Mehatronika

 


 • Mehatronika


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: S
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Mijanović Marina, redovni profesor
 • Ishodi učenja:
  Po završetku trogodišnjih osnovnih akademskih studija, student će biti sposoban da: - analizira i modelira mehatroničke sisteme koristeći sistemski pristup, da razumije principe, modeliranje, interfejsing i snimanje signala sa senzora kretanja, aktuatora i pogonskih sistema, da integriše komponente sa upravljanjem mehatroničkim sistemom, i da ostvari upravljačke mehanizme real-time closed-loop mehatroničkih sistema. - da vrši izbor i implementira odgovarajuće tipove aktuatora koji se obično koriste u mehatroničkim sistemima, - da razumije fizičke principe i karakteristike senzora, da posjeduje osnovno znanje iz snimanja signala, da razumije opšte principe mjernih sistema, da dizajnira mjerne sisteme za jednostavne mjerne testove, - da modelira različite tipove električnih, mehaničkih, fluidnih, termalnih i mješovitih sistema, - da izvodi kompjutersku simulaciju i validaciju modela mehatroničkog sistema, - da posjeduje osnovna znanja iz upravljanja u realnom vremenu i dizajniranja embedded (integrisanih) sistema u njihovom domenu primjene, bez ekspertskih znanja o dizajnerskim metodama na nivoima nižim od nivoa sistema, - da identifikuje i kvantifikuje glavne zahtjeve za datu aplikaciju u smislu neophodnih resursa (memorija, računarska snaga, brzina busova, ulazno/izlazni kanali,...), - da identifikuje najpogodnije periferijske jedinice pogodne za datu aplikaciju i programira njihov rad, - da dizajnira event-driven projekata i aplikacije mikrokontrolera u realnom vremenu, kodiranje, kompiliranje, download-ovanje, otklanjanje grešaka i izvršavanje programa za mikrokontrolere.
Obavještenja rukovodioca   >>>

16.02.2018 Mehatronika
Obavještenje studentima o načinu organizovanja ispita iz predmeta Praktikum softverskih alata. >>>

02.02.2018 Mehatronika
Nastava iz Mašinskih materijala za studente Mehatronike. >>>

05.10.2017 Mehatronika
Nastava iz predmeta Mašinski materijali za studente koji su obnovili prvu godinu studija. >>>

29.09.2017 Mehatronika
Senat UCG donio Zaključak u vezi studiranja po starom nastavnom planu i programu . >>>

10.06.2017 Mehatronika

Neki od studentskih projekata, linkovi

DETALJNIJE

08.06.2017 Mehatronika

Od ove školske godine nema više osnovnih studija Mehatronike

DETALJNIJE

06.06.2017 Mehatronika

Konferencija MECO nagrađuje jednog studenta mehatronike!

