Medicina

 


 • Medicina


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr sci med Vujisić Slavica , redovni profesor
 • Ishodi učenja:
  1.Kliničke vještine: Prikupi anamnestičke podatke od pacijenta, njegovih srodnika i pratioca, samostalno kompletno pregleda pacijenta i napravi adekvatan plan daljih aktivnosti. 2.Praktične procedure: Kompetentan je da sprovede niz praktičnih procedura u dijagnostičke i terapijske svrhe: mjerenje kliničkih parametara, doziranje, priprema i davanje terapije, kardiopulmonalna reanimacija odraslih i djece, obrada rane i imobilizacija, uzimanje uzoraka, venski put, plasiranje sondi i katerera. 3.Medicinske pretrage: Planira ispitivanja (laboratorijska, radiološka i klinička), kako bi definisao zdravstveni problem i došao do dijagnoze bolesti, analizira i tumači dobijene podatke iz anamneze, fizikalnog pregleda i sprovedenih pretraga i postavlja dijagnozu, koristeći holistički pristup. 4.Liječenje: Formuliše i odjeđuje osnovni terapijski plan kod svih kategorija bolesnika (hitni, akutni, hronični, hirurški, traumatizovani, palijatvni, djeca), ordinira terapiju, upučuje pacijenta na konsultacije i dalje liječenje, prati i procjenjuje tok bolesti i efekte terapije, uključujući i neželjena dejstva lijeka. 5.Promocija zdravlja: Primjenjuje principe unapređenja i promocije zdravlja i prevencije bolesti i kompetentan je da prepozna individualni i populacijski rizik i zaštiti pojedinca od rizika. 6.Komunikacijske vještine: Posjeduje razvijene komunikacijske vještine u kontaktu sa pacijentima i njihovom porodicom, kolegama i medicinskim osobljem, policijom i pravosudnim organima, medijima i zna da štiti i promoviše prava pacijenta. Sposoban je da učestvuje u timskom radu i podučava. 7.Medicinska dokumentacija i informatika: Kompetentno vodi neophodnu medicinsku dokumentaciju (u papirnoj i elektronskoj formi), formira doktorski izvještaj sa dijagnozom i terapijom, kodira (šifrira) i klasifikuje bolesti i medicinske intervencije, prijavljuje zakonom predviđene bolesti i stanja, dostavlja, periodične izvještaje, koristi literaturu, služi se uobičajenim kompjuterskim operativnim sistemima i engleskim jezikom.
Obavještenja rukovodioca   >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Medicina 1 Anatomija I5+4+412O    
Medicina 1 Engleski jezik2+1+03O    
Medicina 1 Histologija i embriologija3+3+37O    
Medicina 1 Medicinska terminologija - Latinski jezik1+1+02I    
Medicina 1 Medicina i društvo3+1+04O    
Medicina 1 Osnovi kliničke prakse I0+2+02O K  
Medicina 2 Anatomija I5+4+411O    
Medicina 2 Engleski jezik2+1+03O    
Medicina 2 Histologija i embriologija3+2+26O    
Medicina 2 Humana genetika3+2+26O    
Medicina 2 Prva pomoć0.5+1.5+02O K  
Medicina 2 Engleski jezik (izborni)1+1+02I    
Medicina 3 Engleski jezik (izborni)1+1+02I    
Medicina 3 Medicinska biohemija i hemija4.4+3+39.5O    
Medicina 3 Engleski jezik II1+1+01.5O    
Medicina 3 Medicinska fiziologija6+3+311O    
Medicina 3 Osnovi kliničke prakse I0+2+01O K  
Medicina 3 Mikrobiologija i imunologija3.33+2+25O K  
Medicina 4 Osnovi kliničke prakse II0+2+01O K  
Medicina 4 Epidemiologija2+1+02O    
Medicina 4 Medicinska biohemija i hemija4.4+3+39.5O    
Medicina 4 Engleski jezik II1+1+01.5O    
Medicina 4 Medicinska fiziologija6+3+311O    
Medicina 4 Mikrobiologija i imunologija3.33+2+25O    
Medicina 5 Patološka anatomija5+3+38.5O K  
Medicina 5 Patološka fiziologija3+3+35.5O    
Medicina 5 Medicinska statistika i informatika2+1.57+04O    
Medicina 5 Farmakologija sa toksikologijom6.5+2+28O    
Medicina 5 Engleski jezik2.25+2+04I    
Medicina 6 Klinička propedevtika4+5+09O K  
Medicina 6 Patološka fiziologija3+3+35.5O    
Medicina 6 Patološka anatomija5+3+38.5O    
Medicina 6 Radiologija i nuklearna medicina4.428+3+07O K  
Medicina 7 Dermatovenerologija3.5+2+06O K  
Medicina 7 Klinička mikrobiologija1+0+02O K  
Medicina 7 Infektivne bolesti2+2+03.5O    
Medicina 7 Interna medicina5.5+8+011.5O K  
Medicina 7 Neurologija2.07+4+07O K  
Medicina 8 Porodična medicina1+1+02I    
Medicina 8 Engleski jezik1+1+02I    
Medicina 8 Infektivne bolesti1.4+2+03.5O K  
Medicina 8 Interna medicina5.5+8.75+016.5O    
Medicina 8 Psihijatrija2.07+4+06O K  
Medicina 9 Ginekologija i akušerstvo3+2+06O    
Medicina 9 Socijalna medicina2+1+03O    
Medicina 9 Hirurgija5+8+013O K  
Medicina 9 Engleski jezik1+1+02I    
Medicina 9 Pedijatrija4+2+06O K  
Medicina 10 Porodična medicina1.2+0.8+02I K  
Medicina 10 Ginekologija i akušerstvo3+4+07O K  
Medicina 10 Hirurgija6+11+015O    
Medicina 10 Pedijatrija3+2+06O    
Medicina 11 Sudska medicina4+1.5+05O K  
Medicina 11 Higijena sa medicinom rada2.7+4+06.5O    
Medicina 11 Klinička farmakologija3+0+03O K  
Medicina 11 Oftamologija3+2+05O K  
Medicina 11 Opšta medicina0+2+02I K  
Medicina 11 Osnovi kliničke onkologije1+1+02I K  
Medicina 11 Otorinolaringologija sa maksilofacijalnom hirurgijom4+2+06.5O K  
Medicina 12 Ginekologija i akušerstvo0+8+021O    
Medicina 12 Interna medicina0+6+021O    
Medicina 12 Pedijatrija0+8+021O    
Medicina 12 Hirurgija0+8+021O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

