Ekonomija

 


 • Ekonomija


  Nivo studija: Magistarske
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: S
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Dragašević Zdenka, docent
 • Ishodi učenja:
  Nakon što student završi akademske magistarske studije, biće u mogućnosti da: uspješno primjenjuje napredna znanja iz oblasti ekonomije u praksi i/ili da se prirepemi za naredni nivo studija (doktorske studije); ovlada ekspertskim znanjima iz oblasti ekonomske politke i kvantitativne ekonomije, kao i iz oblasti finansija i računovodstva, menadžmenta, marketinga i informatičke ekonomija; koristi stručnu literаturu iz oblаsti ekonomije i interpretirа nаlаze publikovаnih istrаživаnjа kroz pisanje seminara, eseja i debata
Obavještenja rukovodioca   >>>

14.05.2018 Ekonomija
Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidata Marka Radomana . >>>

08.05.2018 Ekonomija
Bilten 428. >>>

08.05.2018 Ekonomija
Dopis- Centar za studije i kontrolu kvaliteta. >>>

03.05.2018 Ekonomija

UPLATA ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

DETALJNIJE

27.04.2018 Ekonomija
Seminar o postupanju u slučaju neakademskog ponašanja studenata. >>>

20.04.2018 Ekonomija
Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidatkinje Tijane Đoković . >>>

19.04.2018 Ekonomija
Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti. >>>

05.04.2018 Ekonomija
Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti. >>>

04.04.2018 Ekonomija

UPLATA PRVE RATE ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

DETALJNIJE

23.03.2018 Ekonomija
Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti. >>>
 
Slide1 background

Akademske magistarske studije

Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 
Obavještenja za predmete   >>>

15.04.2018 Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 15.04.2018 15:48. >>>

04.04.2018 Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 04.04.2018 11:06. >>>

04.04.2018 Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 04.04.2018 11:05. >>>

31.03.2018 Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 31.03.2018 17:06. >>>

31.03.2018 Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 31.03.2018 17:03. >>>

21.03.2018 Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 21.03.2018 12:28. >>>

21.03.2018 Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 21.03.2018 12:19. >>>

28.02.2018 Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 28.02.2018 15:19. >>>

24.02.2018 Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 24.02.2018 17:39. >>>

24.02.2018 Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 24.02.2018 17:37. >>>

21.02.2018 Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Revizija
Nova objava - 21.02.2018 12:51. >>>

18.02.2018 Ekonomija,smjer Menadžment biznisa-Menadžment promjenama
Nova objava - 18.02.2018 19:29. >>>

13.02.2018 Ekonomija,smjer Menadžment biznisa-Menadžment promjenama
Nova objava - 13.02.2018 14:29. >>>

13.02.2018 Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije
Konacni rezultati ispita iz KF 2017/18 - 13.02.2018 13:02. >>>

12.02.2018 Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Prognozoranje ekonomskih procesa
Odbrana senminarskih radova. >>>

09.02.2018 Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 09.02.2018 21:44. >>>

07.02.2018 Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 07.02.2018 21:57. >>>

