Mašinstvo

 


 • Mašinstvo


  Nivo studija: Doktorske
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: S
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Bajić Darko, redovni profesor
 • Ishodi učenja:
  - Koristi stručna znanja za kritičku analizu, vrednuje i povezuje nove kompleksne ideje koje su potpuno nove u nekoj oblasti. - Širi ili redefiniše postojeće znanje i/ili stručnu praksu u okviru neke oblasti ili na tačkama presjeka više oblasti. - Vodi, istražuje, razvija, stvara, sprovodi i prilagođava projekte koji dovode do novih saznanja i novih rješenja. - Komunicira sa autoritetima učešćem u kritičkom dijalogu sa kolegama u struci. Istražuje i reflektuje društvene norme i odnose i uvodi mjere za njihovu promjenu. - Analizira, vrednuje i povezuje nove složene ideje i na osnovu ovih procesa donosi strateške odluke. - Pokazuje iskustvo u operativnim interakcijama i sposobnost donošenja odluka u jednom složenom okruženju.
Obavještenja rukovodioca   >>>

10.02.2018 Mašinstvo
O doktorskim studijama. >>>

01.10.2017 Mašinstvo
Konkurs za upis na doktorske studije za studijsku 2017/2018. godinu. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Mašinstvo, smjer Primijenjena mehanika i konstruisanje 1 Zajednički predmet-viša dinamika4+0+06O    
Mašinstvo, smjer Primijenjena mehanika i konstruisanje 1 Mehanika kontinuma4+0+06I    
Mašinstvo, smjer Primijenjena mehanika i konstruisanje 1 Mehanika deformabilnog tijela-izabrana poglavlja3+2+06I    
Mašinstvo, smjer Primijenjena mehanika i konstruisanje 1 Proračun konstrukcija3+2+06I    
Mašinstvo, smjer Primijenjena mehanika i konstruisanje 1 Mehanički sistemi, mehanizmi - izabrana poglavlja3+2+06I    
Mašinstvo, smjer Primijenjena mehanika i konstruisanje 1 Zamor mašinskih djelova i konstrukcija4+0+06I    
Mašinstvo, smjer Primijenjena mehanika i konstruisanje 1 Mehanika loma-izabrana poglavlja3+2+06I    
Mašinstvo, smjer Primijenjena mehanika i konstruisanje 1 Konstruisanje na pouzdanost4+0+06I    
Mašinstvo, smjer Primijenjena mehanika i konstruisanje 1 Dijagnoza, zamor i zaštita mašinskih sistema3+2+06I    
Mašinstvo, smjer Proizvodno mašinstvo 1 Simulacija procesa3+2+06I    
Mašinstvo, smjer Proizvodno mašinstvo 1 Nekonvencionalne tehnologije4+0+06I    
Mašinstvo, smjer Proizvodno mašinstvo 1 Poslovna izvrsnost3+2+06I    
Mašinstvo, smjer Proizvodno mašinstvo 1 Metode projektovanja složenih obradnih sistema4+0+06I    
Mašinstvo, smjer Proizvodno mašinstvo 1 Izabrana poglavlja iz savremenih fleksibilnih tehnoloških sistema4+0+06I    
Mašinstvo, smjer Proizvodno mašinstvo 1 Integracija projektovanja proizvoda i procesa3+2+06I    
Mašinstvo, smjer Proizvodno mašinstvo 1 Ekonomika investicija u fleksibilne proizvodne sisteme4+0+06I    
Mašinstvo, smjer Proizvodno mašinstvo 1 TQM pristupi3+2+06I    
Mašinstvo, smjer Mehanizacija 1 Zajednički predmet-odabrana poglavlja iz sistema mehanizacije4+0+06O    
Mašinstvo, smjer Mehanizacija 1 Specijalna mjerenja u oblasti motora i motornih vozila3+2+06I    
Mašinstvo, smjer Mehanizacija 1 Različite oblasti u razvoju motora SUS4+0+06I    
Mašinstvo, smjer Mehanizacija 1 Različite oblasti u razvoju motornih vozila4+0+06I    
Mašinstvo, smjer Mehanizacija 1 Sistemi automatskog upravljanja i regulisanja mobilnih mašina3+2+06I    
Mašinstvo, smjer Mehanizacija 1 Odabrane oblasti iz transportnih sistema4+0+06I    
Mašinstvo, smjer Mehanizacija 1 Odabrane oblasti iz metalnih konstrukcija4+0+06I    
Mašinstvo, smjer Mehanizacija 1 Projektovanje konstrukcija od aluminijuma4+0+06I    
Mašinstvo, smjer Energetika 1 Zajednički predmet-energetska i eksergetska analiza4+0+06O    
Mašinstvo, smjer Energetika 1 Turbulentna strujanja-analiza i mjerenja4+0+06I    
Mašinstvo, smjer Energetika 1 Dvofazni tok3+2+06I    
Mašinstvo, smjer Energetika 1 Izabrana poglavlja iz hidrodinamike3+2+06I    
Mašinstvo, smjer Energetika 1 Odabrana poglavlja iz klimatizacije i hlađenja3+2+06I    
Mašinstvo, smjer Energetika 1 Izabrana poglavlja iz kotlova4+0+06I    
Mašinstvo, smjer Energetika 1 Izabrana poglavlja iz turbina4+0+06I    
Vijesti sa fakulteta   >>>

15.02.2018 Mašinski fakultet

Javna rasprava o Preliminarnoj studiji za Laboratoriju za industrijski dizajn u Nikšiću

DETALJNIJE
12.02.2018 Mašinski fakultet

Ugovor o saradnji Mašinski fakultet - JP Regionalni vodovod

DETALJNIJE

31.01.2018 Mašinski fakultet

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijom Neregelia

DETALJNIJE
26.01.2018 Mašinski fakultet

Energetika i robotika nezamisliva bez mašinaca

DETALJNIJE

28.12.2017 Mašinski fakultet

Posjeta studenata Mašinskog fakulteta firmi Metalac Termochem

DETALJNIJE
17.12.2017 Mašinski fakultet

ADIŽES Seminar na Mašinskom fakultetu

DETALJNIJE

08.12.2017 Mašinski fakultet

Obuka profesora Mašinskog fakulteta u okviru Erasmus Rebus projekta

DETALJNIJE
01.12.2017 Mašinski fakultet

Profesori Mašinskog fakulteta na konferenciji na Tajlandu

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE
15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE
07.02.2018 Rektorat

Rektor prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa čelnicima Ministarstva nauke

DETALJNIJE

16.02.2018 Centar informacionog sistema

Kreirani mail nalozi za studente koji su upisani 2017/18.

DETALJNIJE
24.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Poziv doktorima nauka za arhiviranje doktorskih radova u Digitalni arhiv

DETALJNIJE

19.02.2018 Rektorat

Direktorica Centra za kvalitet na sastanku u Strazburu

DETALJNIJE
19.02.2018 Ekonomski fakultet

Počela manifestacija "The Right Start"

DETALJNIJE