Energetika i automatika

 


 • Energetika i automatika


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Radulović Vladan, vanredni profesor
 • Ishodi učenja:
  • Upotrebljava i primijeni stečena znanja iz elektrotehnike, matematike i fizike za rješavanje odgovarajućih problema iz oblasti elektrotehničkog inženjeringa. • Razumije i tumači mogućnosti i karakteristike proizvodnje električne energije. • Definiše i razumije ulogu, karakteristike i modele sastavnih elemenata elektroenergetskih sistema u podsistemima proizvodnje, prenosa, distribucije i potrošnje električne energije, kao i da vlada metodama za proračune stanja u normalnim režimima. • Implementira stečena znanja iz projektovanja električnih instalacija niskog napona. • Implementira stečena znanja sa aspekta uloge, konstrukcije, principa rada i karakteristika električnih mašina. • Razumije i tumači osnovne principe obrade signala i automatskog upravljanja. • Razumije i analizira komponente i uređaje energetske elektronike. • Samostalno koristi odgovarajuće softverske alate za simulacije i analize rada.
Obavještenja rukovodioca   >>>

30.08.2017 Energetika i automatika
Konačna rang lista kandidata za upis na studijski program: Energetika i automatika u drugom upisnom roku. >>>

29.08.2017 Energetika i automatika
Preliminarna rang lista kandidata za upis na studijski program: Energetika i automatika u drugom upisnom roku. >>>

27.08.2017 Energetika i automatika
Predaja dokumenata za upis - drugi upisni rok. >>>

21.07.2017 Energetika i automatika
Raspored ispita u avgustovskom ispitnom roku. >>>

24.05.2017 Energetika i automatika
Raspored redovnih i popravnih završnih ispita - jun 2017 godine. >>>

13.02.2017 Energetika i automatika
Raspored časova u ljetnem semestru školske 2016/2017 godine. >>>
 
Slide1 background

ENERGETIKA I AUTOMATIKA

Slide1 background

Savremene metode nastave

Slide1 background

Praktična nastava

Slide1 background

Moderno opremljene laboratorije

Slide1 background

Prenos električne energije

Slide1 background

Transformacija i distribucija električne energije

Slide1 background

Automatika

 
Obavještenja za predmete   >>>

17.02.2018 Energetika i automatika-Programiranje II
Termin laboratorijskih vježbi. >>>

15.02.2018 Energetika i automatika-Visokonaponska razvodna postrojenja
Termin nastave u ponedeljak, 19.02.2018 godine. >>>

