Stomatologija

 


 • Stomatologija


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr sci stom Anđelić Jasminka, vanredni profesor
 • Ishodi učenja:
  1. Posjeduje znanje o građi, funkciji i ponašanju zdrave i bolesne osobe, uticaj prirodnog i društvenog okruženja na opšte i oralno zdravstveno stanje populacije, koje mu omogućava naučni način razmišljanja i zaključivanja. 2. Poznaje poremećaje građe i funkcije orofacijalnog sistema i njihov odnos sa opštim zdravstvenim stanjem i socijalnim statusom pacijenta. 3. Poznaje kliničke discipline, koje doktorima stomatologije daju jasnu sliku o anomalijama, povredama i bolestima usta, zuba, vilica i povezanih tkiva, poznaje uticaj sistemskih stanja i poremećaja na oralno zdravlje. 4. Kvalifikovan je da samostalno pregleda orofacijalnu regiju pacijenta, integriše usvojena znanja i vještine u postavljanju dijagnoze, planiranju i izvođenju osnovnihstomatoloških preventivnih, profilaktičkih, terapijskih i urgentnih procedura. 5. Primjenjuje principe promocije oralnog zdravlja i prevencije oralnih bolesti i kompetentan je da prepozna individualni i populacijski rizik i zaštiti pojedinca od rizika. 6. Posjeduje razvijene komunikacijske vještine u kontaktu sa pacijentima i njihovom porodicom, kolegama i medicinskim osobljem, policijom i pravosudnim organima, medijima i zna da štiti i promoviše prava pacijenta. Sposoban je da učestvuje u timskom radu i podučava. 7. Poznaje ulogu i obaveze doktora stomatologije u zdravstvenom i obrazovnom sistemu, u istraživačkom radu, u akademskoj i društvenoj zajednici i spreman je da se posveti stomatološkoj praksi. 8. Svjestan je svojih kompetencija i potrebe kontinuirane kritičke provjere i unapređenja znanja i vještina, kroz dalje specijalističko obrazovanje i kontinuiranu medicinsku edukaciju.
Obavještenja rukovodioca   >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Stomatologija 1 Prva pomoć1+1+03I K  
Stomatologija 1 Dentalna anatomija1+2+25O    
Stomatologija 1 Opšta i oralna histologija i embriologija2+2+26.5O    
Stomatologija 1 Anatomija3+3+37O    
Stomatologija 1 Medicina i društvo2+1+05O    
Stomatologija 1 Engleski jezik2+1+03.5O    
Stomatologija 2 Anatomija3+3+37O    
Stomatologija 2 Opšta i oralna histologija i embriologija2+2+26.5O    
Stomatologija 2 Humana genetika2+2+25.5O    
Stomatologija 2 Preventivna stomatologija I1+2+25O K  
Stomatologija 2 Opšta i oralna biohemija3+2+26O    
Stomatologija 3 Medicinska informatika1+1+02O    
Stomatologija 3 Opšta i oralna fiziologija3+2+25.5O    
Stomatologija 3 Opšta patologija1+1+02O K  
Stomatologija 3 Stomatološka protetika - pretklinika1+3+34.5O    
Stomatologija 3 Bolesti zuba - pretklinika1+2+24O    
Stomatologija 3 Preventivna stomatologija II1+2+23O K  
Stomatologija 3 Mikrobiologija i imunologija3+2+06O K  
Stomatologija 3 Engleski jezik1+2+03I    
Stomatologija 4 Opšta i oralna fiziologija3+1+15.5O    
Stomatologija 4 Stomatološki materijali2+0+02O    
Stomatologija 4 Stomatološka protetika - pretklinika1+3+34.5O    
Stomatologija 4 Patološka fiziologija3+2+27O    
Stomatologija 4 Oralna patologija2+2+04O K  
Stomatologija 4 Farmakologija3+1+14O    
Stomatologija 4 Primjena informatike u stomatologiji1+2+0I    
Stomatologija 4 Bolesti zuba, pretklinika1+2+23O    
Stomatologija 5 Gnatologija2+3+36O K  
Stomatologija 5 Hirurgija2+3+06O    
Stomatologija 5 Opšta medicina3+3+06O    
Stomatologija 5 Radiologija2+3+06O K  
Stomatologija 5 Restaurativna odontologija1+4+46O K  
Stomatologija 6 Engleski jezik III1+1+03I    
Stomatologija 6 Osnovi nauke o ponašanju2+0+03O    
Stomatologija 6 Stomatološka anesteziologija2+2+05O K  
Stomatologija 6 Opšta medicina3+3+07O K  
Stomatologija 6 Hirurgija2+3+06O K  
Stomatologija 6 Restaurativna odontologija1+4+46O    
Stomatologija 7 Javno zdravlje2+1+03O    
Stomatologija 7 Klinička farmakologija1+1+12O K  
Stomatologija 7 Mobilna stomatološka protetika1+5+56.5O    
Stomatologija 7 Oralna hirurgija2+3+36O    
Stomatologija 7 Oralna medicina1+2+03O    
Stomatologija 7 Paradontologija1+2+23O    
Stomatologija 7 Predklinička endodoncija1+3+34.5O    
Stomatologija 7 Urgentna stanja u stomatologiji1+1+02O K  
Stomatologija 8 Oralna hirurgija2+3+36O K  
Stomatologija 8 Oralna medicina1+2+03O K  
Stomatologija 8 Mobilna stomatološka protetika1+5+56.5O K  
Stomatologija 8 Klinička endodoncija1+5+106.75O K  
Stomatologija 8 Paradontologija1+2+23O K  
Stomatologija 8 Menadžment u stomatologiji1+0+01.75O    
Stomatologija 8 Engleski jezik IV1+2+03I    
Stomatologija 9 Dječija stomatologija2+3+35O    
Stomatologija 9 Fiksna stomatološka protetika1+5+57O K  
Stomatologija 9 Klinička endodoncija II1+4+85O K  
Stomatologija 9 Maksilo-facijalna hirurgija2+2+04O    
Stomatologija 9 Ortopedija vilice2+3+05O    
Stomatologija 9 Paradontologija II1+3+34O K  
Stomatologija 10 Dječija stomatologija2+3+35O K  
Stomatologija 10 Fiksna stomatološka protetika1+5+57O    
Stomatologija 10 Maksilo-facijalna hirurgija2+2+04O K  
Stomatologija 10 Ortopedija vilice2+3+06O K  
Stomatologija 10 Forenzička medicina i medicinsko pravo2+1+03O K  
Stomatologija 10 Povrede usta i zuba kod djece1+2+03I K  
Vijesti sa fakulteta   >>>

