Mehatronika

 


 • Mehatronika


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: S
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Mijanović Marina, redovni profesor
 • Ishodi učenja:
  Po završetku trogodišnjih osnovnih akademskih studija, student će biti sposoban da: - analizira i modelira mehatroničke sisteme koristeći sistemski pristup, da razumije principe, modeliranje, interfejsing i snimanje signala sa senzora kretanja, aktuatora i pogonskih sistema, da integriše komponente sa upravljanjem mehatroničkim sistemom, i da ostvari upravljačke mehanizme real-time closed-loop mehatroničkih sistema. - da vrši izbor i implementira odgovarajuće tipove aktuatora koji se obično koriste u mehatroničkim sistemima, - da razumije fizičke principe i karakteristike senzora, da posjeduje osnovno znanje iz snimanja signala, da razumije opšte principe mjernih sistema, da dizajnira mjerne sisteme za jednostavne mjerne testove, - da modelira različite tipove električnih, mehaničkih, fluidnih, termalnih i mješovitih sistema, - da izvodi kompjutersku simulaciju i validaciju modela mehatroničkog sistema, - da posjeduje osnovna znanja iz upravljanja u realnom vremenu i dizajniranja embedded (integrisanih) sistema u njihovom domenu primjene, bez ekspertskih znanja o dizajnerskim metodama na nivoima nižim od nivoa sistema, - da identifikuje i kvantifikuje glavne zahtjeve za datu aplikaciju u smislu neophodnih resursa (memorija, računarska snaga, brzina busova, ulazno/izlazni kanali,...), - da identifikuje najpogodnije periferijske jedinice pogodne za datu aplikaciju i programira njihov rad, - da dizajnira event-driven projekata i aplikacije mikrokontrolera u realnom vremenu, kodiranje, kompiliranje, download-ovanje, otklanjanje grešaka i izvršavanje programa za mikrokontrolere.
Obavještenja rukovodioca   >>>

05.10.2017 Mehatronika
Nastava iz predmeta Mašinski materijali za studente koji su obnovili prvu godinu studija. >>>

29.09.2017 Mehatronika
Senat UCG donio Zaključak u vezi studiranja po starom nastavnom planu i programu . >>>

10.06.2017 Mehatronika

Neki od studentskih projekata, linkovi

DETALJNIJE

08.06.2017 Mehatronika

Od ove školske godine nema više osnovnih studija Mehatronike

DETALJNIJE

06.06.2017 Mehatronika

Konferencija MECO nagrađuje jednog studenta mehatronike!

DETALJNIJE

08.05.2017 Mehatronika
Studijski program MEHATRONIKA -- Raspored polaganja ispita u ljetnjem semestru školske 16/17. >>>

27.04.2017 Mehatronika
Oprema u Laboratoriji za mehatroniku. >>>

27.04.2017 Mehatronika
Studijski program MEHATRONIKA, raspored časova za ljetnji semestar 16/17. >>>

21.04.2017 Mehatronika

ZAŠTO STUDIRATI MEHATRONIKU?

DETALJNIJE

21.04.2017 Mehatronika

ŠTA JE MEHATRONIKA?

