Farmacija

 


 • Farmacija


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Potpara Zorica, docent
 • Ishodi učenja:
  Po završetku studijskog programa Farmacije, student će biti osposobljen da: 1. Poznaje teorijska i praktična znanja iz farmaceutske struke i razvija kompetencije za cjeloživotno učenje. 2. Poznaje procese u apoteci na poslovima obezbeđivanja izrade i izdavanja ljekova, medicinskih sredstava i dijetetskih proizvoda, pružanja informacija o njihovoj pravilnoj i bezbjednoj primjeni. 3. Doprinese zdravstvenoj zaštiti pacijenata, koristeći principe i farmaceutske metode, zasnovane na dokazima. 4. Primijeni stečeno znanje u sprovođenju racionalne farmakoterapije, aktivnosti vezane za prevenciju i liječenje bolesti i promociju zdravog načina života. 5. Poznaje poslove vezane za razvoj, proizvodnju, kontrolu kvaliteta i registraciju ljekova, medicinskih sredstava, dijetetskih i kozmetičkih proizvoda. 6. Primijeni stečeno znanje vezano za razvoj i primjenu odgovarajućih analitičkih metoda i tehnika u naučnoistraživačkim, razvojnim, kontrolnim laboratorijama i centrima u različitim oblastima farmaceutskih i biomedicinskih nauka. 7. Upotrijebi stečeno znanje u radu regulatornih tijela na donošenju i primjeni zakonskih i podzakonskih akata . 8. Primijeni stečena znanja o uslovima čuvanja, skladištenja, distribucije i marketinga ljekova i medicinskih sredstava.
Obavještenja rukovodioca   >>>

12.12.2017 Farmacija
Predavanja iz Savremenih farmaceutskih oblika. >>>

12.12.2017 Farmacija
Predavanja iz Farmaceutske hemije II. >>>

12.12.2017 Farmacija
Predavanja iz Fitoterapije. >>>

21.11.2017 Farmacija
Predavanja iz Bromatologije. >>>

21.11.2017 Farmacija
Predavanja iz Farmaceutske hemije II. >>>

15.11.2017 Farmacija
Predavanja iz Fitoterapije. >>>

10.11.2017 Farmacija
Predavanja iz Savremenih farmaceutskih oblika. >>>

10.11.2017 Farmacija
Promjena termina predavanja iz Farmaceutske mikrobiologije. >>>

06.11.2017 Farmacija
Predavanja iz Farmaceutske hemije II. >>>

31.10.2017 Farmacija
Promjena termina predavanja iz Imunologije. >>>
Obavještenja za predmete   >>>

16.01.2018 Farmacija-Analitička hemija II
Rezultati ispita. >>>

14.01.2018 Farmacija-Farmakognozija II
Završni ispit - prijava za polaganje u I roku. >>>

10.01.2018 Farmacija-Farmakognozija II
Predispitne obaveze - osvojeni poeni. >>>

10.01.2018 Farmacija-Farmakognozija II
Praktični ispit - popravni rok - osvojeni poeni. >>>

02.01.2018 Farmacija-Farmakognozija II
Završni ispit - ispitna pitanja. >>>

29.12.2017 Farmacija-Farmakognozija II
Praktični ispit - popravni rok - termin. >>>

29.12.2017 Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Seminarski radovi - dio 5. >>>

29.12.2017 Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Predispitni bodovi. >>>

28.12.2017 Farmacija-Farmakognozija II
Dvanaesto predavanje - Aromatične droge . >>>

27.12.2017 Farmacija-Statistika u farmaciji
Rezultati popravnog kolokvijuma. >>>

27.12.2017 Farmacija-Farmakognozija II
Izmijenjen termin predavanja. >>>

25.12.2017 Farmacija-Farmakognozija II
Praktični ispit - osvojeni poeni. >>>

22.12.2017 Farmacija-Farmakognozija II
Jedanaesto predavanje - Aromatične droge . >>>

22.12.2017 Farmacija-Farmakognozija II
Test II - osvojeni poeni. >>>

15.12.2017 Farmacija-Farmakognozija II
Deseto predavanje - Aromatične droge . >>>

12.12.2017 Farmacija-Farmakognozija II
Deveto predavanje - Droge sa fenolnim i polifenolnim jedinjenjima; Gume i sluzi (prezentacije). >>>

11.12.2017 Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Seminarski radovi - dio 4. >>>

