Biologija

 


 • Biologija


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Caković Danka, vanredni profesor
 • Ishodi učenja:
  Studenti: pronalaze i objašnjavaju vezu između strukture, funkcije i procesa na nivou molekula, ćelije, organizma, populacije, zajednice i ekosistema - objašnjavaju glavne ćelijske procese prokariota i eukariota - objašnjavaju pojmove vezane za morfologiju, anatomiju, histologiju, fiziologiju i biljaka, životinja i čovjeka - razumiju i objašnjavaju osnovne ekološke veze biljaka i životinja sa životnom sredinom - izvode terenska istraživanja i znaju kako da vrše determinaciju i čuvanje biljnog i životinjskog materijala - objašnjavaju životne procese u mikrobnoj, biljnoj, animalnoj i humanoj ćeliji; - vladaju saznanjima o metaboličkom diverzitetu, genetičkom diverzitetu, genetskim promjenama i modifikacijama - objašnjavaju biohemijske interakcije bioaktivnih materija iz biljaka u njihovom prirodnom sastavu i u ljudskim aplikacijama - vladaju znanjima o mehanizmima odgovora mikrobne, biljne, animalne i humane ćelije na stresne situacije i oblicima odbrambenih mehanizama i tolerancija kod organizama - objašnjavaju biološku dostupnost i uticaj zagađivača, kao i uzročno posljedične veze izmedju zagađivača i organizma (biološki odgovor kod prokariota i eukariota) - razumiju principe evolucije i mehanizme evolucije - povezuju stečena znanja iz ekologije sa ostalim prirodnim naukama uz razumijevanje složenih odnosa biljaka, životinja i čovjeka sa životnom sredinom - kritički sagledavaju potrebu za zaštitom biodiverziteta - razumiju glavne smjernice EU kada je u pitanju potreba zaštite životne sredine - čitaju, razumiju i kritički se odnose prema relevantnoj naučnoj literaturi - koriste relevantnu naučnu literaturu, web stranice i baze podataka, vrše procjenu značajnosti podataka i prate osnovna dostiguća iz oblasti botanike, zoologije, fiziolgije bilja i životinja, citologije, genetike, molekularne biologije, zaštite biodiverziteta, ekologije i zaštite životne sredine - samostalno rade u laboratorijama koje se bave istraživanjima iz oblasti fundamentalnih bioloških disciplina - upotrebljavaju informaciono-komunikacione tehnologije u ovladavanju znanja iz biologije - na osnovu sopstvenog afiniteta i sklonosti mogu da nastave školovanje na magistarskim studijama iz oblasti biologije u zemlji ili inostranstvu
Obavještenja rukovodioca   >>>
 
Slide1 background

Dobro došli na studijski program Biologija

Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 
Obavještenja za predmete   >>>

19.04.2018 Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II
Najava 2. kolokvijuma 27.04.2018.godine. >>>

19.04.2018 Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II
Materijal za lab. vježbu. >>>

18.04.2018 Biologija-Alge, gljive i lišajevi
Termin za II kolokvijum - GLJIVE. >>>

18.04.2018 Biologija-Sistematika gljiva i lišajeva
Termini za kolokvijume. >>>

17.04.2018 Biologija-Engleski jezik I
Kolokvijum. >>>

17.04.2018 Biologija-Fizika
Poeni osvojeni u labaratoriji i na izlaznom kolokvijumu- 17.04.2018 10:45. >>>

16.04.2018 Biologija-Matematika
Rezultati I kolokvijuma. >>>

13.04.2018 Biologija-Organska hemija
Rezultati II domaceg zadatka iz Organske hemije. >>>

13.04.2018 Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II
Test II . >>>

13.04.2018 Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II
Predavanja Rosanae, I, II. >>>

13.04.2018 Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II
Materijali za vježbu o mlječikama i ružama. >>>

13.04.2018 Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II
Rezultati kolokvijuma. >>>

12.04.2018 Biologija-Genetika
Nova objava - 12.04.2018 22:59. >>>

11.04.2018 Biologija-Sistematika gljiva i lišajeva
Peta laboratorijska vježba - Prave gljive: Basidiomycotina (materijal). >>>

