Ekonomija

 


 • Ekonomija


  Nivo studija: Magistarske
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: S
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Dragašević Zdenka, docent
 • Ishodi učenja:
  Nakon što student završi akademske magistarske studije, biće u mogućnosti da: uspješno primjenjuje napredna znanja iz oblasti ekonomije u praksi i/ili da se prirepemi za naredni nivo studija (doktorske studije); ovlada ekspertskim znanjima iz oblasti ekonomske politke i kvantitativne ekonomije, kao i iz oblasti finansija i računovodstva, menadžmenta, marketinga i informatičke ekonomija; koristi stručnu literаturu iz oblаsti ekonomije i interpretirа nаlаze publikovаnih istrаživаnjа kroz pisanje seminara, eseja i debata
Obavještenja rukovodioca   >>>

14.06.2018 Ekonomija
VAZNA DOKUMENTA . >>>

06.06.2018 Ekonomija
Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidata Jelene Pješčić . >>>

28.05.2018 Ekonomija
Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidata Darka Vućića. >>>

28.05.2018 Ekonomija
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTARSKIH RADOVA. >>>

28.05.2018 Ekonomija
Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidata Nemanje Đuraškovića. >>>

14.05.2018 Ekonomija
Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidata Marka Radomana . >>>

08.05.2018 Ekonomija
Bilten 428. >>>

08.05.2018 Ekonomija
Dopis- Centar za studije i kontrolu kvaliteta. >>>

03.05.2018 Ekonomija

UPLATA ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

DETALJNIJE

27.04.2018 Ekonomija
Seminar o postupanju u slučaju neakademskog ponašanja studenata. >>>
 
Slide1 background

Akademske magistarske studije

Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 
Obavještenja za predmete   >>>

15.04.2018 Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 15.04.2018 15:48. >>>

04.04.2018 Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 04.04.2018 11:06. >>>

04.04.2018 Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 04.04.2018 11:05. >>>

31.03.2018 Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 31.03.2018 17:06. >>>

31.03.2018 Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 31.03.2018 17:03. >>>

21.03.2018 Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 21.03.2018 12:28. >>>

21.03.2018 Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 21.03.2018 12:19. >>>

28.02.2018 Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 28.02.2018 15:19. >>>

24.02.2018 Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 24.02.2018 17:39. >>>

24.02.2018 Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 24.02.2018 17:37. >>>

21.02.2018 Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Revizija
Nova objava - 21.02.2018 12:51. >>>

18.02.2018 Ekonomija,smjer Menadžment biznisa-Menadžment promjenama
Nova objava - 18.02.2018 19:29. >>>

13.02.2018 Ekonomija,smjer Menadžment biznisa-Menadžment promjenama
Nova objava - 13.02.2018 14:29. >>>

13.02.2018 Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije
Konacni rezultati ispita iz KF 2017/18 - 13.02.2018 13:02. >>>

12.02.2018 Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Prognozoranje ekonomskih procesa
Odbrana senminarskih radova. >>>

09.02.2018 Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 09.02.2018 21:44. >>>

07.02.2018 Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 07.02.2018 21:57. >>>

