Menadžment Bijelo Polje

 


 • Menadžment Bijelo Polje


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Primijenjene
  Finansiranje: S
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Dragašević Zdenka, docent
 • Ishodi učenja:
  Nakon što student završi primijenjene studije menadžmenta moći će da: tumači prirodu i svrhu postojanja preduzeća, kao i ključne pojmove koji se odnose na njegovo funkcionisanje, opstanak i uspjeh na tržištu; prepozna i kritički ocijeni različite poglede na pitanja iz poslovne prakse; primijeni ekonomske teorije u različitom praktičnom kontekstu; analizira i tumači podatke dobijene iz razlčitih oblasti poslovanja preduzeća i donosi odgovarajuće zaključke; radi efikasno i djelotvorno u timu.
Obavještenja rukovodioca   >>>

10.03.2018 Menadžment Bijelo Polje
Raspored kolokvijuma i popravnih kolokvijuma za ljetnji semestar studijske 2017-18 - 10.03.2018 11:58. >>>

28.02.2018 Menadžment Bijelo Polje
Obavjestenje za studente III godine - 28.02.2018 16:25. >>>

21.02.2018 Menadžment Bijelo Polje
Obavjestenje za studente III godine - 21.02.2018 13:28. >>>

02.02.2018 Menadžment Bijelo Polje
RASPORED NASTAVE U LJETNJEM SEMESTRU 2017/18 - Studije menadžmenta Bijelo Polje . >>>

18.01.2018 Menadžment Bijelo Polje
Poslovni engleski II - rezultati zavrsnog ispita- 18.01.2018 13:11. >>>

09.01.2018 Menadžment Bijelo Polje
Rezultati ispita iz predmeta Poslovni engleski II - 09.01.2018 13:23. >>>

29.12.2017 Menadžment Bijelo Polje
Spiskovi studenata po predmetima iz zimskog semestra studijske 2017/2018 godine. >>>

22.12.2017 Menadžment Bijelo Polje
Menadzment Bijelo Polje 2017 - Termin za popravni kolokvijum iz predmeta Poslovni engleski I. >>>

22.12.2017 Menadžment Bijelo Polje
Raspored polaganja zavrsnih i popravnih zavrsnih ispita u zimskom semestru studijske 2017-18 godine - 22.12.2017 14:54. >>>

22.12.2017 Menadžment Bijelo Polje
Termin polaganja popravnog kolokvijuma iz predmeta Poslovni engleski jezik II - 22.12.2017 14:43. >>>
 
Slide1 background

Primijenjene studije menadžmenta - Najbolje obrazovanje za menadžere

 
Obavještenja za predmete   >>>

09.03.2018 Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Promjena termina kolokvijuma. >>>

02.03.2018 Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje
informacija za seminarske radove. >>>

26.02.2018 Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje
promjena termina predavanja. >>>

26.02.2018 Menadžment Bijelo Polje-Poslovno odlučivanje
Poslovno odlucivanje - 26.02.2018 09:32. >>>

19.02.2018 Menadžment Bijelo Polje-Poslovne finansije
Materijal za vjezbe. >>>

15.02.2018 Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje
aktivnost na casu. >>>

15.02.2018 Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje
informacija za studente. >>>

14.02.2018 Menadžment Bijelo Polje-Organizaciono ponašanje
Informacija za studente i plan rada - 14.02.2018 19:29. >>>

08.02.2018 Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment investicijama
Rezultati nakon zavrsnog ispita - konacno. >>>

08.02.2018 Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Konačni rezultati. >>>

06.02.2018 Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Ukupni rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - 06.02.2018 22:43. >>>

05.02.2018 Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment
OM-popravni zavrsni - 05.02.2018 08:24. >>>

04.02.2018 Menadžment Bijelo Polje-Matematika za biznis
MATEMATIKA ZA BIZNIS (Bijelo Polje) - rezultati nakon popravnog završnog ispita. >>>

04.02.2018 Menadžment Bijelo Polje-Poslovna informatika
Rezultati popravnog završnog ispita - 04.02.2018 01:27. >>>

02.02.2018 Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća
Rezultati popravnog završnog ispita - Bijelo Polje. >>>

02.02.2018 Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Dodatni ispitni rok - 02.02.2018 14:53. >>>

