Mehatronika

 


 • Mehatronika


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: S
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Mijanović Marina, redovni profesor
 • Ishodi učenja:
  Po završetku trogodišnjih osnovnih akademskih studija, student će biti sposoban da: - analizira i modelira mehatroničke sisteme koristeći sistemski pristup, da razumije principe, modeliranje, interfejsing i snimanje signala sa senzora kretanja, aktuatora i pogonskih sistema, da integriše komponente sa upravljanjem mehatroničkim sistemom, i da ostvari upravljačke mehanizme real-time closed-loop mehatroničkih sistema. - da vrši izbor i implementira odgovarajuće tipove aktuatora koji se obično koriste u mehatroničkim sistemima, - da razumije fizičke principe i karakteristike senzora, da posjeduje osnovno znanje iz snimanja signala, da razumije opšte principe mjernih sistema, da dizajnira mjerne sisteme za jednostavne mjerne testove, - da modelira različite tipove električnih, mehaničkih, fluidnih, termalnih i mješovitih sistema, - da izvodi kompjutersku simulaciju i validaciju modela mehatroničkog sistema, - da posjeduje osnovna znanja iz upravljanja u realnom vremenu i dizajniranja embedded (integrisanih) sistema u njihovom domenu primjene, bez ekspertskih znanja o dizajnerskim metodama na nivoima nižim od nivoa sistema, - da identifikuje i kvantifikuje glavne zahtjeve za datu aplikaciju u smislu neophodnih resursa (memorija, računarska snaga, brzina busova, ulazno/izlazni kanali,...), - da identifikuje najpogodnije periferijske jedinice pogodne za datu aplikaciju i programira njihov rad, - da dizajnira event-driven projekata i aplikacije mikrokontrolera u realnom vremenu, kodiranje, kompiliranje, download-ovanje, otklanjanje grešaka i izvršavanje programa za mikrokontrolere.
Obavještenja rukovodioca   >>>

26.03.2018 Mehatronika
PONOVLJENI POZIV STUDENTIMA KOJI NISU POLOŽILI PRAKTIKUM SOFTVERSKIH ALATA. >>>

16.02.2018 Mehatronika
Obavještenje studentima o načinu organizovanja ispita iz predmeta Praktikum softverskih alata. >>>

02.02.2018 Mehatronika
Nastava iz Mašinskih materijala za studente Mehatronike. >>>

05.10.2017 Mehatronika
Nastava iz predmeta Mašinski materijali za studente koji su obnovili prvu godinu studija. >>>

29.09.2017 Mehatronika
Senat UCG donio Zaključak u vezi studiranja po starom nastavnom planu i programu . >>>

10.06.2017 Mehatronika

Neki od studentskih projekata, linkovi

DETALJNIJE

08.06.2017 Mehatronika

Od ove školske godine nema više osnovnih studija Mehatronike

DETALJNIJE

06.06.2017 Mehatronika

Konferencija MECO nagrađuje jednog studenta mehatronike!