07.02.2018 Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije
Konacni rezultati II kolokvijuma iz KF - 07.02.2018 16:31. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Ekonomija 1 Metodologija naučno-istraživačkog rada2+0+04O    
Ekonomija 1 Informatička ekonomija2+0+05O    
Ekonomija, smjer Aktuarstvo 1 Aktuarska matematika2+0+07O    
Ekonomija, smjer Aktuarstvo 1 Finansijska matematika na finansijskom tržištu2+0+07O    
Ekonomija, smjer Aktuarstvo 1 Osiguranje i upravljanje rizikom 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora 1 Analiza javnog izbora2+0+07O    
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora 1 Menadžment javnog sektora 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora 1 Javne finansije2+0+07VP    
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije 1 Ekonomija Evropske unije 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije 1 EU i polotika proširenja 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije 1 Institucije EU 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija 1 Prognozoranje ekonomskih procesa2+0+07O    
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija 1 Matematički metodi i modeli2+0+07O    
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija 1 Modeli vremenskih serija 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Marketing i biznis 1 Marketing menadžment2+0+07O    
Ekonomija, smjer Marketing i biznis 1 Brend menadžment 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Marketing i biznis 1 Istraživanje marketinga2+0+07O    
Ekonomija,smjer Menadžment biznisa 1 Menadžment promjenama 2+0+07VP    
Ekonomija,smjer Menadžment biznisa 1 Menadžment kvalitetom2+0+07O    
Ekonomija,smjer Menadžment biznisa 1 Preduzetničko liderstvo 2+0+07O    
Ekonomija,smjer Međunarodni marketing 1 Međunarodna marketing strategija 2+0+07O    
Ekonomija,smjer Međunarodni marketing 1 Međunarodni marketing2+0+07O    
Ekonomija,smjer Međunarodni marketing 1 Menadžment promjenama 2+0+07O   D
Ekonomija, smjer Međunarodna ekonomija 1 Međunarodna trgovinska politika 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Međunarodna ekonomija 1 Evropska ekonomska politika2+0+07O    
Ekonomija, smjer Međunarodna ekonomija 1 Međunarodne finansije 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Menadžment informacionih sistema 1 Upravljanje promjenama i inovacijskim projektima 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Menadžment informacionih sistema 1 Modeliranje i implementacija IS-a2+0+07O    
Ekonomija, smjer Menadžment informacionih sistema 1 Sistemi poslovne inteligencije2+0+07O    
Ekonomija, smjer Organizacijski menadžment 1 Upravljanje organizacionim promjenama2+0+07O    
Ekonomija, smjer Organizacijski menadžment 1 Upravljanje kriznim situacijama 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Organizacijski menadžment 1 Dizajniranje organizacije2+0+07O    
Ekonomija, smjer Preduzetništvo 1 Preduzetništvo2+0+07O    
Ekonomija, smjer Preduzetništvo 1 Preduzetnički marketing2+0+07O    
Ekonomija, smjer Preduzetništvo 1 Biznis etika2+0+07O    
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija 1 Upravljačko računovodstvo 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija 1 Korporativne finansije2+0+07O    
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija 1 Revizija2+0+07O    
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo 1 Korporativne finansije2+0+07O    
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo 1 Javne finansije2+0+07O   D
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo 1 Bankarski menadžment2+0+07VP    
Ekonomija, smjer Finansijska tržišta i investiciona analiza 1 Analiza investicija u HOV2+0+07O    
Ekonomija, smjer Finansijska tržišta i investiciona analiza 1 Portfolio menadžment 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Finansijska tržišta i investiciona analiza 1 Upravljanje finansijskim rizicima 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Bankarstvo 1 Bankarski menadžment2+0+07O   D
Ekonomija, smjer Bankarstvo 1 Analiza bankarskog poslovanja 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Bankarstvo 1 Finansijska tržišta 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Međunarodni menadžment 1 Međunarodni strateški menadžment 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Menadžment u obrazovanju 1 Menadžment u obrazovanju 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Menadžment u obrazovanju 1 Finansijski menadžment u obrazovanju 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Menadžment u obrazovanju 1 Marketing u obrazovanju 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Makroekonomija 1 Makroekonomska analiza2+0+07O    
Ekonomija, smjer Makroekonomija 1 Politička makroekonomija2+0+07O    
Ekonomija, smjer Makroekonomija 1 Primijenjena makroekonomija2+0+07O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

21.06.2018 Ekonomski fakultet

Konkurs za upis nove generacije studenata Ekonomskog fakulteta 25. i 26. juna

DETALJNIJE
15.06.2018 Ekonomski fakultet

Info dan o Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu zapošljavanja na univerzitetima

DETALJNIJE

07.06.2018 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet zvanično član EFMD

DETALJNIJE
31.05.2018 Ekonomski fakultet

Vrijednosti stečene na Ekonomskom fakultetu vodilja brojnim generacijama

DETALJNIJE

25.05.2018 Ekonomski fakultet

58 godina od osnivanja Ekonomskog fakulteta

DETALJNIJE
23.05.2018 Ekonomski fakultet

KRAJNJI ROK ZA UPLATU ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

DETALJNIJE

18.05.2018 Ekonomski fakultet

Stručne prakse za studente dostupne u kompaniji „BD Electronics“ sa Malte

DETALJNIJE
18.05.2018 Ekonomski fakultet

Delegacija iz Skadra posjetila Ekonomski fakultet

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

20.06.2018 Rektorat

Konkurs za upis studenata 25. i 26. juna

DETALJNIJE
15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE

14.06.2018 Rektorat

Rektor Univerziteta Crne Gore otvorio MECO konferenciju

DETALJNIJE
21.06.2018 Muzička akademija

Svjetski dan muzike sa koncertom dua: Begić i Janković

DETALJNIJE

21.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje seniorske košarkaške reprezentacije 

DETALJNIJE
20.06.2018 Fakultet likovnih umjetnosti

Slikarska kolonija studenata FLU

DETALJNIJE

19.06.2018 Karijerni centar

Održani info dani o individualnim stipendijama Marija Sklodovska Kiri akcije

DETALJNIJE
18.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje juniorske košarkaške reprezentacije Crne Gore

DETALJNIJE