Farmacija

 


 • Farmacija


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Potpara Zorica, docent
 • Ishodi učenja:
  Po završetku studijskog programa Farmacije, student će biti osposobljen da: 1. Poznaje teorijska i praktična znanja iz farmaceutske struke i razvija kompetencije za cjeloživotno učenje. 2. Poznaje procese u apoteci na poslovima obezbeđivanja izrade i izdavanja ljekova, medicinskih sredstava i dijetetskih proizvoda, pružanja informacija o njihovoj pravilnoj i bezbjednoj primjeni. 3. Doprinese zdravstvenoj zaštiti pacijenata, koristeći principe i farmaceutske metode, zasnovane na dokazima. 4. Primijeni stečeno znanje u sprovođenju racionalne farmakoterapije, aktivnosti vezane za prevenciju i liječenje bolesti i promociju zdravog načina života. 5. Poznaje poslove vezane za razvoj, proizvodnju, kontrolu kvaliteta i registraciju ljekova, medicinskih sredstava, dijetetskih i kozmetičkih proizvoda. 6. Primijeni stečeno znanje vezano za razvoj i primjenu odgovarajućih analitičkih metoda i tehnika u naučnoistraživačkim, razvojnim, kontrolnim laboratorijama i centrima u različitim oblastima farmaceutskih i biomedicinskih nauka. 7. Upotrijebi stečeno znanje u radu regulatornih tijela na donošenju i primjeni zakonskih i podzakonskih akata . 8. Primijeni stečena znanja o uslovima čuvanja, skladištenja, distribucije i marketinga ljekova i medicinskih sredstava.
Obavještenja rukovodioca   >>>

15.11.2017 Farmacija
Predavanja iz Fitoterapije. >>>

10.11.2017 Farmacija
Predavanja iz Savremenih farmaceutskih oblika. >>>

10.11.2017 Farmacija
Promjena termina predavanja iz Farmaceutske mikrobiologije. >>>

06.11.2017 Farmacija
Predavanja iz Farmaceutske hemije II. >>>

31.10.2017 Farmacija
Promjena termina predavanja iz Imunologije. >>>

27.10.2017 Farmacija
Predavanja iz Bromatologije. >>>

27.10.2017 Farmacija
Predavanja iz Fitoterapije. >>>

19.10.2017 Farmacija
Predavanja iz Farmaceutske hemije II. >>>

11.10.2017 Farmacija
Predavanja iz Savremenih farmaceutskih oblika. >>>

10.10.2017 Farmacija
Predavanja iz Fitoterapije. >>>
Obavještenja za predmete   >>>

17.11.2017 Farmacija-Farmakognozija II
Šesto predavanje - Heterozidne droge (prezentacija). >>>

13.11.2017 Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Seminarski radovi - dio 2. >>>

11.11.2017 Farmacija-Farmakognozija II
Peto predavanje - Heterozidne droge (prezentacija). >>>

05.11.2017 Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Seminarski radovi - dio 1. >>>

02.11.2017 Farmacija-Farmakognozija II
Četvrto predavanje - Alkaloidne droge (prezentacija). >>>

31.10.2017 Farmacija-Farmakognozija II
Kolokvijum iz teorijskog dijela - termin za polaganje. >>>

30.10.2017 Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Promjena termina predavanja. >>>

28.10.2017 Farmacija-Farmakognozija II
Izmijenjen termin predavanja . >>>

27.10.2017 Farmacija-Farmakognozija II
Treće predavanje - Alkaloidne droge (prezentacija). >>>

26.10.2017 Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Vježba 1. >>>

26.10.2017 Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Spisak seminarskih radova. >>>

25.10.2017 Farmacija-Farmakognozija II
Drugo predavanje - Prirodne ljekovite sirovine (prezentacija). >>>

25.10.2017 Farmacija-Farmakognozija II
Prvo predavanje - Fitoterapija i fitopreparati (prezentacija). >>>

25.10.2017 Farmacija-Farmakognozija II
Silabus predmeta. >>>

23.10.2017 Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Predavanje 1. >>>

23.10.2017 Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Informator za studente. >>>