11.04.2018 Biologija-Sistematika gljiva i lišajeva
Peta laboratorijska vježba - termin održavanja. >>>

10.04.2018 Biologija-Fizika
Dopunjeni raspored polaganja u labaratoriji- 10.04.2018 10:52. >>>

10.04.2018 Biologija-Matematika
KOLOKVIJUM - 10.04.2018 10:39. >>>

09.04.2018 Biologija-Ekologija biljaka II
Terenska vježba. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Biologija 1 Zoologija nižih beskičmenjaka2+2+05O    
Biologija 1 Sistematika algi2+2+05O    
Biologija 1 Matematika2+0+03O    
Biologija 1 Anatomija i morfologija biljaka4+3+07O    
Biologija 1 Citologija i tkiva3+2+06O    
Biologija 1 Istorija biologije2+0+02O    
Biologija 1 Invertebrata I3+0+25O    
Biologija 1 Opšta i neorganska hemija2+2+05O    
Biologija 2 Zoologija viših beskičmenjaka3+2+06O    
Biologija 2 Sistematika gljiva i lišajeva2+1+04O    
Biologija 2 Engleski jezik I2+1+03O    
Biologija 2 Fizika2+1+04O    
Biologija 2 Organska hemija2+2+05O    
Biologija 2 Histologija sa embriologijom2+2+05O    
Biologija 2 Alge, gljive i lišajevi4+0+49O    
Biologija 2 Invertebrata II3+0+26O    
Biologija 3 Opšta fiziologija4+0+38O    
Biologija 3 Antropologija3+0+25O    
Biologija 3 Sistematika i filogenija viših biljaka I2+0+14O    
Biologija 3 Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I3+0+37O    
Biologija 3 Biohemija I3+0+26O    
Biologija 4 Mikrobiologija4+0+38O    
Biologija 4 Genetika4+0+27O    
Biologija 4 Sistematika i filogenija viših biljaka II2+0+35O    
Biologija 4 Biohemija II2+0+25O    
Biologija 4 Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II2+0+25O    
Biologija 5 Ekologija životinja I2+0+14O    
Biologija 5 Ekologija biljaka I2+0+24O    
Biologija 5 Zaštita životne sredine I2+0+02O    
Biologija 5 Hidrobiologija3+0+25O    
Biologija 5 Molekulska biologija I3+0+26O    
Biologija 5 Fiziologija biljaka4+0+39O    
Biologija 6 Evolucija4+0+05O    
Biologija 6 Ekologija životinja II2+0+25O    
Biologija 6 Ekologija biljaka II2+0+25O    
Biologija 6 Zaštita životne sredine II2+0+02O    
Biologija 6 Humana ekologija3+0+03O    
Biologija 6 Molekulska biologija II3+0+26O    
Biologija 6 Uporedna fiziologija2+0+24O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

05.04.2018 Prirodno-matematički fakultet

Delegacija EMBL i EMBO predstavila programe za istraživače i studente iz Crne Gore

DETALJNIJE

12.03.2018 Prirodno-matematički fakultet

K o n k u r s za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Italije za period 2019/2020

DETALJNIJE
14.02.2018 Prirodno-matematički fakultet

Potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji sa Crnogorskim Telekomom

DETALJNIJE

13.02.2018 Prirodno-matematički fakultet

Ljetnja skola o klimatskim inovacijama i preduzetnistvu

DETALJNIJE
12.02.2018 Prirodno-matematički fakultet

Međunarodna škola o nuklearnim metodama za prirodne nauke i zaštitu životne sredine u Budvi

DETALJNIJE

07.02.2018 Prirodno-matematički fakultet

Novi način evidencije realizacije nastave i prisustva studenata na predavanjima i vježbama

DETALJNIJE
02.02.2018 Prirodno-matematički fakultet

Milena Vujanović dobitnica stipendije Marija Sklodovska Kiri

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE
03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

18.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE
20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Nastavljeno antropometrijsko dijagnostifikovanje studenata Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE

20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Promovisana knjiga profesora Bjelice na naučnom simpozijumu u Mostaru

DETALJNIJE
19.04.2018 Fakultet dramskih umjetnosti

Kiš na pozorišnim daskama za srednjoškolce

DETALJNIJE

19.04.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Centralna univerzitetska biblioteka obilježava Svjetski dan knjige - 23. april

DETALJNIJE
19.04.2018 SIMPED

Prvi međunarodni simpozijum iz muzičke pedagogije

DETALJNIJE