Menadžment Bijelo Polje

 


 • Menadžment Bijelo Polje


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Primijenjene
  Finansiranje: S
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Dragašević Zdenka, docent
 • Ishodi učenja:
  Nakon što student završi primijenjene studije menadžmenta moći će da: tumači prirodu i svrhu postojanja preduzeća, kao i ključne pojmove koji se odnose na njegovo funkcionisanje, opstanak i uspjeh na tržištu; prepozna i kritički ocijeni različite poglede na pitanja iz poslovne prakse; primijeni ekonomske teorije u različitom praktičnom kontekstu; analizira i tumači podatke dobijene iz razlčitih oblasti poslovanja preduzeća i donosi odgovarajuće zaključke; radi efikasno i djelotvorno u timu.
Obavještenja rukovodioca   >>>

18.01.2018 Menadžment Bijelo Polje
Poslovni engleski II - rezultati zavrsnog ispita- 18.01.2018 13:11. >>>

09.01.2018 Menadžment Bijelo Polje
Rezultati ispita iz predmeta Poslovni engleski II - 09.01.2018 13:23. >>>

29.12.2017 Menadžment Bijelo Polje
Spiskovi studenata po predmetima iz zimskog semestra studijske 2017/2018 godine. >>>

22.12.2017 Menadžment Bijelo Polje
Menadzment Bijelo Polje 2017 - Termin za popravni kolokvijum iz predmeta Poslovni engleski I. >>>

22.12.2017 Menadžment Bijelo Polje
Raspored polaganja zavrsnih i popravnih zavrsnih ispita u zimskom semestru studijske 2017-18 godine - 22.12.2017 14:54. >>>

22.12.2017 Menadžment Bijelo Polje
Termin polaganja popravnog kolokvijuma iz predmeta Poslovni engleski jezik II - 22.12.2017 14:43. >>>

14.12.2017 Menadžment Bijelo Polje

Obavještenje

DETALJNIJE

17.11.2017 Menadžment Bijelo Polje
UPLATA DRUGE RATE ŠKOLARINE ZA ZIMSKI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018. >>>

06.11.2017 Menadžment Bijelo Polje
Obavjestenje za studente II godine - 06.11.2017 19:13. >>>

27.10.2017 Menadžment Bijelo Polje
Opšte obavještenje - 27.10.2017 12:02. >>>
 
Slide1 background

Primijenjene studije menadžmenta - Najbolje obrazovanje za menadžere

 
Obavještenja za predmete   >>>

19.01.2018 Menadžment Bijelo Polje-Računovodstvo
Rezultati nakon popravnog zavrsnog (19.01). >>>

19.01.2018 Menadžment Bijelo Polje-Matematika za biznis
Menadžment Bijelo Polje-Matematika za biznis - završni ispit. >>>

15.01.2018 Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Ukupni rezultati - 15.01.2018 11:12. >>>

15.01.2018 Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Rezultati završnog ispita - 15.01.2018 11:11. >>>

14.01.2018 Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment investicijama
Obavjestenje - zavrsni ispit. >>>

12.01.2018 Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo
Ukupni rezultati nakon zavrsnog dijela ispita . >>>

12.01.2018 Menadžment Bijelo Polje-Organizaciono ponašanje
Termin ispita za studente kojima je odobreno vanredno polaganje . >>>

10.01.2018 Menadžment Bijelo Polje-Računovodstvo
Rezultati nakon zavrsnog (10.01). >>>

09.01.2018 Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Termin polaganja završnog ispita - 09.01.2018 11:31. >>>

29.12.2017 Menadžment Bijelo Polje-Poslovna informatika
Ukupni rezultati prije završnog ispita-inovirani spisak - 29.12.2017 22:05. >>>

27.12.2017 Menadžment Bijelo Polje-Matematika za biznis
MATEMATIKA ZA BIZNIS - rezultati popravnog kolokvijuma. >>>

27.12.2017 Menadžment Bijelo Polje-Strategijski menadžment
Rezultati. >>>

27.12.2017 Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment
Operativni menadzment BP popravni kolokvijum - 27.12.2017 10:18. >>>

