Polje 3 Strategijski menadžment2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 3 Upravljački IS2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 3 Poslovni engleski jezik II2+2+05I    
Menadžment Bijelo Polje 3 Poslovni ruski jezik II2+2+05I    
Menadžment Bijelo Polje 4 Biznis analiza2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 4 Organizaciono ponašanje2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 4 Poslovne finansije2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 4 Poslovno odlučivanje2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 6 Elektronsko poslovanje2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 6 Poslovni Engleski jezik III2+2+05I    
Menadžment Bijelo Polje 6 Poslovni Ruski jezik III2+2+05I    
Menadžment Bijelo Polje 6 Sport0+4+04O    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment 4 Upravljanje ljudskim resursima2+2+06O    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment 5 Operativni menadžment2+2+06O    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment 5 Menadžment investicijama2+2+06VP    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment 5 Tržišno komuniciranje2+2+06VP    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment 5 Menadžment malih i srednjih preduzeća2+2+06O    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment 5 Međunarodni marketing2+2+06VP    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Marketing 4 Istraživanje marketinga2+2+06O    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Marketing 5 Marketing u trgovini2+2+06VP    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Marketing 5 Marketing menadžment malog biznisa2+2+06O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

18.04.2018 Ekonomski fakultet

Maturanti podgoričke Gimnazije u posjeti Ekonomskom fakultetu

DETALJNIJE
17.04.2018 Ekonomski fakultet

Uplata druge rate školarine za ljetnji semestar studijske 2017/2018

DETALJNIJE

12.04.2018 Ekonomski fakultet

Obavještenje o anketiranju studenata prve godine studija

DETALJNIJE
04.04.2018 Ekonomski fakultet

Uplata školarine za ljetnji semestar studijske 2017/2018.

DETALJNIJE

29.03.2018 Ekonomski fakultet

Završena prva Bank & Business Konferencija

DETALJNIJE
28.03.2018 Ekonomski fakultet

Gostovanje predstavnika Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis

DETALJNIJE

26.03.2018 Ekonomski fakultet

Biznis - gostujuće predavanje

DETALJNIJE
23.03.2018 Ekonomski fakultet

Kreiranje promocije za ciljne grupe potrošača

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE
03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

18.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE
19.04.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Centralna univerzitetska biblioteka obilježava Svjetski dan knjige - 23. april

DETALJNIJE

19.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Promocija knjige profesora Bjelice na naučnom simpozijumu u Mostaru

DETALJNIJE
19.04.2018 SIMPED

Prvi međunarodni simpozijum iz muzičke pedagogije

DETALJNIJE

18.04.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Njemačka Fondacija Konrad Adenauer dodjeljuje stipendije

DETALJNIJE
18.04.2018 Ekonomski fakultet

Maturanti podgoričke Gimnazije u posjeti Ekonomskom fakultetu

DETALJNIJE