Primijenjena fizioterapija

 


 • Primijenjena fizioterapija


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Primijenjene
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr sci med Mustur Dušan, docent
 • Ishodi učenja:
  1. Objasni građu i funkcionisanje čovjeka tokom životnog vijeka i uticaj patoloških stanja na funkcionisanje čovjeka 2. Objasni uticaj fizioterapije na građu i funkciju čovjeka 3. Poznaje i ispunjava svoju ulogu fizioterapeuta u sistemu zdravstvene zaštite 4. Iz perspektive fizioterapeuta ocjeni stanje pacijenta i njegovog okruženja, sintetizuje znanja i ocjenu pacijenta kako bi utvrdio ciljeve tretmana, izabrao i opravdao odgovarajuće tretmane i planirao terapijski program 5. Primjeni fizioterapijski program sa maksimalnim stepenom sigurnosti i efikasnosti 6. Podešava fizioterapeutske postupke prema svrsi i kontekstu rada 7. Prepoznaje potrebe i prioritete pacijenta, efikasno komunicira sa pacijentima, kolegama i širom zajednicom 8. Formuliše i planira svoje puteve cjeloživotnog učenja
Obavještenja rukovodioca   >>>
 
 

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Primijenjena fizioterapija 1 Anatomija I4+3+08.25O    
Primijenjena fizioterapija 1 Histologija1+0+01.5O    
Primijenjena fizioterapija 1 Fizika2+0+03O    
Primijenjena fizioterapija 1 Principi rehabilitacije2+0+03O K  
Primijenjena fizioterapija 1 Socijalna medicina sa higijenom i epidemiologijom2+0+03O    
Primijenjena fizioterapija 1 Zdravstvena psihologija2+0+03O    
Primijenjena fizioterapija 1 Sociologija morala2+0+03O    
Primijenjena fizioterapija 1 Medicinska etika2+0+03O    
Primijenjena fizioterapija 1 Engleski jezik I1+1+02.25O    
Primijenjena fizioterapija 2 Anatomija II3+1+05.25O    
Primijenjena fizioterapija 2 Fiziologija3+0+04.5O    
Primijenjena fizioterapija 2 Patologija sa patofiziologijom2+0+03O    
Primijenjena fizioterapija 2 Kineziologija I3+4+07.5O K  
Primijenjena fizioterapija 2 Fizioterapija I3+4+07.5O K  
Primijenjena fizioterapija 2 Engleski jezik II1+1+02.25O    
Primijenjena fizioterapija 3 Ruski jezik III1+1+0I    
Primijenjena fizioterapija 3 Kineziologija II3+3+07.5O K  
Primijenjena fizioterapija 3 Fizioterapija II3+4+07.5O    
Primijenjena fizioterapija 3 Neurologija2+0+03O K  
Primijenjena fizioterapija 3 Reumatologija2+0+03O K  
Primijenjena fizioterapija 3 Hirurgija sa traumatologijom2+0+03O K  
Primijenjena fizioterapija 3 Engleski jezik III1+1+02.25O    
Primijenjena fizioterapija 3 Klinička praksa0+0+53.75O    
Primijenjena fizioterapija 4 Ruski jezik IV2+0+0I    
Primijenjena fizioterapija 4 Manuelne tehnike1+1+02.25O K  
Primijenjena fizioterapija 4 Ortopedija2+0+03O K  
Primijenjena fizioterapija 4 Fizioterapija muskuloskeletnih bolesti i povreda2+4+07.5O K  
Primijenjena fizioterapija 4 Fizioterapija u neurologiji2+4+07.5O K  
Primijenjena fizioterapija 4 Fizioterapija u sportu1+1+02.25O K  
Primijenjena fizioterapija 4 Engleski jezik IV2+0+03O    
Primijenjena fizioterapija 4 Klinička praksa0+0+64.5O    
Primijenjena fizioterapija 4 Njega bolesnika2+1+03.75O    
Primijenjena fizioterapija 5 Ruski jezik V2+0+0I    
Primijenjena fizioterapija 5 Fizioterapija u kardiologiji2+1+03.75O K  
Primijenjena fizioterapija 5 Fizioterapija u pulmologiji2+1+03.75O K  
Primijenjena fizioterapija 5 Fizioterapija u pedijatriji1+1+02.25O K  
Primijenjena fizioterapija 5 Fizioterapija u gerijatriji1+1+02.25O K  
Primijenjena fizioterapija 5 Fizioterapija u ginekologiji i akušerstvu1+1+02.25O K  
Primijenjena fizioterapija 5 Zdravstvena njega s urgentnom pomoći2+1+03.75O K  
Primijenjena fizioterapija 5 Biomedicinska informatika sa zdrav. statistikom2+0+03O    
Primijenjena fizioterapija 5 Engleski jezik V2+0+03O    
Primijenjena fizioterapija 5 Klinička praksa0+0+76O    
Primijenjena fizioterapija 6 Ruski jezik VI2+0+0I    
Primijenjena fizioterapija 6 Ortotika i protetika2+0+03O K  
Primijenjena fizioterapija 6 Osnovi radne terapije1+1+02.25I    
Primijenjena fizioterapija 6 Balneoklimatologia1+1+02.25I    
Primijenjena fizioterapija 6 Menadžment u fizioterapiji1+1+02.25I    
Primijenjena fizioterapija 6 Engleski jezik VI2+0+03O    
Primijenjena fizioterapija 6 Klinička praksa VI0+0+1615.75O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

18.11.2017 Medicinski fakultet

Nove biomedicinske tehnologije i bioetički izazovi

DETALJNIJE
30.10.2017 Medicinski fakultet

Akcija studenata Medicinskog fakulteta u okviru Pink oktobra 2017/18.

DETALJNIJE

09.10.2017 Medicinski fakultet

II kongres stomatologa Crne Gore

DETALJNIJE
28.09.2017 Medicinski fakultet

Posjeta delegacije Univerziteta za tehnologiju i nauku iz Trondhajma - Norveška

DETALJNIJE

26.09.2017 Medicinski fakultet

Raspored praktične nastave

DETALJNIJE
25.09.2017 Medicinski fakultet

Prijem nove generacije studenata Medicinskog fakulteta

DETALJNIJE

21.09.2017 Medicinski fakultet

Prijem nove generacije studenata Medicinskog fakulteta

DETALJNIJE
19.09.2017 Medicinski fakultet

Upis na specijalisticke studije Primijenjena fizioterapija

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

17.11.2017 Rektorat

V.f. rektora prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa delegacijom Studentskog parlamenta

DETALJNIJE
17.11.2017 Rektorat

Čestitka v.f. rektora prof. dr Danila Nikolića povodom Međunarodnog dana studenata

DETALJNIJE

17.11.2017 Rektorat

Popović izabran za člana Upravnog odbora HEPA Europe

DETALJNIJE
20.11.2017 Filozofski fakultet

“Filozofi” uvijek nađu svoje mjesto

DETALJNIJE

20.11.2017 Centar za međunarodnu saradnju

Info dan o konkursu Erasmus+ programa za 2018. godinu - 23. novembra

DETALJNIJE

16.11.2017 Pomorski fakultet Kotor

Održana svečanost povodom Dana Fakulteta, 16.11.2017.

DETALJNIJE
16.11.2017 Rektorat

Studenti i profesori Građevinskog fakulteta dali krv

DETALJNIJE