Menadžment Bijelo Polje

 


 • Menadžment Bijelo Polje


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Primijenjene
  Finansiranje: S
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Dragašević Zdenka, docent
 • Ishodi učenja:
  Nakon što student završi primijenjene studije menadžmenta moći će da: tumači prirodu i svrhu postojanja preduzeća, kao i ključne pojmove koji se odnose na njegovo funkcionisanje, opstanak i uspjeh na tržištu; prepozna i kritički ocijeni različite poglede na pitanja iz poslovne prakse; primijeni ekonomske teorije u različitom praktičnom kontekstu; analizira i tumači podatke dobijene iz razlčitih oblasti poslovanja preduzeća i donosi odgovarajuće zaključke; radi efikasno i djelotvorno u timu.
Obavještenja rukovodioca   >>>

09.01.2018 Menadžment Bijelo Polje
Rezultati ispita iz predmeta Poslovni engleski II - 09.01.2018 13:23. >>>

29.12.2017 Menadžment Bijelo Polje
Spiskovi studenata po predmetima iz zimskog semestra studijske 2017/2018 godine. >>>

22.12.2017 Menadžment Bijelo Polje
Menadzment Bijelo Polje 2017 - Termin za popravni kolokvijum iz predmeta Poslovni engleski I. >>>

22.12.2017 Menadžment Bijelo Polje
Raspored polaganja zavrsnih i popravnih zavrsnih ispita u zimskom semestru studijske 2017-18 godine - 22.12.2017 14:54. >>>

22.12.2017 Menadžment Bijelo Polje
Termin polaganja popravnog kolokvijuma iz predmeta Poslovni engleski jezik II - 22.12.2017 14:43. >>>

14.12.2017 Menadžment Bijelo Polje

Obavještenje

DETALJNIJE

17.11.2017 Menadžment Bijelo Polje
UPLATA DRUGE RATE ŠKOLARINE ZA ZIMSKI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018. >>>

06.11.2017 Menadžment Bijelo Polje
Obavjestenje za studente II godine - 06.11.2017 19:13. >>>

27.10.2017 Menadžment Bijelo Polje
Opšte obavještenje - 27.10.2017 12:02. >>>

17.10.2017 Menadžment Bijelo Polje
OBRASCI STUDENTSKA SLUŽBA. >>>
 
Slide1 background

Primijenjene studije menadžmenta - Najbolje obrazovanje za menadžere

 
Obavještenja za predmete   >>>

15.01.2018 Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Ukupni rezultati - 15.01.2018 11:12. >>>

15.01.2018 Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Rezultati završnog ispita - 15.01.2018 11:11. >>>

14.01.2018 Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment investicijama
Obavjestenje - zavrsni ispit. >>>

12.01.2018 Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo
Ukupni rezultati nakon zavrsnog dijela ispita . >>>

12.01.2018 Menadžment Bijelo Polje-Organizaciono ponašanje
Termin ispita za studente kojima je odobreno vanredno polaganje . >>>

10.01.2018 Menadžment Bijelo Polje-Računovodstvo
Rezultati nakon zavrsnog (10.01). >>>

09.01.2018 Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Termin polaganja završnog ispita - 09.01.2018 11:31. >>>

29.12.2017 Menadžment Bijelo Polje-Poslovna informatika
Ukupni rezultati prije završnog ispita-inovirani spisak - 29.12.2017 22:05. >>>

27.12.2017 Menadžment Bijelo Polje-Matematika za biznis
MATEMATIKA ZA BIZNIS - rezultati popravnog kolokvijuma. >>>

27.12.2017 Menadžment Bijelo Polje-Strategijski menadžment
Rezultati. >>>

27.12.2017 Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment
Operativni menadzment BP popravni kolokvijum - 27.12.2017 10:18. >>>

25.12.2017 Menadžment Bijelo Polje-Upravljački IS
Upravljacki IS-Lista sa poenima. >>>

25.12.2017 Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment investicijama
Izmijenjena tabela-Rezultati prije zavrsnog ispita. >>>

24.12.2017 Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Rezultati kolokvijuma - 24.12.2017 19:43. >>>