DETALJNIJE

08.05.2017 Mehatronika
Studijski program MEHATRONIKA -- Raspored polaganja ispita u ljetnjem semestru školske 16/17. >>>

27.04.2017 Mehatronika
Oprema u Laboratoriji za mehatroniku. >>>
 
Slide1 background

Rad na mobilnom robotu YUGO za takmičenje u Beču Robot Challenge 2014

Slide1 background

Rad na mobilnom robotu YUGO za takmičenje u Beču Robot Challenge 2014

Slide1 background

Rad na mobilnom robotu YUGO za takmičenje u Beču Robot Challenge 2014

Slide1 background

Rad na mobilnom robotu YUGO za takmičenje u Beču Robot Challenge 2014

Slide1 background

Mobilni robot YUGO

Slide1 background

Na takmičenju Robot Challenge u Beču 2014

Slide1 background

Rad na mobilnom robotu PUCKMAN

Slide1 background

Laboratorija za mehatroniku - studentski projekti

Slide1 background

Studentski projekti - mobilni roboti

Slide1 background

Laboratorija za mehatroniku - mlađi studenti uče od starijih

Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Mehatronika 1 Mašinski materijali2+0+14O    
Mehatronika 1 CAD i tehničko crtanje2+0+25O    
Mehatronika 1 Osnovi elektrotehnike3+1+15O    
Mehatronika 1 Matematika I3+3+06VP   D
Mehatronika 1 Statika2+1+04VP   D
Mehatronika 1 Informatika3+0+26VP   D
Mehatronika 1 Engleski jezik I1+1+00VP   D
Mehatronika 2 Kinematika2+1+03VP   D
Mehatronika 2 Otpornost materijala2+2+06O    
Mehatronika 2 Fizika2+1+04VP   D
Mehatronika 2 Osnovi elektronike3+2+16O    
Mehatronika 2 Praktikum softverskih alata2+0+25O    
Mehatronika 2 Matematika II3+3+06VP   D
Mehatronika 2 Engleski II1+1+00VP   D
Mehatronika 3 Inženjerska matematika3+2+05O    
Mehatronika 3 Dinamika3+3+06VP   D
Mehatronika 3 Mašinski elementi I3+3+06VP   D
Mehatronika 3 Uvod u mehatroniku2+1+15O    
Mehatronika 3 Industrijska pneumatika2+1+14O    
Mehatronika 3 Hidraulika i elektrohidraulika2+1+14I    
Mehatronika 3 Eu standardi i direktive2+2+04I    
Mehatronika 3 Engleski jezik II1+1+00VP   D
Mehatronika 4 Osnovi konstruisanja3+2+06VP   D
Mehatronika 4 Mašinski elementi II3+2+06VP   D
Mehatronika 4 Digitalna elektronika2+1+14O    
Mehatronika 4 Programiranje C++3+0+25O    
Mehatronika 4 Mehatronički sistemi2+1+16O    
Mehatronika 4 Inženjerska ekonomija2+1+03O    
Mehatronika 4 Engleski jezik IV1+1+00VP   D
Mehatronika 5 Senzori, mjerenje i obrada signala2+1+16O    
Mehatronika 5 Aktuatori u mehatronici2+1+16O    
Mehatronika 5 Teorija sistema automatskog upravljanja3+2+05O    
Mehatronika 5 Racunarske periferije i interfejsi3+1+05O    
Mehatronika 5 Engleski jezik V1+1+00VP   D
Mehatronika 5 Mehanizmi i dinamika masina2+2+04VP   D
Mehatronika 5 Odrzavanje mehatronickih sistema2+2+04I    
Mehatronika 5 Tehnologija mikrosistema 13+1+04I    
Mehatronika 5 PLC2+1+14I    
Mehatronika 6 Modeliranje i simulacija mehatronickih sistema2+0+26O    
Mehatronika 6 Integrisani i u realnom vremenu upravljani sistemi2+1+16O    
Mehatronika 6 Projekat 10+0+66O    
Mehatronika 6 Praksa 10+0+44O    
Mehatronika 6 Engleski jeik VI1+1+00VP   D
Mehatronika 6 Sinteza mehanizama2+2+04VP   D
Mehatronika 6 Organizacija i menadzment2+2+04VP   D
Mehatronika 6 Tehnologija mikrosistema 23+0+14I    
Mehatronika 6 Projektovanje mikrokontrolerskih sistema2+2+04I    
Mehatronika 6 Digitalno upravljanje2+1+04I    
Mehatronika 6 Energetska elektronika2+2+04I    
Mehatronika 6 Dizajn mehatronickih sistema2+0+24I    
Vijesti sa fakulteta   >>>

16.05.2018 Mašinski fakultet

Konferencija Savremeni drumski prevoz i poslovna logistika

DETALJNIJE
14.05.2018 Mašinski fakultet

Posjeta profesora i studenata Mašinskog fakulteta iz Mostara

DETALJNIJE

28.04.2018 Mašinski fakultet

Erasmus+ projekat REBUS - prvi sastanak sa studentima

DETALJNIJE
26.04.2018 Mašinski fakultet

Posjeta Industriji alata Trebinje

DETALJNIJE

10.04.2018 Mašinski fakultet

Studijska posjeta HE Perućica

DETALJNIJE

06.04.2018 Mašinski fakultet

Prezentacija Mašinskog fakulteta u gimnaziji Slobodan Škerović

DETALJNIJE
21.03.2018 Mašinski fakultet

Na Mašinskom fakultetu održano predavanje na temu “Mehanika i  materijali u avijaciji”

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Dvije sajamske nagrade za  Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE
24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

22.05.2018 Arhitektonski fakultet

Prof.dr Rifat Alihodžić na METU Univerzitetu u Ankari

DETALJNIJE
18.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Aplikacije za AmCham stipendije otvorene

DETALJNIJE

18.05.2018 Karijerni centar

Stručne prakse za studente dostupne u kompaniji „BD Electronics“ sa Malte

DETALJNIJE
18.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Stipendije za postdiplomske studije na Univerzitetu Malte

DETALJNIJE