Medicina

 


 • Medicina


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr sci med Vujisić Slavica , redovni profesor
 • Ishodi učenja:
  1.Kliničke vještine: Prikupi anamnestičke podatke od pacijenta, njegovih srodnika i pratioca, samostalno kompletno pregleda pacijenta i napravi adekvatan plan daljih aktivnosti. 2.Praktične procedure: Kompetentan je da sprovede niz praktičnih procedura u dijagnostičke i terapijske svrhe: mjerenje kliničkih parametara, doziranje, priprema i davanje terapije, kardiopulmonalna reanimacija odraslih i djece, obrada rane i imobilizacija, uzimanje uzoraka, venski put, plasiranje sondi i katerera. 3.Medicinske pretrage: Planira ispitivanja (laboratorijska, radiološka i klinička), kako bi definisao zdravstveni problem i došao do dijagnoze bolesti, analizira i tumači dobijene podatke iz anamneze, fizikalnog pregleda i sprovedenih pretraga i postavlja dijagnozu, koristeći holistički pristup. 4.Liječenje: Formuliše i odjeđuje osnovni terapijski plan kod svih kategorija bolesnika (hitni, akutni, hronični, hirurški, traumatizovani, palijatvni, djeca), ordinira terapiju, upučuje pacijenta na konsultacije i dalje liječenje, prati i procjenjuje tok bolesti i efekte terapije, uključujući i neželjena dejstva lijeka. 5.Promocija zdravlja: Primjenjuje principe unapređenja i promocije zdravlja i prevencije bolesti i kompetentan je da prepozna individualni i populacijski rizik i zaštiti pojedinca od rizika. 6.Komunikacijske vještine: Posjeduje razvijene komunikacijske vještine u kontaktu sa pacijentima i njihovom porodicom, kolegama i medicinskim osobljem, policijom i pravosudnim organima, medijima i zna da štiti i promoviše prava pacijenta. Sposoban je da učestvuje u timskom radu i podučava. 7.Medicinska dokumentacija i informatika: Kompetentno vodi neophodnu medicinsku dokumentaciju (u papirnoj i elektronskoj formi), formira doktorski izvještaj sa dijagnozom i terapijom, kodira (šifrira) i klasifikuje bolesti i medicinske intervencije, prijavljuje zakonom predviđene bolesti i stanja, dostavlja, periodične izvještaje, koristi literaturu, služi se uobičajenim kompjuterskim operativnim sistemima i engleskim jezikom.
Obavještenja rukovodioca   >>>
 
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 
Obavještenja za predmete   >>>

25.05.2018 Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Rezultati popravnog kolokvijuma i predispitni bodovi. >>>

21.05.2018 Medicina-Radiologija i nuklearna medicina
Nova objava - 21.05.2018 11:11 Lista osvojenih predispitnih poena studenata 2018 na predmetu "Radiologija i nuklerana medicina" . >>>

18.05.2018 Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Rezultati kolokvijuma. >>>

13.05.2018 Medicina-Osnovi kliničke prakse I

Nova objava - 13.05.2018 12:37

DETALJNIJE

11.05.2018 Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Ispitni rokovi. >>>

08.05.2018 Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Rezultati popravnog kolokvijuma. >>>

07.05.2018 Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Prezentacije. >>>

04.05.2018 Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Slajdovi. >>>

25.04.2018 Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Predavanje slajdovi. >>>

24.04.2018 Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Rezultati kolokvijuma. >>>

16.04.2018 Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Predavanje slajdovi. >>>

03.04.2018 Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Predavanje 03.04. >>>

03.04.2018 Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Rezultati popravnog kolokvijuma. >>>

31.03.2018 Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Predavanje 30.03.. >>>

27.03.2018 Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Rezultati prvog kolokvijuma. >>>

13.03.2018 Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Predavanje - slajdovi. >>>

09.03.2018 Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Predavanje - slajdovi. >>>

