Ekonomija

 


 • Ekonomija


  Nivo studija: Doktorske
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: S
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Dragašević Zdenka, docent
 • Ishodi učenja:
  Nakon što student završi doktorske studije biće u mogućnosti da: samostalno obavlja istraživanja iz pojedinih ekonomskih nauka; prati savremenu literaturu iz predmeta koje je slušao i da se kritički prema njoj odnosi; priprema projektne zadatake za pojedina teorijska i praktična ekonomska istraživanja; objašnjava, poštujući naučne principe i adekvatnu metodologiju, pojedine ekonomske procese, pojave i zakonitosti; analizira pojedine ekonomske fenomene i izvodi naučne zaključke; vodi, istražuje, razvija, stvara, sprovodi i prilagođava projekte koji dovode do novih saznanja i novih rješenja; identifikuje uzroke pojedinih ekonomskih pojava, procesa i problema i predlaže adkevatna rješenja; istražuje i reflektuje društvene norme i odnose i uvodi mjere za njihovu promjenu; objašanjava vezu pojedinih ekonomskih pojava, informacija i identifikuje zakonitosti; ukaže na mogućnosti rješavanja identikovanih problema na mikro i makro nivou; modelira pojedine pojave i procese i ustanovaljava veze medjuzavisnosti; bude mladji istraživač, osbosobljen za prikupljanje podataka u funkciji cjeline ekonomskih istraživanja.
Obavještenja rukovodioca   >>>

20.03.2018 Ekonomija
Obavještenje o odbrani doktorskog rada kandidata Bojane Femić. >>>

16.11.2017 Ekonomija
Obavještenje o doktorskom radu i izvještaju datom na uvid javnosti. >>>

06.11.2017 Ekonomija
Obavještenje o odbrani polaznih istraživanja kandidata doktorskih studija mr Miloša Rajkovića. >>>
 
Slide1 background

Doktorske studije - Ekonomija

Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Ekonomija 1 Savremene ekonomske teorije2+0+010O    
Ekonomija 1 Makroekonomija2+0+015O    
Ekonomija 2 Upravljanje promjenama2+0+010O    
Ekonomija 2 Mikroekonomija2+0+015O    
Ekonomija 2 Ekonometrija2+0+010O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

18.04.2018 Ekonomski fakultet

Maturanti podgoričke Gimnazije u posjeti Ekonomskom fakultetu

DETALJNIJE
17.04.2018 Ekonomski fakultet

Uplata druge rate školarine za ljetnji semestar studijske 2017/2018

DETALJNIJE

12.04.2018 Ekonomski fakultet

Obavještenje o anketiranju studenata prve godine studija

DETALJNIJE
04.04.2018 Ekonomski fakultet

Uplata školarine za ljetnji semestar studijske 2017/2018.

DETALJNIJE

29.03.2018 Ekonomski fakultet

Završena prva Bank & Business Konferencija

DETALJNIJE
28.03.2018 Ekonomski fakultet

Gostovanje predstavnika Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis

DETALJNIJE

26.03.2018 Ekonomski fakultet

Biznis - gostujuće predavanje

DETALJNIJE
23.03.2018 Ekonomski fakultet

Kreiranje promocije za ciljne grupe potrošača

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE
03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

23.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE
23.04.2018 Fakultet dramskih umjetnosti

Studenti glumci pozajmili glasove za Daisy udžbenike

DETALJNIJE

23.04.2018 Karijerni centar

H2020 Marija Sklodovska Kiri Akcije: Poziv za Individualne stipendije otvoren

DETALJNIJE

20.04.2018 Filozofski fakultet

Promocija knjige doktora Dragutina Papovića “Intelektualci i vlast u Crnoj Gori 1945-1990“

DETALJNIJE
20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Promovisana knjiga profesora Bjelice na naučnom simpozijumu u Mostaru

DETALJNIJE