Stomatologija

 


 • Stomatologija


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr sci stom Anđelić Jasminka, vanredni profesor
 • Ishodi učenja:
  1. Posjeduje znanje o građi, funkciji i ponašanju zdrave i bolesne osobe, uticaj prirodnog i društvenog okruženja na opšte i oralno zdravstveno stanje populacije, koje mu omogućava naučni način razmišljanja i zaključivanja. 2. Poznaje poremećaje građe i funkcije orofacijalnog sistema i njihov odnos sa opštim zdravstvenim stanjem i socijalnim statusom pacijenta. 3. Poznaje kliničke discipline, koje doktorima stomatologije daju jasnu sliku o anomalijama, povredama i bolestima usta, zuba, vilica i povezanih tkiva, poznaje uticaj sistemskih stanja i poremećaja na oralno zdravlje. 4. Kvalifikovan je da samostalno pregleda orofacijalnu regiju pacijenta, integriše usvojena znanja i vještine u postavljanju dijagnoze, planiranju i izvođenju osnovnihstomatoloških preventivnih, profilaktičkih, terapijskih i urgentnih procedura. 5. Primjenjuje principe promocije oralnog zdravlja i prevencije oralnih bolesti i kompetentan je da prepozna individualni i populacijski rizik i zaštiti pojedinca od rizika. 6. Posjeduje razvijene komunikacijske vještine u kontaktu sa pacijentima i njihovom porodicom, kolegama i medicinskim osobljem, policijom i pravosudnim organima, medijima i zna da štiti i promoviše prava pacijenta. Sposoban je da učestvuje u timskom radu i podučava. 7. Poznaje ulogu i obaveze doktora stomatologije u zdravstvenom i obrazovnom sistemu, u istraživačkom radu, u akademskoj i društvenoj zajednici i spreman je da se posveti stomatološkoj praksi. 8. Svjestan je svojih kompetencija i potrebe kontinuirane kritičke provjere i unapređenja znanja i vještina, kroz dalje specijalističko obrazovanje i kontinuiranu medicinsku edukaciju.
Obavještenja rukovodioca   >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Stomatologija 1 Prva pomoć1+1+03I K  
Stomatologija 1 Dentalna anatomija1+2+25O    
Stomatologija 1 Opšta i oralna histologija i embriologija2+2+26.5O    
Stomatologija 1 Anatomija3+3+37O    
Stomatologija 1 Medicina i društvo2+1+05O    
Stomatologija 1 Engleski jezik2+1+03.5O    
Stomatologija 2 Anatomija3+3+37O    
Stomatologija 2 Opšta i oralna histologija i embriologija2+2+26.5O    
Stomatologija 2 Humana genetika2+2+25.5O    
Stomatologija 2 Preventivna stomatologija I1+2+25O K  
Stomatologija 2 Opšta i oralna biohemija3+2+26O    
Stomatologija 3 Medicinska informatika1+1+02O    
Stomatologija 3 Opšta i oralna fiziologija3+2+25.5O    
Stomatologija 3 Opšta patologija1+1+02O K  
Stomatologija 3 Stomatološka protetika - pretklinika1+3+34.5O    
Stomatologija 3 Bolesti zuba - pretklinika1+2+24O    
Stomatologija 3 Preventivna stomatologija II1+2+23O K  
Stomatologija 3 Mikrobiologija i imunologija3+2+06O K  
Stomatologija 3 Engleski jezik1+2+03I    
Stomatologija 4 Opšta i oralna fiziologija3+1+15.5O    
Stomatologija 4 Stomatološki materijali2+0+02O    
Stomatologija 4 Stomatološka protetika - pretklinika1+3+34.5O    
Stomatologija 4 Patološka fiziologija3+2+27O    
Stomatologija 4 Oralna patologija2+2+04O K  
Stomatologija 4 Farmakologija3+1+14O    
Stomatologija 4 Primjena informatike u stomatologiji1+2+0I    
Stomatologija 4 Bolesti zuba, pretklinika1+2+23O    
Stomatologija 5 Gnatologija2+3+36O K  
Stomatologija 5 Hirurgija2+3+06O    
Stomatologija 5 Opšta medicina3+3+06O    
Stomatologija 5 Radiologija2+3+06O K  
Stomatologija 5 Restaurativna odontologija1+4+46O K  
Stomatologija 6 Engleski jezik III1+1+03I    
Stomatologija 6 Osnovi nauke o ponašanju2+0+03O    
Stomatologija 6 Stomatološka anesteziologija2+2+05O K  
Stomatologija 6 Opšta medicina3+3+07O K  
Stomatologija 6 Hirurgija2+3+06O K  
Stomatologija 6 Restaurativna odontologija1+4+46O    
Stomatologija 7 Javno zdravlje2+1+03O    
Stomatologija 7 Klinička farmakologija1+1+12O K  
Stomatologija 7 Mobilna stomatološka protetika1+5+56.5O    
Stomatologija 7 Oralna hirurgija2+3+36O    
Stomatologija 7 Oralna medicina1+2+03O    
Stomatologija 7 Paradontologija1+2+23O    
Stomatologija 7 Predklinička endodoncija1+3+34.5O    
Stomatologija 7 Urgentna stanja u stomatologiji1+1+02O K  
Stomatologija 8 Oralna hirurgija2+3+36O K  
Stomatologija 8 Oralna medicina1+2+03O K  
Stomatologija 8 Mobilna stomatološka protetika1+5+56.5O K  
Stomatologija 8 Klinička endodoncija1+5+106.75O K  
Stomatologija 8 Paradontologija1+2+23O K  
Stomatologija 8 Menadžment u stomatologiji1+0+01.75O    
Stomatologija 8 Engleski jezik IV1+2+03I    
Stomatologija 9 Dječija stomatologija2+3+35O    
Stomatologija 9 Fiksna stomatološka protetika1+5+57O K  
Stomatologija 9 Klinička endodoncija II1+4+85O K  
Stomatologija 9 Maksilo-facijalna hirurgija2+2+04O    
Stomatologija 9 Ortopedija vilice2+3+05O    
Stomatologija 9 Paradontologija II1+3+34O K  
Stomatologija 10 Dječija stomatologija2+3+35O K  
Stomatologija 10 Fiksna stomatološka protetika1+5+57O    
Stomatologija 10 Maksilo-facijalna hirurgija2+2+04O K  
Stomatologija 10 Ortopedija vilice2+3+06O K  
Stomatologija 10 Forenzička medicina i medicinsko pravo2+1+03O K  
Stomatologija 10 Povrede usta i zuba kod djece1+2+03I K  
Vijesti sa fakulteta   >>>