DETALJNIJE

08.05.2017 Mehatronika
Studijski program MEHATRONIKA -- Raspored polaganja ispita u ljetnjem semestru školske 16/17. >>>

27.04.2017 Mehatronika
Oprema u Laboratoriji za mehatroniku. >>>

27.04.2017 Mehatronika
Studijski program MEHATRONIKA, raspored časova za ljetnji semestar 16/17. >>>
 
Slide1 background

Rad na mobilnom robotu YUGO za takmičenje u Beču Robot Challenge 2014

Slide1 background

Rad na mobilnom robotu YUGO za takmičenje u Beču Robot Challenge 2014

Slide1 background

Rad na mobilnom robotu YUGO za takmičenje u Beču Robot Challenge 2014

Slide1 background

Rad na mobilnom robotu YUGO za takmičenje u Beču Robot Challenge 2014

Slide1 background

Mobilni robot YUGO

Slide1 background

Na takmičenju Robot Challenge u Beču 2014

Slide1 background

Rad na mobilnom robotu PUCKMAN

Slide1 background

Laboratorija za mehatroniku - studentski projekti

Slide1 background

Studentski projekti - mobilni roboti

Slide1 background

Laboratorija za mehatroniku - mlađi studenti uče od starijih

 
Obavještenja za predmete   >>>

15.02.2018 Mehatronika-Engleski jeik VI
Termin vježbi. >>>

12.02.2018 Mehatronika-Programiranje C++
Prezentacije sa predavanja. >>>

10.02.2018 Mehatronika-Praktikum softverskih alata
Obavještenje studentima o načinu organizovanja ispita. >>>

07.02.2018 Mehatronika-Inženjerska matematika
Konačni rezultati. >>>

04.02.2018 Mehatronika-Osnovi elektrotehnike
Rezultati popravnog ispita sa predlogom ocjena. >>>

01.02.2018 Mehatronika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Termin popravnog završnog ispita. >>>

31.01.2018 Mehatronika-Racunarske periferije i interfejsi
Rezultati na dan 2018-01-31. >>>

22.01.2018 Mehatronika-Inženjerska matematika
Rezultati. >>>

18.01.2018 Mehatronika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Termin završnog ispita. >>>

17.01.2018 Mehatronika-Racunarske periferije i interfejsi
Rezultati nakon završnog ispita. >>>

03.01.2018 Mehatronika-Osnovi elektrotehnike
Rezultati popravnog kolokvijuma. >>>

30.12.2017 Mehatronika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Rezultati Lab testa. >>>

27.12.2017 Mehatronika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Termin popravnog kolokvijuma. >>>

26.12.2017 Mehatronika-Osnovi elektrotehnike
Termin popravnog kolokvijuma. >>>

25.12.2017 Mehatronika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Termin popravnog kolokvijuma. >>>

21.12.2017 Mehatronika-Osnovi elektrotehnike
Rezultati kolokvijuma. >>>

08.12.2017 Mehatronika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Termin popravnog kolokvijuma. >>>

07.12.2017 Mehatronika-Osnovi elektrotehnike
Termin prvog kolokvijuma. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Mehatronika 1 Mašinski materijali2+0+14O    
Mehatronika 1 CAD i tehničko crtanje2+0+25O    
Mehatronika 1 Osnovi elektrotehnike3+1+15O    
Mehatronika 1 Matematika I3+3+06VP   D
Mehatronika 1 Statika2+1+04VP   D
Mehatronika 1 Informatika3+0+26VP   D
Mehatronika 1 Engleski jezik I1+1+00VP   D
Mehatronika 2 Kinematika2+1+03VP   D
Mehatronika 2 Otpornost materijala2+2+06O    
Mehatronika 2 Fizika2+1+04VP   D
Mehatronika 2 Osnovi elektronike3+2+16O    
Mehatronika 2 Praktikum softverskih alata2+0+25O    
Mehatronika 2 Matematika II3+3+06VP   D
Mehatronika 2 Engleski II1+1+00VP   D
Mehatronika 3 Inženjerska matematika3+2+05O    
Mehatronika 3 Dinamika3+3+06VP   D
Mehatronika 3 Mašinski elementi I3+3+06VP   D
Mehatronika 3 Uvod u mehatroniku2+1+15O    
Mehatronika 3 Industrijska pneumatika2+1+14O    
Mehatronika 3 Hidraulika i elektrohidraulika2+1+14I    
Mehatronika 3 Eu standardi i direktive2+2+04I    
Mehatronika 3 Engleski jezik II1+1+00VP   D
Mehatronika 4 Osnovi konstruisanja3+2+06VP   D
Mehatronika 4 Mašinski elementi II3+2+06VP   D
Mehatronika 4 Digitalna elektronika2+1+14O    
Mehatronika 4 Programiranje C++3+0+25O    
Mehatronika 4 Mehatronički sistemi2+1+16O    
Mehatronika 4 Inženjerska ekonomija2+1+03O    
Mehatronika 4 Engleski jezik IV1+1+00VP   D
Mehatronika 5 Senzori, mjerenje i obrada signala2+1+16O    
Mehatronika 5 Aktuatori u mehatronici2+1+16O    
Mehatronika 5 Teorija sistema automatskog upravljanja3+2+05O    
Mehatronika 5 Racunarske periferije i interfejsi3+1+05O    
Mehatronika 5 Engleski jezik V1+1+00VP   D
Mehatronika 5 Mehanizmi i dinamika masina2+2+04VP   D
Mehatronika 5 Odrzavanje mehatronickih sistema2+2+04I    
Mehatronika 5 Tehnologija mikrosistema 13+1+04I    
Mehatronika 5 PLC2+1+14I    
Mehatronika 6 Modeliranje i simulacija mehatronickih sistema2+0+26O    
Mehatronika 6 Integrisani i u realnom vremenu upravljani sistemi2+1+16O    
Mehatronika 6 Projekat 10+0+66O    
Mehatronika 6 Praksa 10+0+44O    
Mehatronika 6 Engleski jeik VI1+1+00VP   D
Mehatronika 6 Sinteza mehanizama2+2+04VP   D
Mehatronika 6 Organizacija i menadzment2+2+04VP   D
Mehatronika 6 Tehnologija mikrosistema 23+0+14I    
Mehatronika 6 Projektovanje mikrokontrolerskih sistema2+2+04I    
Mehatronika 6 Digitalno upravljanje2+1+04I    
Mehatronika 6 Energetska elektronika2+2+04I    
Mehatronika 6 Dizajn mehatronickih sistema2+0+24I    
Vijesti sa fakulteta   >>>

15.02.2018 Mašinski fakultet

Javna rasprava o Preliminarnoj studiji za Laboratoriju za industrijski dizajn u Nikšiću

DETALJNIJE
12.02.2018 Mašinski fakultet

Ugovor o saradnji Mašinski fakultet - JP Regionalni vodovod

DETALJNIJE

31.01.2018 Mašinski fakultet

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijom Neregelia

DETALJNIJE
26.01.2018 Mašinski fakultet

Energetika i robotika nezamisliva bez mašinaca

DETALJNIJE

28.12.2017 Mašinski fakultet

Posjeta studenata Mašinskog fakulteta firmi Metalac Termochem

DETALJNIJE
17.12.2017 Mašinski fakultet

ADIŽES Seminar na Mašinskom fakultetu

DETALJNIJE

08.12.2017 Mašinski fakultet

Obuka profesora Mašinskog fakulteta u okviru Erasmus Rebus projekta

DETALJNIJE
01.12.2017 Mašinski fakultet

Profesori Mašinskog fakulteta na konferenciji na Tajlandu

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE
07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa čelnicima Ministarstva nauke

DETALJNIJE
16.02.2018 Centar informacionog sistema

Kreirani mail nalozi za studente koji su upisani 2017/18.

DETALJNIJE

16.02.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

U martu novi broj naučnog časopisa "Montenegrin Journal of sports science and medicine"

DETALJNIJE
24.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Poziv doktorima nauka za arhiviranje doktorskih radova u Digitalni arhiv

DETALJNIJE

16.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za Ondokuz Mayis Universitesi u okviru Mevlana programa razmjene

DETALJNIJE
15.02.2018 Građevinski fakultet

Besplatna predstava za studente 19. februara

DETALJNIJE