14.03.2018 Medicinski fakultet

Promocija oralnog zdravlja u OŠ "Marko Miljanov"

DETALJNIJE
12.03.2018 Medicinski fakultet

Mjesec promocije oralnog zdravlja sa studentima stomatologije u predškolskim i školskim ustanovama

DETALJNIJE

06.03.2018 Medicinski fakultet

Posjeta NTNU Univerzitetu, Trondhajm u Norveškoj

DETALJNIJE
05.03.2018 Medicinski fakultet

Uspješna saradnja Medicinskog fakulteta sa Institutom za biomembrane, bioenergetiku i molekularne biotehnologije iz Barija (Italija)

DETALJNIJE

02.03.2018 Medicinski fakultet

Takmičenje za najbolju biznis ideju Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju

DETALJNIJE
12.02.2018 Medicinski fakultet

Studenti Medicinskog fakulteta obilježili Dan reproduktivnog zdravlja

DETALJNIJE

12.02.2018 Medicinski fakultet

NR Kina dodjeljuje tri pune stipendije za Medicinski fakultet

DETALJNIJE
02.02.2018 Medicinski fakultet

RASPORED TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.03.2018 Rektorat

Izbor dva dekana i direktora na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE
14.03.2018 Rektorat

Predstavljen program Kulturne rute Savjeta Evrope

DETALJNIJE

13.03.2018 Rektorat

Broj citatata istraživača sa UCG prema Google Scholar-u povećan za 31893 od jula 2017. godine

DETALJNIJE
28.02.2018 Rektorat

Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Studenti Medicinskog fakulteta na antropološkom testiranju

DETALJNIJE
16.03.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Međunarodna naučna konferencija o trendovima u razvoju turizma

DETALJNIJE

15.03.2018 Rektorat

Foto konkurs „Naša kulturna baština  – evropsko nasljeđe“

DETALJNIJE
15.03.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Pripremljen Nacrt dokumenta politika pristupa bibliotekama osoba sa invaliditetom

DETALJNIJE