21.12.2017 Medicinski fakultet

Svečana sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta - Nagradjeni i diplomirani studenti

DETALJNIJE

01.12.2017 Medicinski fakultet

Crnogorsko-Slovenački dani neurologije

DETALJNIJE

18.11.2017 Medicinski fakultet

Nove biomedicinske tehnologije i bioetički izazovi

DETALJNIJE
30.10.2017 Medicinski fakultet

Akcija studenata Medicinskog fakulteta u okviru Pink oktobra 2017/18.

DETALJNIJE

09.10.2017 Medicinski fakultet

II kongres stomatologa Crne Gore

DETALJNIJE
28.09.2017 Medicinski fakultet

Posjeta delegacije Univerziteta za tehnologiju i nauku iz Trondhajma - Norveška

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE
17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

10.01.2018 Rektorat

Konkurs za učešće u studentskoj ljetnjoj školi CERN-a 2018.

DETALJNIJE
17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Otvoren konkurs za 16. generaciju polaznika Škole retorike

DETALJNIJE
16.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Održan "Pre-departure day" za studente UCG koji odlaze na razmjenu

DETALJNIJE

15.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Rok za prijavu za stipendije Vlade Mađarske 16. februar

DETALJNIJE
12.01.2018 Fakultet dramskih umjetnosti

Elegije lovora na Berlinskom filmskom festivalu

DETALJNIJE