07.02.2018 Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije
Konacni rezultati II kolokvijuma iz KF - 07.02.2018 16:31. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Ekonomija 1 Metodologija naučno-istraživačkog rada2+0+04O    
Ekonomija 1 Informatička ekonomija2+0+05O    
Ekonomija, smjer Aktuarstvo 1 Aktuarska matematika2+0+07O    
Ekonomija, smjer Aktuarstvo 1 Finansijska matematika na finansijskom tržištu2+0+07O    
Ekonomija, smjer Aktuarstvo 1 Osiguranje i upravljanje rizikom 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora 1 Analiza javnog izbora2+0+07O    
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora 1 Menadžment javnog sektora 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora 1 Javne finansije2+0+07VP    
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije 1 Ekonomija Evropske unije 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije 1 EU i polotika proširenja 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije 1 Institucije EU 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija 1 Prognozoranje ekonomskih procesa2+0+07O    
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija 1 Matematički metodi i modeli2+0+07O    
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija 1 Modeli vremenskih serija 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Marketing i biznis 1 Marketing menadžment2+0+07O    
Ekonomija, smjer Marketing i biznis 1 Brend menadžment 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Marketing i biznis 1 Istraživanje marketinga2+0+07O    
Ekonomija,smjer Menadžment biznisa 1 Menadžment promjenama 2+0+07VP    
Ekonomija,smjer Menadžment biznisa 1 Menadžment kvalitetom2+0+07O    
Ekonomija,smjer Menadžment biznisa 1 Preduzetničko liderstvo 2+0+07O    
Ekonomija,smjer Međunarodni marketing 1 Međunarodna marketing strategija 2+0+07O    
Ekonomija,smjer Međunarodni marketing 1 Međunarodni marketing2+0+07O    
Ekonomija,smjer Međunarodni marketing 1 Menadžment promjenama 2+0+07O   D
Ekonomija, smjer Međunarodna ekonomija 1 Međunarodna trgovinska politika 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Međunarodna ekonomija 1 Evropska ekonomska politika2+0+07O    
Ekonomija, smjer Međunarodna ekonomija 1 Međunarodne finansije 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Menadžment informacionih sistema 1 Upravljanje promjenama i inovacijskim projektima 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Menadžment informacionih sistema 1 Modeliranje i implementacija IS-a2+0+07O    
Ekonomija, smjer Menadžment informacionih sistema 1 Sistemi poslovne inteligencije2+0+07O    
Ekonomija, smjer Organizacijski menadžment 1 Upravljanje organizacionim promjenama2+0+07O    
Ekonomija, smjer Organizacijski menadžment 1 Upravljanje kriznim situacijama 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Organizacijski menadžment 1 Dizajniranje organizacije2+0+07O    
Ekonomija, smjer Preduzetništvo 1 Preduzetništvo2+0+07O    
Ekonomija, smjer Preduzetništvo 1 Preduzetnički marketing2+0+07O    
Ekonomija, smjer Preduzetništvo 1 Biznis etika2+0+07O    
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija 1 Upravljačko računovodstvo 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija 1 Korporativne finansije2+0+07O    
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija 1 Revizija2+0+07O    
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo 1 Korporativne finansije2+0+07O    
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo 1 Javne finansije2+0+07O   D
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo 1 Bankarski menadžment2+0+07VP    
Ekonomija, smjer Finansijska tržišta i investiciona analiza 1 Analiza investicija u HOV2+0+07O    
Ekonomija, smjer Finansijska tržišta i investiciona analiza 1 Portfolio menadžment 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Finansijska tržišta i investiciona analiza 1 Upravljanje finansijskim rizicima 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Bankarstvo 1 Bankarski menadžment2+0+07O   D
Ekonomija, smjer Bankarstvo 1 Analiza bankarskog poslovanja 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Bankarstvo 1 Finansijska tržišta 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Međunarodni menadžment 1 Međunarodni strateški menadžment 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Menadžment u obrazovanju 1 Menadžment u obrazovanju 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Menadžment u obrazovanju 1 Finansijski menadžment u obrazovanju 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Menadžment u obrazovanju 1 Marketing u obrazovanju 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Makroekonomija 1 Makroekonomska analiza2+0+07O    
Ekonomija, smjer Makroekonomija 1 Politička makroekonomija2+0+07O    
Ekonomija, smjer Makroekonomija 1 Primijenjena makroekonomija2+0+07O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

25.05.2018 Ekonomski fakultet

58 godina od osnivanja Ekonomskog fakulteta

DETALJNIJE
23.05.2018 Ekonomski fakultet

KRAJNJI ROK ZA UPLATU ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

DETALJNIJE

18.05.2018 Ekonomski fakultet

Stručne prakse za studente dostupne u kompaniji „BD Electronics“ sa Malte

DETALJNIJE
18.05.2018 Ekonomski fakultet

Delegacija iz Skadra posjetila Ekonomski fakultet

DETALJNIJE

09.05.2018 Ekonomski fakultet

Poziv za praktikanate u IT i finansijskoj reviziji u PwC

DETALJNIJE
08.05.2018 Ekonomski fakultet

Program stažiranja na Montenegroberzi AD

DETALJNIJE

07.05.2018 Ekonomski fakultet

SPORTSKA TRIBINA - "NEMA NAZAD SAMO NADRIJED"

DETALJNIJE
05.05.2018 Ekonomski fakultet

5 th SCF International Conference on “Social and Economic Impacts of Globalization” and "Future of European Union"

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE
24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

25.05.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko testiranje studenata završeno, slijedi istraživanje naučnika

DETALJNIJE
24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

25.05.2018 Ekonomski fakultet

58 godina od osnivanja Ekonomskog fakulteta

DETALJNIJE
25.05.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Studijska posjeta Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Podgorice

DETALJNIJE

25.05.2018 Institut Konfucije

Čas kulture o kineskom čaju  

DETALJNIJE
24.05.2018 Pomorski fakultet Kotor

Student Srđan Marić osvojio zlatnu medalju u Elbasanu

DETALJNIJE