DETALJNIJE
 
Slide1 background

Rad na mobilnom robotu YUGO za takmičenje u Beču Robot Challenge 2014

Slide1 background

Rad na mobilnom robotu YUGO za takmičenje u Beču Robot Challenge 2014

Slide1 background

Rad na mobilnom robotu YUGO za takmičenje u Beču Robot Challenge 2014

Slide1 background

Rad na mobilnom robotu YUGO za takmičenje u Beču Robot Challenge 2014

Slide1 background

Mobilni robot YUGO

Slide1 background

Na takmičenju Robot Challenge u Beču 2014

Slide1 background

Rad na mobilnom robotu PUCKMAN

Slide1 background

Laboratorija za mehatroniku - studentski projekti

Slide1 background

Studentski projekti - mobilni roboti

Slide1 background

Laboratorija za mehatroniku - mlađi studenti uče od starijih

 
Obavještenja za predmete   >>>

08.12.2017 Mehatronika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Termin popravnog kolokvijuma. >>>

07.12.2017 Mehatronika-Osnovi elektrotehnike
Termin prvog kolokvijuma. >>>

05.12.2017 Mehatronika-Industrijska pneumatika
Domaći zadaci. >>>

26.11.2017 Mehatronika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Rezultati kolokvijuma. >>>

13.11.2017 Mehatronika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Termin kolokvijuma i konsultacija. >>>

08.11.2017 Mehatronika-Racunarske periferije i interfejsi
Koracni motori. >>>

29.10.2017 Mehatronika-PLC
PLC, domaći zadaci. >>>

23.10.2017 Mehatronika-Industrijska pneumatika
Industrijska pneumatika, nastavni materijal. >>>

23.10.2017 Mehatronika-Industrijska pneumatika
Industrijska pneumatika - datumi polaganja kolokvijuma. >>>

18.10.2017 Mehatronika-Racunarske periferije i interfejsi
Ulazni digitani portovi - vježbe. >>>

16.10.2017 Mehatronika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Sistem za online učenje. >>>

12.10.2017 Mehatronika-PLC
PLC - Termini polaganja i spisak pitanja za kolokvijume. >>>

11.10.2017 Mehatronika-Racunarske periferije i interfejsi
Uvod. >>>

18.09.2017 Mehatronika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Rezultati nakon septembarskog ispitnog roka i predlog ocjena. >>>

17.09.2017 Mehatronika-Kinematika
kinematika avgust zavrsni. >>>

16.09.2017 Mehatronika-Osnovi elektrotehnike
Rezultati popravnog ispita sa predlogom ocjena. >>>

16.09.2017 Mehatronika-Digitalna elektronika
Rezultati ispita u septembarskom roku . >>>

16.09.2017 Mehatronika-Mašinski materijali
Rezultati završnog ispita. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Mehatronika 1 Mašinski materijali2+0+14O    
Mehatronika 1 CAD i tehničko crtanje2+0+25O    
Mehatronika 1 Osnovi elektrotehnike3+1+15O    
Mehatronika 1 Matematika I3+3+06VP   D
Mehatronika 1 Statika2+1+04VP   D
Mehatronika 1 Informatika3+0+26VP   D
Mehatronika 1 Engleski jezik I1+1+00VP   D
Mehatronika 2 Kinematika2+1+03VP   D
Mehatronika 2 Otpornost materijala2+2+06O    
Mehatronika 2 Fizika2+1+04VP   D
Mehatronika 2 Osnovi elektronike3+2+16O    
Mehatronika 2 Praktikum softverskih alata2+0+25O    
Mehatronika 2 Matematika II3+3+06VP   D
Mehatronika 2 Engleski II1+1+00VP   D
Mehatronika 3 Inženjerska matematika3+2+05O    
Mehatronika 3 Dinamika3+3+06VP   D
Mehatronika 3 Mašinski elementi I3+3+06VP   D
Mehatronika 3 Uvod u mehatroniku2+1+15O    
Mehatronika 3 Industrijska pneumatika2+1+14O    
Mehatronika 3 Hidraulika i elektrohidraulika2+1+14I    
Mehatronika 3 Eu standardi i direktive2+2+04I    
Mehatronika 3 Engleski jezik II1+1+00VP   D
Mehatronika 4 Osnovi konstruisanja3+2+06VP   D
Mehatronika 4 Mašinski elementi II3+2+06VP   D
Mehatronika 4 Digitalna elektronika2+1+14O    
Mehatronika 4 Programiranje C++3+0+25O    
Mehatronika 4 Mehatronički sistemi2+1+16O    
Mehatronika 4 Inženjerska ekonomija2+1+03O    
Mehatronika 4 Engleski jezik IV1+1+00VP   D
Mehatronika 5 Senzori, mjerenje i obrada signala2+1+16O    
Mehatronika 5 Aktuatori u mehatronici2+1+16O    
Mehatronika 5 Teorija sistema automatskog upravljanja3+2+05O    
Mehatronika 5 Racunarske periferije i interfejsi3+1+05O    
Mehatronika 5 Engleski jezik V1+1+00VP   D
Mehatronika 5 Mehanizmi i dinamika masina2+2+04VP   D
Mehatronika 5 Odrzavanje mehatronickih sistema2+2+04I    
Mehatronika 5 Tehnologija mikrosistema 13+1+04I    
Mehatronika 5 PLC2+1+14I    
Mehatronika 6 Modeliranje i simulacija mehatronickih sistema2+0+26O    
Mehatronika 6 Integrisani i u realnom vremenu upravljani sistemi2+1+16O    
Mehatronika 6 Projekat 10+0+66O    
Mehatronika 6 Praksa 10+0+44O    
Mehatronika 6 Engleski jeik VI1+1+00VP   D
Mehatronika 6 Sinteza mehanizama2+2+04VP   D
Mehatronika 6 Organizacija i menadzment2+2+04VP   D
Mehatronika 6 Tehnologija mikrosistema 23+0+14I    
Mehatronika 6 Projektovanje mikrokontrolerskih sistema2+2+04I    
Mehatronika 6 Digitalno upravljanje2+1+04I    
Mehatronika 6 Energetska elektronika2+2+04I    
Mehatronika 6 Dizajn mehatronickih sistema2+0+24I    
Vijesti sa fakulteta   >>>

