Stomatologija

 


 • Stomatologija


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr sci stom Anđelić Jasminka, vanredni profesor
 • Ishodi učenja:
  1. Posjeduje znanje o građi, funkciji i ponašanju zdrave i bolesne osobe, uticaj prirodnog i društvenog okruženja na opšte i oralno zdravstveno stanje populacije, koje mu omogućava naučni način razmišljanja i zaključivanja. 2. Poznaje poremećaje građe i funkcije orofacijalnog sistema i njihov odnos sa opštim zdravstvenim stanjem i socijalnim statusom pacijenta. 3. Poznaje kliničke discipline, koje doktorima stomatologije daju jasnu sliku o anomalijama, povredama i bolestima usta, zuba, vilica i povezanih tkiva, poznaje uticaj sistemskih stanja i poremećaja na oralno zdravlje. 4. Kvalifikovan je da samostalno pregleda orofacijalnu regiju pacijenta, integriše usvojena znanja i vještine u postavljanju dijagnoze, planiranju i izvođenju osnovnihstomatoloških preventivnih, profilaktičkih, terapijskih i urgentnih procedura. 5. Primjenjuje principe promocije oralnog zdravlja i prevencije oralnih bolesti i kompetentan je da prepozna individualni i populacijski rizik i zaštiti pojedinca od rizika. 6. Posjeduje razvijene komunikacijske vještine u kontaktu sa pacijentima i njihovom porodicom, kolegama i medicinskim osobljem, policijom i pravosudnim organima, medijima i zna da štiti i promoviše prava pacijenta. Sposoban je da učestvuje u timskom radu i podučava. 7. Poznaje ulogu i obaveze doktora stomatologije u zdravstvenom i obrazovnom sistemu, u istraživačkom radu, u akademskoj i društvenoj zajednici i spreman je da se posveti stomatološkoj praksi. 8. Svjestan je svojih kompetencija i potrebe kontinuirane kritičke provjere i unapređenja znanja i vještina, kroz dalje specijalističko obrazovanje i kontinuiranu medicinsku edukaciju.
Obavještenja rukovodioca   >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Stomatologija 1 Prva pomoć1+1+03I K  
Stomatologija 1 Dentalna anatomija1+2+25O    
Stomatologija 1 Opšta i oralna histologija i embriologija2+2+26.5O    
Stomatologija 1 Anatomija3+3+37O    
Stomatologija 1 Medicina i društvo2+1+05O    
Stomatologija 1 Engleski jezik2+1+03.5O    
Stomatologija 2 Anatomija3+3+37O    
Stomatologija 2 Opšta i oralna histologija i embriologija2+2+26.5O    
Stomatologija 2 Humana genetika2+2+25.5O    
Stomatologija 2 Preventivna stomatologija I1+2+25O K  
Stomatologija 2 Opšta i oralna biohemija3+2+26O    
Stomatologija 3 Medicinska informatika1+1+02O    
Stomatologija 3 Opšta i oralna fiziologija3+2+25.5O    
Stomatologija 3 Opšta patologija1+1+02O K  
Stomatologija 3 Stomatološka protetika - pretklinika1+3+34.5O    
Stomatologija 3 Bolesti zuba - pretklinika1+2+24O    
Stomatologija 3 Preventivna stomatologija II1+2+23O K  
Stomatologija 3 Mikrobiologija i imunologija3+2+06O K  
Stomatologija 3 Engleski jezik1+2+03I    
Stomatologija 4 Opšta i oralna fiziologija3+1+15.5O    
Stomatologija 4 Stomatološki materijali2+0+02O    
Stomatologija 4 Stomatološka protetika - pretklinika1+3+34.5O    
Stomatologija 4 Patološka fiziologija3+2+27O    
Stomatologija 4 Oralna patologija2+2+04O K  
Stomatologija 4 Farmakologija3+1+14O    
Stomatologija 4 Primjena informatike u stomatologiji1+2+0I    
Stomatologija 4 Bolesti zuba, pretklinika1+2+23O    
Stomatologija 5 Gnatologija2+3+36O K  
Stomatologija 5 Hirurgija2+3+06O    
Stomatologija 5 Opšta medicina3+3+06O    
Stomatologija 5 Radiologija2+3+06O K  
Stomatologija 5 Restaurativna odontologija1+4+46O K  
Stomatologija 6 Engleski jezik III1+1+03I    
Stomatologija 6 Osnovi nauke o ponašanju2+0+03O    
Stomatologija 6 Stomatološka anesteziologija2+2+05O K  
Stomatologija 6 Opšta medicina3+3+07O K  
Stomatologija 6 Hirurgija2+3+06O K  
Stomatologija 6 Restaurativna odontologija1+4+46O    
Stomatologija 7 Javno zdravlje2+1+03O    
Stomatologija 7 Klinička farmakologija1+1+12O K  
Stomatologija 7 Mobilna stomatološka protetika1+5+56.5O    
Stomatologija 7 Oralna hirurgija2+3+36O    
Stomatologija 7 Oralna medicina1+2+03O    
Stomatologija 7 Paradontologija1+2+23O    
Stomatologija 7 Predklinička endodoncija1+3+34.5O    
Stomatologija 7 Urgentna stanja u stomatologiji1+1+02O K  
Stomatologija 8 Oralna hirurgija2+3+36O K  
Stomatologija 8 Oralna medicina1+2+03O K  
Stomatologija 8 Mobilna stomatološka protetika1+5+56.5O K  
Stomatologija 8 Klinička endodoncija1+5+106.75O K  
Stomatologija 8 Paradontologija1+2+23O K  
Stomatologija 8 Menadžment u stomatologiji1+0+01.75O    
Stomatologija 8 Engleski jezik IV1+2+03I    
Stomatologija 9 Dječija stomatologija2+3+35O    
Stomatologija 9 Fiksna stomatološka protetika1+5+57O K  
Stomatologija 9 Klinička endodoncija II1+4+85O K  
Stomatologija 9 Maksilo-facijalna hirurgija2+2+04O    
Stomatologija 9 Ortopedija vilice2+3+05O    
Stomatologija 9 Paradontologija II1+3+34O K  
Stomatologija 10 Dječija stomatologija2+3+35O K  
Stomatologija 10 Fiksna stomatološka protetika1+5+57O    
Stomatologija 10 Maksilo-facijalna hirurgija2+2+04O K  
Stomatologija 10 Ortopedija vilice2+3+06O K  
Stomatologija 10 Forenzička medicina i medicinsko pravo2+1+03O K  
Stomatologija 10 Povrede usta i zuba kod djece1+2+03I K  
Vijesti sa fakulteta   >>>

