Biologija

 


 • Biologija


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Caković Danka, vanredni profesor
 • Ishodi učenja:
  Studenti: pronalaze i objašnjavaju vezu između strukture, funkcije i procesa na nivou molekula, ćelije, organizma, populacije, zajednice i ekosistema - objašnjavaju glavne ćelijske procese prokariota i eukariota - objašnjavaju pojmove vezane za morfologiju, anatomiju, histologiju, fiziologiju i biljaka, životinja i čovjeka - razumiju i objašnjavaju osnovne ekološke veze biljaka i životinja sa životnom sredinom - izvode terenska istraživanja i znaju kako da vrše determinaciju i čuvanje biljnog i životinjskog materijala - objašnjavaju životne procese u mikrobnoj, biljnoj, animalnoj i humanoj ćeliji; - vladaju saznanjima o metaboličkom diverzitetu, genetičkom diverzitetu, genetskim promjenama i modifikacijama - objašnjavaju biohemijske interakcije bioaktivnih materija iz biljaka u njihovom prirodnom sastavu i u ljudskim aplikacijama - vladaju znanjima o mehanizmima odgovora mikrobne, biljne, animalne i humane ćelije na stresne situacije i oblicima odbrambenih mehanizama i tolerancija kod organizama - objašnjavaju biološku dostupnost i uticaj zagađivača, kao i uzročno posljedične veze izmedju zagađivača i organizma (biološki odgovor kod prokariota i eukariota) - razumiju principe evolucije i mehanizme evolucije - povezuju stečena znanja iz ekologije sa ostalim prirodnim naukama uz razumijevanje složenih odnosa biljaka, životinja i čovjeka sa životnom sredinom - kritički sagledavaju potrebu za zaštitom biodiverziteta - razumiju glavne smjernice EU kada je u pitanju potreba zaštite životne sredine - čitaju, razumiju i kritički se odnose prema relevantnoj naučnoj literaturi - koriste relevantnu naučnu literaturu, web stranice i baze podataka, vrše procjenu značajnosti podataka i prate osnovna dostiguća iz oblasti botanike, zoologije, fiziolgije bilja i životinja, citologije, genetike, molekularne biologije, zaštite biodiverziteta, ekologije i zaštite životne sredine - samostalno rade u laboratorijama koje se bave istraživanjima iz oblasti fundamentalnih bioloških disciplina - upotrebljavaju informaciono-komunikacione tehnologije u ovladavanju znanja iz biologije - na osnovu sopstvenog afiniteta i sklonosti mogu da nastave školovanje na magistarskim studijama iz oblasti biologije u zemlji ili inostranstvu
Obavještenja rukovodioca   >>>
 
Slide1 background

Dobro došli na studijski program Biologija

Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
 
Obavještenja za predmete   >>>

19.01.2018 Biologija-Alge, gljive i lišajevi
Rezultati PRVOG kolokvijuma (Alge) i obavjestenje u vezi daljeg polaganja ispita. >>>

18.01.2018 Biologija-Anatomija i morfologija biljaka
REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA. >>>

18.01.2018 Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I
Evidencija osvojenih poena i predlog ocjena nakon odrzanog zavrsnog ispita. >>>

17.01.2018 Biologija-Sistematika algi
Tabela sa evidencijom do sada osvojenih poena (zakljucno sa zavrsnim). >>>

17.01.2018 Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I
Rezultati završnog ispita. >>>

13.01.2018 Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I
Rezultati prakticnog i informacija o usmenom. >>>

12.01.2018 Biologija-Anatomija i morfologija biljaka
Rezultati praktičnog ispita - Anatomija i morfologija biljaka - 12.01.2018 11:17. >>>

11.01.2018 Biologija-Alge, gljive i lišajevi
Prijava za popravni kolokvijum (alge) je obavezna. >>>

10.01.2018 Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I
Prakticni dio zavrsnog ispita. >>>

09.01.2018 Biologija-Anatomija i morfologija biljaka
Prakticni ispit - Anatomija i morfologija biljaka - 09.01.2018 13:42. >>>

09.01.2018 Biologija-Fiziologija biljaka
REZULTATI PRAKTICNOG ISPITA. >>>

09.01.2018 Biologija-Fiziologija biljaka
Nova objava - 09.01.2018 00:29. >>>

08.01.2018 Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I
Prijava za polaganje završnog ispita u prvom terminu . >>>