25.12.2017 Menadžment Bijelo Polje-Upravljački IS
Upravljacki IS-Lista sa poenima. >>>

25.12.2017 Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment investicijama
Izmijenjena tabela-Rezultati prije zavrsnog ispita. >>>

24.12.2017 Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Rezultati kolokvijuma - 24.12.2017 19:43. >>>

22.12.2017 Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Završni ispit - 22.12.2017 14:34. >>>

22.12.2017 Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Rezultati popravnog kolokvijuma - 22.12.2017 14:32. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Menadžment Bijelo Polje 1 Ekonomija firme2+2+08O    
Menadžment Bijelo Polje 1 Matematika za biznis2+3+05O    
Menadžment Bijelo Polje 1 Poslovna informatika2+2+05O    
Menadžment Bijelo Polje 1 Principi ekonomije2+2+08O    
Menadžment Bijelo Polje 1 Poslovni engleski jezik I2+2+04I   D
Menadžment Bijelo Polje 1 Poslovni Ruski jezik 12+2+04I    
Menadžment Bijelo Polje 2 Biznis statistika2+2+07O    
Menadžment Bijelo Polje 2 Osnovi marketinga2+2+08O    
Menadžment Bijelo Polje 2 Osnove menadžmenta2+2+08O    
Menadžment Bijelo Polje 2 Poslovno pravo2+2+07O    
Menadžment Bijelo Polje 3 Preduzetništvo2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 3 Računovodstvo2+3+07O    
Menadžment Bijelo Polje 3 Strategijski menadžment2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 3 Upravljački IS2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 3 Poslovni engleski jezik II2+2+05I    
Menadžment Bijelo Polje 3 Poslovni ruski jezik II2+2+05I    
Menadžment Bijelo Polje 4 Biznis analiza2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 4 Organizaciono ponašanje2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 4 Poslovne finansije2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 4 Poslovno odlučivanje2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 6 Elektronsko poslovanje2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 6 Poslovni Engleski jezik III2+2+05I    
Menadžment Bijelo Polje 6 Poslovni Ruski jezik III2+2+05I    
Menadžment Bijelo Polje 6 Sport0+4+04O    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment 4 Upravljanje ljudskim resursima2+2+06O    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment 5 Operativni menadžment2+2+06O    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment 5 Menadžment investicijama2+2+06VP    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment 5 Tržišno komuniciranje2+2+06VP    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment 5 Menadžment malih i srednjih preduzeća2+2+06O    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment 5 Međunarodni marketing2+2+06VP    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Marketing 4 Istraživanje marketinga2+2+06O    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Marketing 5 Marketing u trgovini2+2+06VP    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Marketing 5 Marketing menadžment malog biznisa2+2+06O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

17.01.2018 Ekonomski fakultet

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE
29.12.2017 Ekonomski fakultet

Spiskovi studenata po predmetima iz zimskog semestra studijske 2017/2018 godine

DETALJNIJE

25.12.2017 Ekonomski fakultet

Studenti posjetili Muzej novca na Cetinju

DETALJNIJE

14.12.2017 Ekonomski fakultet

Rezultati istraživačkog projekta Crne Gore i Slovenije

DETALJNIJE
13.12.2017 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet punopravni član European Foundation for Management Development-EFMD

DETALJNIJE

12.12.2017 Ekonomski fakultet

Humanitarno filmsko veče na Ekonomskom fakultetu 13. decembra

DETALJNIJE
11.12.2017 Ekonomski fakultet

Potpisan Sporazum o saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Banja Luci

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE
17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE
18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

19.01.2018 Medicinski fakultet

Medicinari imaju veliku perspektivu u zemlji i inostranstvu

DETALJNIJE
17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Otvoren konkurs za 16. generaciju polaznika Škole retorike

DETALJNIJE
16.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Održan "Pre-departure day" za studente UCG koji odlaze na razmjenu

DETALJNIJE