21.12.2017 Medicinski fakultet

Svečana sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta - Nagradjeni i diplomirani studenti

DETALJNIJE

01.12.2017 Medicinski fakultet

Crnogorsko-Slovenački dani neurologije

DETALJNIJE

18.11.2017 Medicinski fakultet

Nove biomedicinske tehnologije i bioetički izazovi

DETALJNIJE
30.10.2017 Medicinski fakultet

Akcija studenata Medicinskog fakulteta u okviru Pink oktobra 2017/18.

DETALJNIJE

09.10.2017 Medicinski fakultet

II kongres stomatologa Crne Gore

DETALJNIJE
28.09.2017 Medicinski fakultet

Posjeta delegacije Univerziteta za tehnologiju i nauku iz Trondhajma - Norveška

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE
17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

10.01.2018 Rektorat

Konkurs za učešće u studentskoj ljetnjoj školi CERN-a 2018.

DETALJNIJE
17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Otvoren konkurs za 16. generaciju polaznika Škole retorike

DETALJNIJE
16.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Održan "Pre-departure day" za studente UCG koji odlaze na razmjenu

DETALJNIJE

15.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Rok za prijavu za stipendije Vlade Mađarske 16. februar

DETALJNIJE
12.01.2018 Fakultet dramskih umjetnosti

Elegije lovora na Berlinskom filmskom festivalu

DETALJNIJE