23.10.2017 Farmacija-Organska hemija I
Rezultati I TESTA iz organske hemije za studente Farmacije. >>>

05.10.2017 Farmacija-Organska hemija I
Informator i plan rada iz Organske hemije 1 . >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Farmacija 1 Fizika2+0+2O    
Farmacija 1 Matematika2+2+0O    
Farmacija 1 Uvod u farmaciju1+1+0O    
Farmacija 1 Opšta i neorganska hemija3+0+3O    
Farmacija 1 Organska hemija I3+0+0O    
Farmacija 1 Anatomija2+0+1O    
Farmacija 1 Biologija sa humanom genetikom2+0+2O    
Farmacija 2 Organska hemija II3+0+4O    
Farmacija 2 Analiticka hemija I2+0+3O    
Farmacija 2 Botanika3+0+3O    
Farmacija 2 Histologija1+0+1O    
Farmacija 2 Engleski jezik1+1+0O    
Farmacija 3 Analitička hemija II3+0+5O    
Farmacija 3 Fizička hemija2+0+2O    
Farmacija 3 Farmaceutska mikrobiologija2+0+2O    
Farmacija 3 Imunologija2+0+1O    
Farmacija 3 Fiziologija I2+0+1O    
Farmacija 4 Instrumentalne metode3+0+3O    
Farmacija 4 Fiziologija II3+0+2O    
Farmacija 4 Farmakognozija I2+0+3O    
Farmacija 4 Opšta biohemija3+0+1O    
Farmacija 4 Farmaceutska hemija I3+0+1O    
Farmacija 5 Farmakognozija II3+0+3O    
Farmacija 5 Farmaceutska hemija II3+0+3O    
Farmacija 5 Patofiziologija2+0+1O    
Farmacija 5 Farmakologija I3+0+2O    
Farmacija 5 Bromatologija3+0+3O    
Farmacija 6 Sinteza i reaktivnost biološki aktivnih jedinjenja1+0+1I    
Farmacija 6 Farmaceutska hemija III3+0+3O    
Farmacija 6 Farmakologija II3+0+1O    
Farmacija 6 Medicinska biohemija3+0+3O    
Farmacija 6 Farmaceutska tehnologija I3+0+5O    
Farmacija 6 Ljekovite biljke i životna sredina1+0+1I    
Farmacija 6 Strani jezik u akademskoj i profesionalnoj orjentaciji1+0+1I    
Farmacija 6 Koloidna hemija i hemija površine1+1+02I    
Farmacija 7 Dijetetika1+0+12I    
Farmacija 7 Farmacutska analiza i kontrola ljekova3+0+3O    
Farmacija 7 Farmaceutska tehnologija II3+0+3O    
Farmacija 7 Farmakoterapija I2+0+1O    
Farmacija 7 Fitoterapija2+0+2O    
Farmacija 7 Kozmetologija1+0+2O    
Farmacija 7 Statistika u farmaciji1+1+0O    
Farmacija 7 Dijetetika1+1+02I    
Farmacija 8 Biofarmacija1+0+2O    
Farmacija 8 Farmaceutska etika i zakonodavstvo1+1+0O    
Farmacija 8 Farmaceutska tehnologija III2+0+3O    
Farmacija 8 Farmakokinetika3+0+2O    
Farmacija 8 Farmakoterapija II2+0+1O    
Farmacija 8 Toksikologija sa analitikom2+0+3O    
Farmacija 8 Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma1+0+1I    
Farmacija 8 Dermokozmetički preparati1+0+1I    
Farmacija 9 Farmaceutska praksa2+0+2O    
Farmacija 9 Analitička hemija u farmaceutskoj praksi1+0+1I    
Farmacija 9 Osnovi industrijske farmacije3+0+3O    
Farmacija 9 Farmakoepidemiologija i farmakoekonomija2+0+1O    
Farmacija 9 Osnovi farmaceutskog menadzmenta2+0+1O    
Farmacija 9 Klinička farmacija3+0+3O    
Farmacija 9 Farmaceutski marketing1+0+0I    
Farmacija 9 Savremeni oblici ljekova1+0+1I    
Farmacija 10 Stručna praksa0+5+0O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

30.10.2017 Medicinski fakultet

Akcija studenata Medicinskog fakulteta u okviru Pink oktobra 2017/18.

DETALJNIJE
09.10.2017 Medicinski fakultet

II kongres stomatologa Crne Gore

DETALJNIJE

28.09.2017 Medicinski fakultet

Posjeta delegacije Univerziteta za tehnologiju i nauku iz Trondhajma - Norveška

DETALJNIJE
26.09.2017 Medicinski fakultet

Raspored praktične nastave

DETALJNIJE

25.09.2017 Medicinski fakultet

Prijem nove generacije studenata Medicinskog fakulteta

DETALJNIJE
21.09.2017 Medicinski fakultet

Prijem nove generacije studenata Medicinskog fakulteta

DETALJNIJE

19.09.2017 Medicinski fakultet

Upis na specijalisticke studije Primijenjena fizioterapija

DETALJNIJE
19.09.2017 Medicinski fakultet

Upis na specijalisticke studije Zdravstvena njega

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

17.11.2017 Rektorat

V.f. rektora prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa delegacijom Studentskog parlamenta

DETALJNIJE
17.11.2017 Rektorat

Čestitka v.f. rektora prof. dr Danila Nikolića povodom Međunarodnog dana studenata

DETALJNIJE

17.11.2017 Rektorat

Popović izabran za člana Upravnog odbora HEPA Europe

DETALJNIJE
16.11.2017 Rektorat

Studenti i profesori Građevinskog fakulteta dali krv

DETALJNIJE

15.11.2017 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Profesori Bjelica i Popović na godišnjoj konferenciji HEPA Europe

DETALJNIJE
16.11.2017 Pomorski fakultet Kotor

Održana svečanost povodom Dana Fakulteta, 16.11.2017.

DETALJNIJE

16.11.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Studentima MTF-a stručna praksa šansa za posao

DETALJNIJE
15.11.2017 Pomorski fakultet Kotor

Održana radionica o zapošljavanju visokoškolaca sa invaliditetom

DETALJNIJE