07.12.2017 Farmacija-Statistika u farmaciji
Rezultati kolokvijuma. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Farmacija 1 Fizika2+0+2O    
Farmacija 1 Matematika2+2+0O    
Farmacija 1 Uvod u farmaciju1+1+0O    
Farmacija 1 Opšta i neorganska hemija3+0+3O    
Farmacija 1 Organska hemija I3+0+0O    
Farmacija 1 Anatomija2+0+1O    
Farmacija 1 Biologija sa humanom genetikom2+0+2O    
Farmacija 2 Organska hemija II3+0+4O    
Farmacija 2 Analiticka hemija I2+0+3O    
Farmacija 2 Botanika3+0+3O    
Farmacija 2 Histologija1+0+1O    
Farmacija 2 Engleski jezik1+1+0O    
Farmacija 3 Analitička hemija II3+0+5O    
Farmacija 3 Fizička hemija2+0+2O    
Farmacija 3 Farmaceutska mikrobiologija2+0+2O    
Farmacija 3 Imunologija2+0+1O    
Farmacija 3 Fiziologija I2+0+1O    
Farmacija 4 Instrumentalne metode3+0+3O    
Farmacija 4 Fiziologija II3+0+2O    
Farmacija 4 Farmakognozija I2+0+3O    
Farmacija 4 Opšta biohemija3+0+1O    
Farmacija 4 Farmaceutska hemija I3+0+1O    
Farmacija 5 Farmakognozija II3+0+3O    
Farmacija 5 Farmaceutska hemija II3+0+3O    
Farmacija 5 Patofiziologija2+0+1O    
Farmacija 5 Farmakologija I3+0+2O    
Farmacija 5 Bromatologija3+0+3O    
Farmacija 6 Sinteza i reaktivnost biološki aktivnih jedinjenja1+0+1I    
Farmacija 6 Farmaceutska hemija III3+0+3O    
Farmacija 6 Farmakologija II3+0+1O    
Farmacija 6 Medicinska biohemija3+0+3O    
Farmacija 6 Farmaceutska tehnologija I3+0+5O    
Farmacija 6 Ljekovite biljke i životna sredina1+0+1I    
Farmacija 6 Strani jezik u akademskoj i profesionalnoj orjentaciji1+0+1I    
Farmacija 6 Koloidna hemija i hemija površine1+1+02I    
Farmacija 7 Dijetetika1+0+12I    
Farmacija 7 Farmacutska analiza i kontrola ljekova3+0+3O    
Farmacija 7 Farmaceutska tehnologija II3+0+3O    
Farmacija 7 Farmakoterapija I2+0+1O    
Farmacija 7 Fitoterapija2+0+2O    
Farmacija 7 Kozmetologija1+0+2O    
Farmacija 7 Statistika u farmaciji1+1+0O    
Farmacija 7 Dijetetika1+1+02I    
Farmacija 8 Biofarmacija1+0+2O    
Farmacija 8 Farmaceutska etika i zakonodavstvo1+1+0O    
Farmacija 8 Farmaceutska tehnologija III2+0+3O    
Farmacija 8 Farmakokinetika3+0+2O    
Farmacija 8 Farmakoterapija II2+0+1O    
Farmacija 8 Toksikologija sa analitikom2+0+3O    
Farmacija 8 Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma1+0+1I    
Farmacija 8 Dermokozmetički preparati1+0+1I    
Farmacija 9 Farmaceutska praksa2+0+2O    
Farmacija 9 Analitička hemija u farmaceutskoj praksi1+0+1I    
Farmacija 9 Osnovi industrijske farmacije3+0+3O    
Farmacija 9 Farmakoepidemiologija i farmakoekonomija2+0+1O    
Farmacija 9 Osnovi farmaceutskog menadzmenta2+0+1O    
Farmacija 9 Klinička farmacija3+0+3O    
Farmacija 9 Farmaceutski marketing1+0+0I    
Farmacija 9 Savremeni oblici ljekova1+0+1I    
Farmacija 10 Stručna praksa0+5+0O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

21.12.2017 Medicinski fakultet

Svečana sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta - Nagradjeni i diplomirani studenti

DETALJNIJE

01.12.2017 Medicinski fakultet

Crnogorsko-Slovenački dani neurologije

DETALJNIJE

18.11.2017 Medicinski fakultet

Nove biomedicinske tehnologije i bioetički izazovi

DETALJNIJE
30.10.2017 Medicinski fakultet

Akcija studenata Medicinskog fakulteta u okviru Pink oktobra 2017/18.

DETALJNIJE

09.10.2017 Medicinski fakultet

II kongres stomatologa Crne Gore

DETALJNIJE
28.09.2017 Medicinski fakultet

Posjeta delegacije Univerziteta za tehnologiju i nauku iz Trondhajma - Norveška

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE
17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE
18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE
17.01.2018 Rektorat

Otvoren konkurs za 16. generaciju polaznika Škole retorike

DETALJNIJE

16.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Održan "Pre-departure day" za studente UCG koji odlaze na razmjenu

DETALJNIJE
15.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Rok za prijavu za stipendije Vlade Mađarske 16. februar

DETALJNIJE