01.02.2018 Menadžment Bijelo Polje-Upravljački IS
Konacne ocene. >>>

01.02.2018 Menadžment Bijelo Polje-Strategijski menadžment
Rezultati. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Menadžment Bijelo Polje 1 Ekonomija firme2+2+08O    
Menadžment Bijelo Polje 1 Matematika za biznis2+3+05O    
Menadžment Bijelo Polje 1 Poslovna informatika2+2+05O    
Menadžment Bijelo Polje 1 Principi ekonomije2+2+08O    
Menadžment Bijelo Polje 1 Poslovni engleski jezik I2+2+04I   D
Menadžment Bijelo Polje 1 Poslovni Ruski jezik 12+2+04I    
Menadžment Bijelo Polje 2 Biznis statistika2+2+07O    
Menadžment Bijelo Polje 2 Osnovi marketinga2+2+08O    
Menadžment Bijelo Polje 2 Osnove menadžmenta2+2+08O    
Menadžment Bijelo Polje 2 Poslovno pravo2+2+07O    
Menadžment Bijelo Polje 3 Preduzetništvo2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 3 Računovodstvo2+3+07O    
Menadžment Bijelo Polje 3 Strategijski menadžment2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 3 Upravljački IS2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 3 Poslovni engleski jezik II2+2+05I    
Menadžment Bijelo Polje 3 Poslovni ruski jezik II2+2+05I    
Menadžment Bijelo Polje 4 Biznis analiza2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 4 Organizaciono ponašanje2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 4 Poslovne finansije2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 4 Poslovno odlučivanje2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 6 Elektronsko poslovanje2+2+06O    
Menadžment Bijelo Polje 6 Poslovni Engleski jezik III2+2+05I    
Menadžment Bijelo Polje 6 Poslovni Ruski jezik III2+2+05I    
Menadžment Bijelo Polje 6 Sport0+4+04O    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment 4 Upravljanje ljudskim resursima2+2+06O    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment 5 Operativni menadžment2+2+06O    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment 5 Menadžment investicijama2+2+06VP    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment 5 Tržišno komuniciranje2+2+06VP    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment 5 Menadžment malih i srednjih preduzeća2+2+06O    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment 5 Međunarodni marketing2+2+06VP    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Marketing 4 Istraživanje marketinga2+2+06O    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Marketing 5 Marketing u trgovini2+2+06VP    
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Marketing 5 Marketing menadžment malog biznisa2+2+06O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

08.03.2018 Ekonomski fakultet

Kompanija Neregelia organizuje predavanje "Marketing- razumijevanje potrošača"

DETALJNIJE
12.03.2018 Ekonomski fakultet

Termini konsultacija - Ljetnji semestar

DETALJNIJE

06.03.2018 Ekonomski fakultet

Digitalna transformacija javne uprave - servisi u službi građana

DETALJNIJE
05.03.2018 Ekonomski fakultet

Delegacija MMF-a posjetila Ekonomski fakultet

DETALJNIJE

02.03.2018 Ekonomski fakultet

Takmičenje za biznis ideje Evropskog instituta za tehnologiju i inovacije

DETALJNIJE
02.03.2018 Ekonomski fakultet

Gostujuće predavanje potpredsjednika Vlade Republike Slovenije

DETALJNIJE

27.02.2018 Ekonomski fakultet

Dekanski sat: Otvoreno o kvalitetu nastavnog procesa

DETALJNIJE
26.02.2018 Ekonomski fakultet

The Right Start : Dekanski sat

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.03.2018 Rektorat

Izbor dva dekana i direktora na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE
14.03.2018 Rektorat

Predstavljen program Kulturne rute Savjeta Evrope

DETALJNIJE

13.03.2018 Rektorat

Broj citatata istraživača sa UCG prema Google Scholar-u povećan za 31893 od jula 2017. godine

DETALJNIJE
28.02.2018 Rektorat

Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Studenti Medicinskog fakulteta na antropološkom testiranju

DETALJNIJE
16.03.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Međunarodna naučna konferencija o trendovima u razvoju turizma

DETALJNIJE

15.03.2018 Rektorat

Foto konkurs „Naša kulturna baština  – evropsko nasljeđe“

DETALJNIJE
15.03.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Pripremljen Nacrt dokumenta politika pristupa bibliotekama osoba sa invaliditetom

DETALJNIJE