Ekonomija

 


 • Ekonomija


  Nivo studija: Magistarske
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: S
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Dragašević Zdenka, docent
 • Ishodi učenja:
  Nakon što student završi akademske magistarske studije, biće u mogućnosti da: uspješno primjenjuje napredna znanja iz oblasti ekonomije u praksi i/ili da se prirepemi za naredni nivo studija (doktorske studije); ovlada ekspertskim znanjima iz oblasti ekonomske politke i kvantitativne ekonomije, kao i iz oblasti finansija i računovodstva, menadžmenta, marketinga i informatičke ekonomija; koristi stručnu literаturu iz oblаsti ekonomije i interpretirа nаlаze publikovаnih istrаživаnjа kroz pisanje seminara, eseja i debata
Obavještenja rukovodioca   >>>

18.01.2018 Ekonomija
Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidatakinjeTatjane Rutešić . >>>

16.01.2018 Ekonomija
Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti. >>>

28.12.2017 Ekonomija

SPISAK ODBRANJENIH MAGISTARSKIH RADOVA

DETALJNIJE

25.12.2017 Ekonomija
INFORMATIČKA EKONOMIJA. >>>

21.12.2017 Ekonomija
Obavještenje o odbrani mr rada kandidatkinje Milene Pajović . >>>

21.12.2017 Ekonomija
Obavještenje o odbrani mr rada kandidatkinje Sanje Šćepanović . >>>

21.12.2017 Ekonomija
Obavještenje o odbrani mr rada kandidata Rajka Kecojevića . >>>

21.12.2017 Ekonomija
Obavještenje o odbrani mr rada kandidatkinje Jasmine Kalač. >>>

20.12.2017 Ekonomija
Obavještenje o odbrani mr rada kandidatkinje Olivere Raičević . >>>

20.12.2017 Ekonomija
Obavještenje o odbrani mr rada kandidata Miloša Damjanovića . >>>
 
Slide1 background

Akademske magistarske studije

 
Obavještenja za predmete   >>>

16.01.2018 Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 16.01.2018 14:57. >>>

16.01.2018 Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Upravljačko računovodstvo
Rezultati i termin završnog. >>>

15.01.2018 Ekonomija,smjer Menadžment biznisa-Menadžment promjenama
Nova objava - 15.01.2018 19:35. >>>

15.01.2018 Ekonomija,smjer Menadžment biznisa-Menadžment promjenama
Nova objava - 15.01.2018 11:29. >>>

12.01.2018 Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 12.01.2018 14:46. >>>

12.01.2018 Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 12.01.2018 14:45. >>>

10.01.2018 Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 10.01.2018 20:30. >>>

10.01.2018 Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 10.01.2018 20:26. >>>

29.12.2017 Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije
Novi termini polaganja Korporativnih finansija u 2018. godini - 29.12.2017 13:45. >>>

29.12.2017 Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Upravljačko računovodstvo
Popravni kolokvijum-termin. >>>

28.12.2017 Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije
Korigovani rezultati iz KF - 28.12.2017 17:11. >>>

28.12.2017 Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije
Rezultati I kolokvijuma iz KF - 28.12.2017 10:09. >>>

26.12.2017 Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 26.12.2017 19:29. >>>

26.12.2017 Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 26.12.2017 19:27. >>>

26.12.2017 Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 26.12.2017 19:26. >>>

26.12.2017 Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 26.12.2017 19:24. >>>

26.12.2017 Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 26.12.2017 19:23. >>>