05.01.2018 Biologija-Fiziologija biljaka
REZULTATI II KOLOKVIJUMA. >>>

02.01.2018 Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I
Evidencija osvojenih poena. >>>

31.12.2017 Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I
Rezultati popravnih kolokvijuma i herbara. >>>

29.12.2017 Biologija-Alge, gljive i lišajevi
Test I - osvojeni poeni. >>>

29.12.2017 Biologija-Sistematika algi
Test II - osvojeni poeni. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Biologija 1 Zoologija nižih beskičmenjaka2+2+05O    
Biologija 1 Sistematika algi2+2+05O    
Biologija 1 Matematika2+0+03O    
Biologija 1 Anatomija i morfologija biljaka4+3+07O    
Biologija 1 Citologija i tkiva3+2+06O    
Biologija 1 Istorija biologije2+0+02O    
Biologija 1 Invertebrata I3+0+25O    
Biologija 1 Opšta i neorganska hemija2+2+05O    
Biologija 2 Zoologija viših beskičmenjaka3+2+06O    
Biologija 2 Sistematika gljiva i lišajeva2+1+04O    
Biologija 2 Engleski jezik I2+1+03O    
Biologija 2 Fizika2+1+04O    
Biologija 2 Organska hemija2+2+05O    
Biologija 2 Histologija sa embriologijom2+2+05O    
Biologija 2 Alge, gljive i lišajevi4+0+49O    
Biologija 2 Invertebrata II3+0+26O    
Biologija 3 Opšta fiziologija4+0+38O    
Biologija 3 Antropologija3+0+25O    
Biologija 3 Sistematika i filogenija viših biljaka I2+0+14O    
Biologija 3 Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I3+0+37O    
Biologija 3 Biohemija I3+0+26O    
Biologija 4 Mikrobiologija4+0+38O    
Biologija 4 Genetika4+0+27O    
Biologija 4 Sistematika i filogenija viših biljaka II2+0+35O    
Biologija 4 Biohemija II2+0+25O    
Biologija 4 Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II2+0+25O    
Biologija 5 Ekologija životinja I2+0+14O    
Biologija 5 Ekologija biljaka I2+0+24O    
Biologija 5 Zaštita životne sredine I2+0+02O    
Biologija 5 Hidrobiologija3+0+25O    
Biologija 5 Molekulska biologija I3+0+26O    
Biologija 5 Fiziologija biljaka4+0+39O    
Biologija 6 Evolucija4+0+05O    
Biologija 6 Ekologija životinja II2+0+25O    
Biologija 6 Ekologija biljaka II2+0+25O    
Biologija 6 Zaštita životne sredine II2+0+02O    
Biologija 6 Humana ekologija3+0+03O    
Biologija 6 Molekulska biologija II3+0+26O    
Biologija 6 Uporedna fiziologija2+0+24O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

18.01.2018 Prirodno-matematički fakultet

Konferencija o obrazovanju matematike i prirodnih nauka, Skoplje 23-24 mart 2018

DETALJNIJE
15.01.2018 Prirodno-matematički fakultet

Konkursu za upis 16. generacije polaznika Škole retorike

DETALJNIJE

15.01.2018 Prirodno-matematički fakultet

International School on Nuclear Methods for Environmental and Life Sciences, 22-28 April 2018 Budva, Becici.

DETALJNIJE
10.01.2018 Prirodno-matematički fakultet

Konkurs za učešće na programu „Studentska ljetnja škola CERN 2018“

DETALJNIJE

29.12.2017 Prirodno-matematički fakultet

Nina Bošković - najbolji student Prirodno-matematičkog fakulteta u studijskoj 2016/17

DETALJNIJE

27.12.2017 Prirodno-matematički fakultet

Jednogodišnje master studije za studente fizike

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE
17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE
18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE
17.01.2018 Rektorat

Otvoren konkurs za 16. generaciju polaznika Škole retorike

DETALJNIJE

16.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Održan "Pre-departure day" za studente UCG koji odlaze na razmjenu

DETALJNIJE
15.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Rok za prijavu za stipendije Vlade Mađarske 16. februar

DETALJNIJE