22.12.2017 Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Završni ispit - 22.12.2017 14:34. >>>

22.12.2017 Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Rezultati popravnog kolokvijuma - 22.12.2017 14:32. >>>

22.12.2017 Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo
Ispitna pitanja za završni dio ispita. >>>

21.12.2017 Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Termin održavanja popravnog kolokvijuma - 20.12.2017 08:25. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Menadžment Bijelo Polje 1 Ekonomija firme2+2+08O    
Menadžment Bijelo Polje 1 Matematika za biznis2+3+05O    
Menadžment Bijelo Polje 1 Poslovna informatika2+2+05O    
Menadžment Bijelo Polje 1 Principi ekonomije2+2+08O    
Menadžment Bijelo Polje 1 Poslovni engleski jezik I2+2+04I   D
Menadžment Bijelo Polje 1 Poslovni Ruski jezik 12+2+04I    
Menadžment Bijelo Polje 2 Biznis statistika2+2+07O    
Menadžment Bijelo Polje 2 Osnovi marketinga2+2+08O    
Menadžment Bijelo Polje 2 Osnove menadžmenta2+2+08O    
Menadžment Bijelo Polje 2 Poslovno pravo2+2+07O    
Menadžment Bijelo Polje 3 Preduzetništvo2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 3 Računovodstvo2+3+07O    
Menadžment Bijelo Polje 3 Strategijski menadžment2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 3 Upravljački IS2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 3 Poslovni engleski jezik II2+2+05I    
Menadžment Bijelo Polje 3 Poslovni ruski jezik II2+2+05I    
Menadžment Bijelo Polje 4 Biznis analiza2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 4 Organizaciono ponašanje2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 4 Poslovne finansije2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 4 Poslovno odlučivanje2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 6 Elektronsko poslovanje2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 6 Poslovni Engleski jezik III2+2+05I    
Menadžment Bijelo Polje 6 Poslovni Ruski jezik III2+2+05I    
Menadžment Bijelo Polje 6 Sport0+4+04O    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment 4 Upravljanje ljudskim resursima2+2+06O    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment 5 Operativni menadžment2+2+06O    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment 5 Menadžment investicijama2+2+06VP    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment 5 Tržišno komuniciranje2+2+06VP    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment 5 Menadžment malih i srednjih preduzeća2+2+06O    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment 5 Međunarodni marketing2+2+06VP    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Marketing 4 Istraživanje marketinga2+2+06O    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Marketing 5 Marketing u trgovini2+2+06VP    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Marketing 5 Marketing menadžment malog biznisa2+2+06O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

29.12.2017 Ekonomski fakultet

Spiskovi studenata po predmetima iz zimskog semestra studijske 2017/2018 godine

DETALJNIJE
25.12.2017 Ekonomski fakultet

Studenti posjetili Muzej novca na Cetinju

DETALJNIJE

14.12.2017 Ekonomski fakultet

Rezultati istraživačkog projekta Crne Gore i Slovenije

DETALJNIJE

13.12.2017 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet punopravni član European Foundation for Management Development-EFMD

DETALJNIJE
12.12.2017 Ekonomski fakultet

Humanitarno filmsko veče na Ekonomskom fakultetu 13. decembra

DETALJNIJE

11.12.2017 Ekonomski fakultet

Potpisan Sporazum o saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Banja Luci

DETALJNIJE
24.11.2017 Ekonomski fakultet

Kampanja "Pravo na zdravlje" na Ekonomskom fakultetu

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE
17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

10.01.2018 Rektorat

Konkurs za učešće u studentskoj ljetnjoj školi CERN-a 2018.

DETALJNIJE
17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Otvoren konkurs za 16. generaciju polaznika Škole retorike

DETALJNIJE
16.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Održan "Pre-departure day" za studente UCG koji odlaze na razmjenu

DETALJNIJE

15.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Rok za prijavu za stipendije Vlade Mađarske 16. februar

DETALJNIJE
12.01.2018 Fakultet dramskih umjetnosti

Elegije lovora na Berlinskom filmskom festivalu

DETALJNIJE