08.12.2017 Mašinski fakultet

Obuka profesora Mašinskog fakulteta u okviru Erasmus Rebus projekta

DETALJNIJE
01.12.2017 Mašinski fakultet

Profesori Mašinskog fakulteta na konferenciji na Tajlandu

DETALJNIJE

27.11.2017 Mašinski fakultet

Veliko interesovanje za štand Mašinskog fakulteta na sajmu Smart Tech

DETALJNIJE
24.11.2017 Mašinski fakultet

Posjeta učenika iz Srednje stručne škole Pljevlja

DETALJNIJE

24.11.2017 Mašinski fakultet

Na sajmu Smart Tech 2017. u Delti tokom vikenda

DETALJNIJE
07.11.2017 Mašinski fakultet

Radionica o traženju posla

DETALJNIJE

30.10.2017 Mašinski fakultet

Govor Dekana Mašinskog fakulteta UCG Prof. dr Igora Vušanovića na proslavi dana Mašinskog fakulteta u Beogradu

DETALJNIJE
27.10.2017 Mašinski fakultet

Posjeta Regionalnom vodovodu

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.12.2017 Rektorat

Senat formirao Sud časti i imenovao Uređivački odbor Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE
06.12.2017 Rektorat

Rektor prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa delegacijom Čangša Univerziteta nauke i tehnologije

DETALJNIJE

12.12.2017 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za radnu praksu u okviru programa mobilnosti za studente sa invaliditetom - Trans2Work projekat

DETALJNIJE
12.12.2017 Centar za međunarodnu saradnju

Poziv za istraživačke stipendije u oblasti društvenih nauka

DETALJNIJE

12.12.2017 Institut Konfucije

Popović: Priroda je moja akademija nauka i umjetnosti

DETALJNIJE
11.12.2017 Ekonomski fakultet

Potpisan Sporazum o saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Banja Luci

DETALJNIJE

11.12.2017 Institut za biologiju mora

Institut za biologiju nezaobilazan partner u svim istraživanjima Jadranskog mora i Mediterana

DETALJNIJE
09.12.2017 Rektorat

Izložba profesora Nenada Šoškića na prestižnoj manifestaciji „Art Basel Miami“

DETALJNIJE