Pravne nauke

 


 • Pravne nauke


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Rašović Zoran, redovni profesor
 • Ishodi učenja:
  Osposobljen je za samostalno obavljanje srednje zahtjevnih poslova iz oblasti prava u pravosudnim i upravnim organima i privrednim društvima, drugim udruženjima i organizacijama; Samostalno formuliše sadržaj podnesaka koji služe ostvarivanju i zaštiti prava Pokazuje sposobnost timskog rada pod vođstvom i u saradnji sa kolegama i kvalifikovanim licima iz prakse na konkretnom i/ili multidisciplinarnom predmetu, i doprinosi novom načinu razmišljanja i rješavanja problema; Bavi se kompleksnim etičkim i profesionalnim pitanjima u oblasti prava, tražeći smjernice u slučajevima kada je to potrebno;
Obavještenja rukovodioca   >>>

23.06.2017 Pravne nauke
Velimir Rakočević - Program razvoja Fakulteta. >>>

15.06.2017 Pravne nauke
Obavještenje za profesore. >>>

15.06.2017 Pravne nauke
RASPORED ISPITA - Jun - Stari program studiranja. >>>

14.06.2017 Pravne nauke
Novi Nastavni plan i program Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore. >>>
Obavještenja za predmete   >>>

16.01.2018 Pravne nauke-Pravo privrednih društava
REZULTATI ZAVRŠNOG PPD - 16.01.2018 14:01. >>>

15.01.2018 Pravne nauke-Obligaciono pravo
Nova objava - 15.01.2018 19:05. >>>

15.01.2018 Pravne nauke-Krivično pravo I - Opšti dio
Krivično pravo-opšti dio - rezultati. >>>

12.01.2018 Pravne nauke-Uvod u građansko pravo
Uvod u gradjansko pravo - rez. avgust. >>>

10.01.2018 Pravne nauke-Nasljedno pravo
Nasljedno pravo - termini ispita. >>>

10.01.2018 Pravne nauke-Međunarodno javno pravo
Međunarodno javno pravo - POPRAVNI KOLOKVIJUM. >>>

25.12.2017 Pravne nauke-Krivično procesno pravo
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - raspored polaganja po grupama. >>>

16.12.2017 Pravne nauke-Obligaciono pravo
Nova objava - 16.12.2017 18:32. >>>

06.12.2017 Pravne nauke-Pravo privrednih društava
TERMINI I RASPORED GRUPA ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ PPD - 06.12.2017 10:55. >>>

30.11.2017 Pravne nauke-Obligaciono pravo
Nova objava - 30.11.2017 13:25. >>>

29.11.2017 Pravne nauke-Pravo privrednih društava
Nova objava - 29.11.2017 13:14. >>>

27.11.2017 Pravne nauke-Pravo privrednih društava
Nova objava - 27.11.2017 11:36. >>>

22.11.2017 Pravne nauke-Savremeni politički sistemi
Savremeni pol sistemi - termini kolokvijuma. >>>

17.11.2017 Pravne nauke-Porodično pravo
Nova objava - 17.11.2017 13:55. >>>

16.11.2017 Pravne nauke-Pravo privrednih društava
Pravo privrednih društava - rezultati kolokvijuma . >>>

10.11.2017 Pravne nauke-Pravo privrednih društava
Nova objava - 10.11.2017 09:21. >>>

30.10.2017 Pravne nauke-Pravo privrednih društava
Nova objava - 30.10.2017 10:19. >>>

19.10.2017 Pravne nauke-Međunarodno privatno pravo
Međunarodno privatno pravo. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Pravne nauke 1 Opšta teorija prava4+1+08O    
Pravne nauke 1 Istorija prava4+1+08O    
Pravne nauke 1 Rimsko pravo4+0+08O    
Pravne nauke 1 Savremeni politički sistemi3+1+06O    
Pravne nauke 2 Osnovi sociologije4+1+0O    
Pravne nauke 2 Ustavno pravo4+1+0O    
Pravne nauke 2 Osnovi ekonomske politike3+1+0O    
Pravne nauke 2 Radno pravo4+1+0O    
Pravne nauke 3 Porodično pravo4+1+0O    
Pravne nauke 3 Nasljedno pravo3+1+0O    
Pravne nauke 3 Uvod u građansko pravo4+1+0O    
Pravne nauke 3 Krivično pravo I - Opšti dio4+1+0O    
Pravne nauke 4 Upravno pravo4+1+0O    
Pravne nauke 4 Krivično pravo - Posebni dio4+1+0O    
Pravne nauke 4 Stvarno pravo4+1+0O    
Pravne nauke 4 Strani jezik - stručni I (engleski)2+1+0O    
Pravne nauke 4 Strani jezik - stručni I (ruski)2+1+0O    
Pravne nauke 5 Pravo privrednih društava3+1+0O    
Pravne nauke 5 Obligaciono pravo4+1+0O    
Pravne nauke 5 Krivično procesno pravo4+1+0O    
Pravne nauke 5 Međunarodno javno pravo4+1+0O    
Pravne nauke 6 Finansijko pravo3+1+0O    
Pravne nauke 6 Poslovi robnog prometa3+1+0O    
Pravne nauke 6 Građansko procesno pravo4+1+0O    
Pravne nauke 6 Međunarodno privatno pravo4+1+0O    
Pravne nauke 6 Strani jezik - stručni II (engleski)1+0+0O    
Pravne nauke 6 Strani jezik - stručni II (ruski)1+0+0O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

10.01.2018 Pravni fakultet

Druga internacionalna studentska konferencija u aprilu

DETALJNIJE
10.01.2018 Pravni fakultet

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore održana I internacionalna studentska konferencija

DETALJNIJE

08.01.2018 Pravni fakultet

Međunarodna naučna konferencija "Pravo pred izazovima savremenog doba"

DETALJNIJE
07.01.2018 Pravni fakultet

31TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT - “THE LEGAL CHALLENGES OF MODERN WORLD''

DETALJNIJE

26.12.2017 Pravni fakultet

Internacionalna studentska konferencija - Crnogorsko zakonodavstvo iz perspektive zaštite prava djeteta i međunarodni standardi

DETALJNIJE
21.12.2017 Pravni fakultet

Tomislav Dedić - Ostvarivanje pravde

DETALJNIJE

15.12.2017 Pravni fakultet

Svjetski uspjeh studenata Pravnog fakulteta

DETALJNIJE
06.12.2017 Pravni fakultet

OBAVEZA PLAĆANJA DRUGE RATE ŠKOLARINE ZA ŠKOLSKU 2017/18 GODINU

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE
17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE
18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

19.01.2018 Medicinski fakultet

Medicinari imaju veliku perspektivu u zemlji i inostranstvu

DETALJNIJE
17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Otvoren konkurs za 16. generaciju polaznika Škole retorike

DETALJNIJE
16.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Održan "Pre-departure day" za studente UCG koji odlaze na razmjenu

DETALJNIJE