Biologija

 


 • Biologija


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Caković Danka, vanredni profesor
 • Ishodi učenja:
  Studenti: pronalaze i objašnjavaju vezu između strukture, funkcije i procesa na nivou molekula, ćelije, organizma, populacije, zajednice i ekosistema - objašnjavaju glavne ćelijske procese prokariota i eukariota - objašnjavaju pojmove vezane za morfologiju, anatomiju, histologiju, fiziologiju i biljaka, životinja i čovjeka - razumiju i objašnjavaju osnovne ekološke veze biljaka i životinja sa životnom sredinom - izvode terenska istraživanja i znaju kako da vrše determinaciju i čuvanje biljnog i životinjskog materijala - objašnjavaju životne procese u mikrobnoj, biljnoj, animalnoj i humanoj ćeliji; - vladaju saznanjima o metaboličkom diverzitetu, genetičkom diverzitetu, genetskim promjenama i modifikacijama - objašnjavaju biohemijske interakcije bioaktivnih materija iz biljaka u njihovom prirodnom sastavu i u ljudskim aplikacijama - vladaju znanjima o mehanizmima odgovora mikrobne, biljne, animalne i humane ćelije na stresne situacije i oblicima odbrambenih mehanizama i tolerancija kod organizama - objašnjavaju biološku dostupnost i uticaj zagađivača, kao i uzročno posljedične veze izmedju zagađivača i organizma (biološki odgovor kod prokariota i eukariota) - razumiju principe evolucije i mehanizme evolucije - povezuju stečena znanja iz ekologije sa ostalim prirodnim naukama uz razumijevanje složenih odnosa biljaka, životinja i čovjeka sa životnom sredinom - kritički sagledavaju potrebu za zaštitom biodiverziteta - razumiju glavne smjernice EU kada je u pitanju potreba zaštite životne sredine - čitaju, razumiju i kritički se odnose prema relevantnoj naučnoj literaturi - koriste relevantnu naučnu literaturu, web stranice i baze podataka, vrše procjenu značajnosti podataka i prate osnovna dostiguća iz oblasti botanike, zoologije, fiziolgije bilja i životinja, citologije, genetike, molekularne biologije, zaštite biodiverziteta, ekologije i zaštite životne sredine - samostalno rade u laboratorijama koje se bave istraživanjima iz oblasti fundamentalnih bioloških disciplina - upotrebljavaju informaciono-komunikacione tehnologije u ovladavanju znanja iz biologije - na osnovu sopstvenog afiniteta i sklonosti mogu da nastave školovanje na magistarskim studijama iz oblasti biologije u zemlji ili inostranstvu
Obavještenja rukovodioca   >>>
 
Slide1 background

Dobro došli na studijski program Biologija

Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
 
Obavještenja za predmete   >>>

17.11.2017 Biologija-Molekulska biologija I
Nova objava - 17.11.2017 22:11. >>>

14.11.2017 Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I
Najava terena za petak. >>>

13.11.2017 Biologija-Sistematika algi
Šesta laboratorijska vježba - silikatne alge (materijal). >>>

13.11.2017 Biologija-Anatomija i morfologija biljaka
ANATOMIJA 11. >>>

13.11.2017 Biologija-Anatomija i morfologija biljaka
ANATOMIJA 10. >>>

13.11.2017 Biologija-Fiziologija biljaka
FIZIOLOGIJA BILJAKA 6, 7. >>>

12.11.2017 Biologija-Ekologija biljaka I
RASPORED NASTAVE SA SLEDEĆU RADNU SEDMICU. >>>

11.11.2017 Biologija-Anatomija i morfologija biljaka
REZULTATI I KOLOKVIJUMA. >>>

11.11.2017 Biologija-Sistematika algi
Test I - osvojeni poeni. >>>

11.11.2017 Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I
Rezultati prvog kolokvijuma. >>>

10.11.2017 Biologija-Hidrobiologija
Rezultati I kolokvijuma. >>>

09.11.2017 Biologija-Fiziologija biljaka
Promijenjen termin odrzavanja nastave. >>>

09.11.2017 Biologija-Sistematika algi
Rezultati I kolokvijuma. >>>

08.11.2017 Biologija-Sistematika algi
Izmijenjen termin praktične nastave za 13. novembar. >>>

08.11.2017 Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I
Predavanje o prečicama i psilotidama. >>>