26.12.2017 Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 26.12.2017 13:38. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Ekonomija 1 Metodologija naučno-istraživačkog rada2+0+04O    
Ekonomija 1 Informatička ekonomija2+0+05O    
Ekonomija, smjer Aktuarstvo 1 Aktuarska matematika2+0+07O    
Ekonomija, smjer Aktuarstvo 1 Finansijska matematika na finansijskom tržištu2+0+07O    
Ekonomija, smjer Aktuarstvo 1 Osiguranje i upravljanje rizikom 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora 1 Analiza javnog izbora2+0+07O    
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora 1 Menadžment javnog sektora 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora 1 Javne finansije2+0+07VP    
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije 1 Ekonomija Evropske unije 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije 1 EU i polotika proširenja 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije 1 Institucije EU 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija 1 Prognozoranje ekonomskih procesa2+0+07O    
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija 1 Matematički metodi i modeli2+0+07O    
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija 1 Modeli vremenskih serija 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Marketing i biznis 1 Marketing menadžment2+0+07O    
Ekonomija, smjer Marketing i biznis 1 Brend menadžment 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Marketing i biznis 1 Istraživanje marketinga2+0+07O    
Ekonomija,smjer Menadžment biznisa 1 Menadžment promjenama 2+0+07VP    
Ekonomija,smjer Menadžment biznisa 1 Menadžment kvalitetom2+0+07O    
Ekonomija,smjer Menadžment biznisa 1 Preduzetničko liderstvo 2+0+07O    
Ekonomija,smjer Međunarodni marketing 1 Međunarodna marketing strategija 2+0+07O    
Ekonomija,smjer Međunarodni marketing 1 Međunarodni marketing2+0+07O    
Ekonomija,smjer Međunarodni marketing 1 Menadžment promjenama 2+0+07O   D
Ekonomija, smjer Međunarodna ekonomija 1 Međunarodna trgovinska politika 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Međunarodna ekonomija 1 Evropska ekonomska politika2+0+07O    
Ekonomija, smjer Međunarodna ekonomija 1 Međunarodne finansije 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Menadžment informacionih sistema 1 Upravljanje promjenama i inovacijskim projektima 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Menadžment informacionih sistema 1 Modeliranje i implementacija IS-a2+0+07O    
Ekonomija, smjer Menadžment informacionih sistema 1 Sistemi poslovne inteligencije2+0+07O    
Ekonomija, smjer Organizacijski menadžment 1 Upravljanje organizacionim promjenama2+0+07O    
Ekonomija, smjer Organizacijski menadžment 1 Upravljanje kriznim situacijama 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Organizacijski menadžment 1 Dizajniranje organizacije2+0+07O    
Ekonomija, smjer Preduzetništvo 1 Preduzetništvo2+0+07O    
Ekonomija, smjer Preduzetništvo 1 Preduzetnički marketing2+0+07O    
Ekonomija, smjer Preduzetništvo 1 Biznis etika2+0+07O    
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija 1 Upravljačko računovodstvo 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija 1 Korporativne finansije2+0+07O    
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija 1 Revizija2+0+07O    
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo 1 Korporativne finansije2+0+07O    
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo 1 Javne finansije2+0+07O   D
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo 1 Bankarski menadžment2+0+07VP    
Ekonomija, smjer Finansijska tržišta i investiciona analiza 1 Analiza investicija u HOV2+0+07O    
Ekonomija, smjer Finansijska tržišta i investiciona analiza 1 Portfolio menadžment 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Finansijska tržišta i investiciona analiza 1 Upravljanje finansijskim rizicima 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Bankarstvo 1 Bankarski menadžment2+0+07O   D
Ekonomija, smjer Bankarstvo 1 Analiza bankarskog poslovanja 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Bankarstvo 1 Finansijska tržišta 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Međunarodni menadžment 1 Međunarodni strateški menadžment 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Menadžment u obrazovanju 1 Menadžment u obrazovanju 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Menadžment u obrazovanju 1 Finansijski menadžment u obrazovanju 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Menadžment u obrazovanju 1 Marketing u obrazovanju 2+0+07O    
Ekonomija, smjer Makroekonomija 1 Makroekonomska analiza2+0+07O    
Ekonomija, smjer Makroekonomija 1 Politička makroekonomija2+0+07O    
Ekonomija, smjer Makroekonomija 1 Primijenjena makroekonomija2+0+07O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

17.01.2018 Ekonomski fakultet

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE
29.12.2017 Ekonomski fakultet

Spiskovi studenata po predmetima iz zimskog semestra studijske 2017/2018 godine

DETALJNIJE

25.12.2017 Ekonomski fakultet

Studenti posjetili Muzej novca na Cetinju

DETALJNIJE

14.12.2017 Ekonomski fakultet

Rezultati istraživačkog projekta Crne Gore i Slovenije

DETALJNIJE
13.12.2017 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet punopravni član European Foundation for Management Development-EFMD

DETALJNIJE

12.12.2017 Ekonomski fakultet

Humanitarno filmsko veče na Ekonomskom fakultetu 13. decembra

DETALJNIJE
11.12.2017 Ekonomski fakultet

Potpisan Sporazum o saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Banja Luci

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE
17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE
18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE
17.01.2018 Rektorat

Otvoren konkurs za 16. generaciju polaznika Škole retorike

DETALJNIJE

16.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Održan "Pre-departure day" za studente UCG koji odlaze na razmjenu

DETALJNIJE
15.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Rok za prijavu za stipendije Vlade Mađarske 16. februar

DETALJNIJE