Ekonomija

 


 • Ekonomija


  Nivo studija: Doktorske
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: S
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Dragašević Zdenka, docent
 • Ishodi učenja:
  Nakon što student završi doktorske studije biće u mogućnosti da: samostalno obavlja istraživanja iz pojedinih ekonomskih nauka; prati savremenu literaturu iz predmeta koje je slušao i da se kritički prema njoj odnosi; priprema projektne zadatake za pojedina teorijska i praktična ekonomska istraživanja; objašnjava, poštujući naučne principe i adekvatnu metodologiju, pojedine ekonomske procese, pojave i zakonitosti; analizira pojedine ekonomske fenomene i izvodi naučne zaključke; vodi, istražuje, razvija, stvara, sprovodi i prilagođava projekte koji dovode do novih saznanja i novih rješenja; identifikuje uzroke pojedinih ekonomskih pojava, procesa i problema i predlaže adkevatna rješenja; istražuje i reflektuje društvene norme i odnose i uvodi mjere za njihovu promjenu; objašanjava vezu pojedinih ekonomskih pojava, informacija i identifikuje zakonitosti; ukaže na mogućnosti rješavanja identikovanih problema na mikro i makro nivou; modelira pojedine pojave i procese i ustanovaljava veze medjuzavisnosti; bude mladji istraživač, osbosobljen za prikupljanje podataka u funkciji cjeline ekonomskih istraživanja.
Obavještenja rukovodioca   >>>

16.11.2017 Ekonomija
Obavještenje o doktorskom radu i izvještaju datom na uvid javnosti. >>>

06.11.2017 Ekonomija
Obavještenje o odbrani polaznih istraživanja kandidata doktorskih studija mr Miloša Rajkovića. >>>
 
Slide1 background

Doktorske studije - Ekonomija

 

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Ekonomija 1 Savremene ekonomske teorije2+0+010O    
Ekonomija 1 Makroekonomija2+0+015O    
Ekonomija 2 Upravljanje promjenama2+0+010O    
Ekonomija 2 Mikroekonomija2+0+015O    
Ekonomija 2 Ekonometrija2+0+010O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

17.01.2018 Ekonomski fakultet

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE
29.12.2017 Ekonomski fakultet

Spiskovi studenata po predmetima iz zimskog semestra studijske 2017/2018 godine

DETALJNIJE

25.12.2017 Ekonomski fakultet

Studenti posjetili Muzej novca na Cetinju

DETALJNIJE

14.12.2017 Ekonomski fakultet

Rezultati istraživačkog projekta Crne Gore i Slovenije

DETALJNIJE
13.12.2017 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet punopravni član European Foundation for Management Development-EFMD

DETALJNIJE

12.12.2017 Ekonomski fakultet

Humanitarno filmsko veče na Ekonomskom fakultetu 13. decembra

DETALJNIJE
11.12.2017 Ekonomski fakultet

Potpisan Sporazum o saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Banja Luci

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE
17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE
18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

19.01.2018 Medicinski fakultet

Medicinari imaju veliku perspektivu u zemlji i inostranstvu

DETALJNIJE
17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Otvoren konkurs za 16. generaciju polaznika Škole retorike

DETALJNIJE
16.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Održan "Pre-departure day" za studente UCG koji odlaze na razmjenu

DETALJNIJE