07.11.2017 Biologija-Ekologija biljaka I
rezultati kolokvijuma I (drugi dio). >>>

06.11.2017 Biologija-Sistematika algi
Peta laboratorijska vježba - silikatne alge (materijal). >>>

05.11.2017 Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I
Rezultati kolokvijuma I. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Biologija 1 Zoologija nižih beskičmenjaka2+2+05O    
Biologija 1 Sistematika algi2+2+05O    
Biologija 1 Matematika2+0+03O    
Biologija 1 Anatomija i morfologija biljaka4+3+07O    
Biologija 1 Citologija i tkiva3+2+06O    
Biologija 1 Istorija biologije2+0+02O    
Biologija 1 Invertebrata I3+0+25O    
Biologija 1 Opšta i neorganska hemija2+2+05O    
Biologija 2 Zoologija viših beskičmenjaka3+2+06O    
Biologija 2 Sistematika gljiva i lišajeva2+1+04O    
Biologija 2 Engleski jezik I2+1+03O    
Biologija 2 Fizika2+1+04O    
Biologija 2 Organska hemija2+2+05O    
Biologija 2 Histologija sa embriologijom2+2+05O    
Biologija 2 Alge, gljive i lišajevi4+0+49O    
Biologija 2 Invertebrata II3+0+26O    
Biologija 3 Opšta fiziologija4+0+38O    
Biologija 3 Antropologija3+0+25O    
Biologija 3 Sistematika i filogenija viših biljaka I2+0+14O    
Biologija 3 Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I3+0+37O    
Biologija 3 Biohemija I3+0+26O    
Biologija 4 Mikrobiologija4+0+38O    
Biologija 4 Genetika4+0+27O    
Biologija 4 Sistematika i filogenija viših biljaka II2+0+35O    
Biologija 4 Biohemija II2+0+25O    
Biologija 4 Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II2+0+25O    
Biologija 5 Ekologija životinja I2+0+14O    
Biologija 5 Ekologija biljaka I2+0+24O    
Biologija 5 Zaštita životne sredine I2+0+02O    
Biologija 5 Hidrobiologija3+0+25O    
Biologija 5 Molekulska biologija I3+0+26O    
Biologija 5 Fiziologija biljaka4+0+39O    
Biologija 6 Evolucija4+0+05O    
Biologija 6 Ekologija životinja II2+0+25O    
Biologija 6 Ekologija biljaka II2+0+25O    
Biologija 6 Zaštita životne sredine II2+0+02O    
Biologija 6 Humana ekologija3+0+03O    
Biologija 6 Molekulska biologija II3+0+26O    
Biologija 6 Uporedna fiziologija2+0+24O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

14.11.2017 Prirodno-matematički fakultet

J A V N I P O Z I V za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća u 2017. godini

DETALJNIJE

19.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

Javni poziv za učešće u raspravi o inoviranom Nacrtu Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2017-2021) s Akcionim planom

DETALJNIJE
18.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

Važno - preliminarni spiskovi opterećenja nastave za studijsku 2017/2018. godinu

DETALJNIJE

12.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

Boravak u CERN-u izazov i velika šansa

DETALJNIJE
11.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

Čudesni svijet biologije i hemije

DETALJNIJE

08.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

Danas počinju Otvoreni dani nauke 2017

DETALJNIJE
06.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

OTVORENI DANI NAUKE 2017. NA STUDIJSKOM PROGRAMU BIOLOGIJA

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

17.11.2017 Rektorat

V.f. rektora prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa delegacijom Studentskog parlamenta

DETALJNIJE
17.11.2017 Rektorat

Čestitka v.f. rektora prof. dr Danila Nikolića povodom Međunarodnog dana studenata

DETALJNIJE

17.11.2017 Rektorat

Popović izabran za člana Upravnog odbora HEPA Europe

DETALJNIJE
16.11.2017 Rektorat

Studenti i profesori Građevinskog fakulteta dali krv

DETALJNIJE

15.11.2017 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Profesori Bjelica i Popović na godišnjoj konferenciji HEPA Europe

DETALJNIJE
16.11.2017 Pomorski fakultet Kotor

Održana svečanost povodom Dana Fakulteta, 16.11.2017.

DETALJNIJE

16.11.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Studentima MTF-a stručna praksa šansa za posao

DETALJNIJE
15.11.2017 Pomorski fakultet Kotor

Održana radionica o zapošljavanju visokoškolaca sa invaliditetom

DETALJNIJE