15.02.2018 Energetika i automatika-Matematika IV
Promjena termina predavanja. >>>

14.02.2018 Energetika i automatika-Elementi sistema automatskog upravljanja
Materijali za praćenje nastave. >>>

14.02.2018 Energetika i automatika-Elektromagnetika (ea)
Konačni rezultati sa predlogom ocjena. >>>

14.02.2018 Energetika i automatika-Signali i sistemi
Prvi termin računskih vježbi. >>>

14.02.2018 Energetika i automatika-Osnove računarstva II
Prvi termin računskih vježbi. >>>

13.02.2018 Energetika i automatika-Osnove računarstva II
Materijal sa prvog predavanja. >>>

13.02.2018 Energetika i automatika-Engleski jezik (V stepen)
ECTS katalog - 13.02.2018 10:07. >>>

12.02.2018 Energetika i automatika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Konačni rezultati. >>>

12.02.2018 Energetika i automatika-Teorija električnih kola
Rezultati popravnog ispita. >>>

12.02.2018 Energetika i automatika-Osnove računarstva II
Laboratorijske vježbe. >>>

12.02.2018 Energetika i automatika-Programiranje II
Računske vježbe 1. >>>

12.02.2018 Energetika i automatika-Programiranje II
Laboratorijske vježbe 1. >>>

11.02.2018 Energetika i automatika-Osnove Elektrotehnike I
Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita. >>>

09.02.2018 Energetika i automatika-Električna mjerenja
Termin nastave. >>>

09.02.2018 Energetika i automatika-Visokonaponske mreže i vodovi
Rezultati ispita u februarskom roku. >>>

09.02.2018 Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)
Konačni rezultati iz predmeta sa predlogom ocjena. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Energetika i automatika 1 Engleski jezik I2+0+02O    
Energetika i automatika 1 Predmet opštih akademskih vještina* (Inženjerska etika)2+0+02VP    
Energetika i automatika 1 Predmet opštih akademskih vještina* (Osnovi poslovanja)2+0+02VP    
Energetika i automatika 1 Matematika I3+3+07O    
Energetika i automatika 1 Osnove Elektrotehnike I3+2+17O    
Energetika i automatika 1 Fizika3+2+17O    
Energetika i automatika 1 Osnove Računarstva I2+1+15O    
Energetika i automatika 1 Sociologija rada2+0+0VP    
Energetika i automatika 2 Operativni sistemi2+1+03O    
Energetika i automatika 2 Predmet opštih akademskih vještina (Organizacija rada i menadžment)2+0+03VP    
Energetika i automatika 2 Matematika II3+3+07O    
Energetika i automatika 2 Osnove Elektrotehnike II3+2+17O    
Energetika i automatika 2 Mehanika2+1+03O    
Energetika i automatika 2 Osnove računarstva II2+1+26O    
Energetika i automatika 2 Organizacija i menadžment2+0+0VP    
Energetika i automatika 2 Engleski jezik II2+0+02O    
Energetika i automatika 3 Matematika III3+3+0VP    
Energetika i automatika 3 Teorija električnih kola3+2+1O    
Energetika i automatika 3 Programiranje I2+1+2O    
Energetika i automatika 3 Elektrotehnički materijali2+0+1VP    
Energetika i automatika 3 Inženjerska grafika i dokumentacija1+0+2VP    
Energetika i automatika 3 Engleski jezik (IV stepen)2+2+0O    
Energetika i automatika 4 Matematika IV3+2+0VP    
Energetika i automatika 4 Osnove Elektronike3+2+1O    
Energetika i automatika 4 Programiranje II2+1+2O    
Energetika i automatika 4 Električna mjerenja2+1+1O    
Energetika i automatika 4 Engleski jezik (V stepen)2+2+0O    
Energetika i automatika 4 Signali i sistemi2+1+1O    
Energetika i automatika 5 Elektromagnetika (ea)3+2+0O    
Energetika i automatika 5 Uvod u električne masine i transformatori3+1.5+0.5O    
Energetika i automatika 5 Elektrane3+1+1O    
Energetika i automatika 5 Visokonaponske mreže i vodovi2+1+0O    
Energetika i automatika 5 Teorija sistema automatskog upravljanja3+2+0.5O    
Energetika i automatika 5 Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)1+0+2O    
Energetika i automatika 6 Analiza elektroenergetskih sistema I2+2+0.5O    
Energetika i automatika 6 Energetska elektronika (ea)3+1+1O    
Energetika i automatika 6 Elementi sistema automatskog upravljanja2+1+0.5O    
Energetika i automatika 6 Električne masine u elektroenergetskim sistemima3+1.5+0.5I    
Energetika i automatika 6 Visokonaponska razvodna postrojenja3+1+1I    
Energetika i automatika 6 Elektroenergetski vodovi i postrojenja (Projekat II)1+0+2I    
Energetika i automatika 6 Rotacione mašine3+1.5+0.5I    
Energetika i automatika 6 Digitalno upravljanje2+1+0I    
Energetika i automatika 6 Digitalna elektronika (ea)2+1+1I    
Vijesti sa fakulteta   >>>

14.02.2018 Elektrotehnički fakultet

U Sofiji konferencija o perspektivi regiona Balkana i Crnog mora

DETALJNIJE
05.12.2017 Elektrotehnički fakultet

Projekat "Budi odgovoran" nagrađen na takmičenju European Youth Award 2017

DETALJNIJE

22.11.2017 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a konkurentni i u svijetu

DETALJNIJE

31.10.2017 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a u emisiji Index

DETALJNIJE
25.09.2017 Elektrotehnički fakultet

Publikovana naučna monografija Prof. dr Gojka Joksimovića u izdanju IET, The Institution of Engineering and Technology, Engleska

DETALJNIJE

19.04.2017 Elektrotehnički fakultet

Potpisan sporazum o saradnji sa Zavodom za metrologiju

DETALJNIJE
18.04.2017 Elektrotehnički fakultet

BeeAnd.me - uspješan startup studenata Elektrotehničkog fakulteta

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE
07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa čelnicima Ministarstva nauke

DETALJNIJE
16.02.2018 Centar informacionog sistema

Kreirani mail nalozi za studente koji su upisani 2017/18.

DETALJNIJE

16.02.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

U martu novi broj naučnog časopisa "Montenegrin Journal of sports science and medicine"

DETALJNIJE
24.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Poziv doktorima nauka za arhiviranje doktorskih radova u Digitalni arhiv

DETALJNIJE

16.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za Ondokuz Mayis Universitesi u okviru Mevlana programa razmjene

DETALJNIJE
15.02.2018 Građevinski fakultet

Besplatna predstava za studente 19. februara

DETALJNIJE