Ekonomija

 


 • Ekonomija


  Nivo studija: Doktorske
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: S
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Dragašević Zdenka, docent
 • Ishodi učenja:
  Nakon što student završi doktorske studije biće u mogućnosti da: samostalno obavlja istraživanja iz pojedinih ekonomskih nauka; prati savremenu literaturu iz predmeta koje je slušao i da se kritički prema njoj odnosi; priprema projektne zadatake za pojedina teorijska i praktična ekonomska istraživanja; objašnjava, poštujući naučne principe i adekvatnu metodologiju, pojedine ekonomske procese, pojave i zakonitosti; analizira pojedine ekonomske fenomene i izvodi naučne zaključke; vodi, istražuje, razvija, stvara, sprovodi i prilagođava projekte koji dovode do novih saznanja i novih rješenja; identifikuje uzroke pojedinih ekonomskih pojava, procesa i problema i predlaže adkevatna rješenja; istražuje i reflektuje društvene norme i odnose i uvodi mjere za njihovu promjenu; objašanjava vezu pojedinih ekonomskih pojava, informacija i identifikuje zakonitosti; ukaže na mogućnosti rješavanja identikovanih problema na mikro i makro nivou; modelira pojedine pojave i procese i ustanovaljava veze medjuzavisnosti; bude mladji istraživač, osbosobljen za prikupljanje podataka u funkciji cjeline ekonomskih istraživanja.
Obavještenja rukovodioca   >>>
 
Slide1 background

Doktorske studije - Ekonomija

 

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Ekonomija 1 Savremene ekonomske teorije2+0+010O    
Ekonomija 1 Makroekonomija2+0+015O    
Ekonomija 2 Upravljanje promjenama2+0+010O    
Ekonomija 2 Mikroekonomija2+0+015O    
Ekonomija 2 Ekonometrija2+0+010O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

24.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs Fondacije prof. dr Dragan Lajović

DETALJNIJE
24.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs Fondacije prof. dr Dragan Lajović

DETALJNIJE

23.10.2017 Ekonomski fakultet

Stručna praksa za studente Ekonomskog fakulteta 

DETALJNIJE
23.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs za Program stipendija njemačke privrede

DETALJNIJE

20.10.2017 Ekonomski fakultet

Prof. dr Nikola Milović dekan Ekonomskog fakulteta otvorio XII Kongres računovođa i revizora Crne Gore

DETALJNIJE
20.10.2017 Ekonomski fakultet

Manifestacija "Ekokult" - Dan društvene odgovornosti

DETALJNIJE

17.10.2017 Ekonomski fakultet

Prijave za projekat "Speak & sell"

DETALJNIJE
16.10.2017 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore dio mreže ekonomskih fakulteta regiona

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

20.10.2017 Rektorat

Studenti i istraživači uključeni u proces poboljšanja kvaliteta studija

DETALJNIJE
19.10.2017 Rektorat

Doktorandi osnovna pokretačka snaga u naučnim istraživanjima

DETALJNIJE

18.10.2017 Rektorat

Na Univerzitetu Crne Gore 92 mjesta za stručno osposobljavanje

DETALJNIJE
17.10.2017 Rektorat

Teorijska i praktična nastava se realizuju na VMŠ u Beranama

DETALJNIJE

24.10.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Emisija "Index" o studentima Metalurško-tehnološkog fakulteta

DETALJNIJE
24.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs Fondacije prof. dr Dragan Lajović

DETALJNIJE

23.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs za Program stipendija njemačke privrede

DETALJNIJE
20.10.2017 Rektorat

Razmjena iskustava o efikasnom inovacionom ekosistemu

DETALJNIJE