30.10.2017 Medicinski fakultet

Akcija studenata Medicinskog fakulteta u okviru Pink oktobra 2017/18.

DETALJNIJE
09.10.2017 Medicinski fakultet

II kongres stomatologa Crne Gore

DETALJNIJE

28.09.2017 Medicinski fakultet

Posjeta delegacije Univerziteta za tehnologiju i nauku iz Trondhajma - Norveška

DETALJNIJE
26.09.2017 Medicinski fakultet

Raspored praktične nastave

DETALJNIJE

25.09.2017 Medicinski fakultet

Prijem nove generacije studenata Medicinskog fakulteta

DETALJNIJE
21.09.2017 Medicinski fakultet

Prijem nove generacije studenata Medicinskog fakulteta

DETALJNIJE

19.09.2017 Medicinski fakultet

Upis na specijalisticke studije Primijenjena fizioterapija

DETALJNIJE
19.09.2017 Medicinski fakultet

Upis na specijalisticke studije Zdravstvena njega

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

17.11.2017 Rektorat

V.f. rektora prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa delegacijom Studentskog parlamenta

DETALJNIJE
17.11.2017 Rektorat

Čestitka v.f. rektora prof. dr Danila Nikolića povodom Međunarodnog dana studenata

DETALJNIJE

17.11.2017 Rektorat

Popović izabran za člana Upravnog odbora HEPA Europe

DETALJNIJE
16.11.2017 Rektorat

Studenti i profesori Građevinskog fakulteta dali krv

DETALJNIJE

15.11.2017 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Profesori Bjelica i Popović na godišnjoj konferenciji HEPA Europe

DETALJNIJE
16.11.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Studentima MTF-a stručna praksa šansa za posao

DETALJNIJE

15.11.2017 Pomorski fakultet Kotor

Održana radionica o zapošljavanju visokoškolaca sa invaliditetom

DETALJNIJE
14.11.2017 Muzička akademija

Festival Muzički susreti dva svijeta ispunio očekivanja

DETALJNIJE