04.03.2018 Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Obavještenje. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Medicina 1 Anatomija I5+4+412O    
Medicina 1 Engleski jezik2+1+03O    
Medicina 1 Histologija i embriologija3+3+37O    
Medicina 1 Medicinska terminologija - Latinski jezik1+1+02I    
Medicina 1 Medicina i društvo3+1+04O    
Medicina 1 Osnovi kliničke prakse I0+2+02O K  
Medicina 2 Anatomija I5+4+411O    
Medicina 2 Engleski jezik2+1+03O    
Medicina 2 Histologija i embriologija3+2+26O    
Medicina 2 Humana genetika3+2+26O    
Medicina 2 Prva pomoć0.5+1.5+02O K  
Medicina 2 Engleski jezik (izborni)1+1+02I    
Medicina 3 Engleski jezik (izborni)1+1+02I    
Medicina 3 Medicinska biohemija i hemija4.4+3+39.5O    
Medicina 3 Engleski jezik II1+1+01.5O    
Medicina 3 Medicinska fiziologija6+3+311O    
Medicina 3 Osnovi kliničke prakse I0+2+01O K  
Medicina 3 Mikrobiologija i imunologija3.33+2+25O K  
Medicina 4 Osnovi kliničke prakse II0+2+01O K  
Medicina 4 Epidemiologija2+1+02O    
Medicina 4 Medicinska biohemija i hemija4.4+3+39.5O    
Medicina 4 Engleski jezik II1+1+01.5O    
Medicina 4 Medicinska fiziologija6+3+311O    
Medicina 4 Mikrobiologija i imunologija3.33+2+25O    
Medicina 5 Patološka anatomija5+3+38.5O K  
Medicina 5 Patološka fiziologija3+3+35.5O    
Medicina 5 Medicinska statistika i informatika2+1.57+04O    
Medicina 5 Farmakologija sa toksikologijom6.5+2+28O    
Medicina 5 Engleski jezik2.25+2+04I    
Medicina 6 Klinička propedevtika4+5+09O K  
Medicina 6 Patološka fiziologija3+3+35.5O    
Medicina 6 Patološka anatomija5+3+38.5O    
Medicina 6 Radiologija i nuklearna medicina4.428+3+07O K  
Medicina 7 Dermatovenerologija3.5+2+06O K  
Medicina 7 Klinička mikrobiologija1+0+02O K  
Medicina 7 Infektivne bolesti2+2+03.5O    
Medicina 7 Interna medicina5.5+8+011.5O K  
Medicina 7 Neurologija2.07+4+07O K  
Medicina 8 Porodična medicina1+1+02I    
Medicina 8 Engleski jezik1+1+02I    
Medicina 8 Infektivne bolesti1.4+2+03.5O K  
Medicina 8 Interna medicina5.5+8.75+016.5O    
Medicina 8 Psihijatrija2.07+4+06O K  
Medicina 9 Ginekologija i akušerstvo3+2+06O    
Medicina 9 Socijalna medicina2+1+03O    
Medicina 9 Hirurgija5+8+013O K  
Medicina 9 Engleski jezik1+1+02I    
Medicina 9 Pedijatrija4+2+06O K  
Medicina 10 Porodična medicina1.2+0.8+02I K  
Medicina 10 Ginekologija i akušerstvo3+4+07O K  
Medicina 10 Hirurgija6+11+015O    
Medicina 10 Pedijatrija3+2+06O    
Medicina 11 Sudska medicina4+1.5+05O K  
Medicina 11 Higijena sa medicinom rada2.7+4+06.5O    
Medicina 11 Klinička farmakologija3+0+03O K  
Medicina 11 Oftamologija3+2+05O K  
Medicina 11 Opšta medicina0+2+02I K  
Medicina 11 Osnovi kliničke onkologije1+1+02I K  
Medicina 11 Otorinolaringologija sa maksilofacijalnom hirurgijom4+2+06.5O K  
Medicina 12 Ginekologija i akušerstvo0+8+021O    
Medicina 12 Interna medicina0+6+021O    
Medicina 12 Pedijatrija0+8+021O    
Medicina 12 Hirurgija0+8+021O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

13.06.2018 Medicinski fakultet

Predavanje na temu ,,Oralno zdravlje¨

DETALJNIJE
08.06.2018 Medicinski fakultet

Medicinski fakultet proslavio jubilarnih 20 godina rada

DETALJNIJE

03.05.2018 Medicinski fakultet

Školom za trudnice bez straha kod stomatologa

DETALJNIJE

18.04.2018 Medicinski fakultet

Aktivnosti studenata studijskog programa Stomatologija

DETALJNIJE
22.03.2018 Medicinski fakultet

Studenti obilježili Dan oralnog zdravlja

DETALJNIJE

22.03.2018 Medicinski fakultet

Promocija oralnog zdravlja u O.Š. “Oktoih”

DETALJNIJE
21.03.2018 Medicinski fakultet

Više od 60 studenata Medicinskog fakulteta dalo krv

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE
14.06.2018 Rektorat

Rektor Univerziteta Crne Gore otvorio MECO konferenciju

DETALJNIJE

18.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje juniorske košarkaške reprezentacije Crne Gore

DETALJNIJE
18.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Nova imena iz svijeta nauke na CSA konferenciji

DETALJNIJE

15.06.2018 Karijerni centar

Info dan o Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu zapošljavanja na univerzitetima

DETALJNIJE
14.06.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za nagrade u okviru programa L'Oreai-UNESCO za žene u nauci

DETALJNIJE

14.06.2018 Prirodno-matematički fakultet

Uručene diplome najboljima na Olimpijadi znanja 2018.

DETALJNIJE
14.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Izašao junski  broj naučnog časopisa Sport Mont

DETALJNIJE