Primijenjena fizioterapija

 


 • Primijenjena fizioterapija


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Primijenjene
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr sci med Mustur Dušan, docent
 • Ishodi učenja:
  1. Objasni građu i funkcionisanje čovjeka tokom životnog vijeka i uticaj patoloških stanja na funkcionisanje čovjeka 2. Objasni uticaj fizioterapije na građu i funkciju čovjeka 3. Poznaje i ispunjava svoju ulogu fizioterapeuta u sistemu zdravstvene zaštite 4. Iz perspektive fizioterapeuta ocjeni stanje pacijenta i njegovog okruženja, sintetizuje znanja i ocjenu pacijenta kako bi utvrdio ciljeve tretmana, izabrao i opravdao odgovarajuće tretmane i planirao terapijski program 5. Primjeni fizioterapijski program sa maksimalnim stepenom sigurnosti i efikasnosti 6. Podešava fizioterapeutske postupke prema svrsi i kontekstu rada 7. Prepoznaje potrebe i prioritete pacijenta, efikasno komunicira sa pacijentima, kolegama i širom zajednicom 8. Formuliše i planira svoje puteve cjeloživotnog učenja
Obavještenja rukovodioca   >>>
 
 

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Primijenjena fizioterapija 1 Anatomija I4+3+08.25O    
Primijenjena fizioterapija 1 Histologija1+0+01.5O    
Primijenjena fizioterapija 1 Fizika2+0+03O    
Primijenjena fizioterapija 1 Principi rehabilitacije2+0+03O K  
Primijenjena fizioterapija 1 Socijalna medicina sa higijenom i epidemiologijom2+0+03O    
Primijenjena fizioterapija 1 Zdravstvena psihologija2+0+03O    
Primijenjena fizioterapija 1 Sociologija morala2+0+03O    
Primijenjena fizioterapija 1 Medicinska etika2+0+03O    
Primijenjena fizioterapija 1 Engleski jezik I1+1+02.25O    
Primijenjena fizioterapija 2 Anatomija II3+1+05.25O    
Primijenjena fizioterapija 2 Fiziologija3+0+04.5O    
Primijenjena fizioterapija 2 Patologija sa patofiziologijom2+0+03O    
Primijenjena fizioterapija 2 Kineziologija I3+4+07.5O K  
Primijenjena fizioterapija 2 Fizioterapija I3+4+07.5O K  
Primijenjena fizioterapija 2 Engleski jezik II1+1+02.25O    
Primijenjena fizioterapija 3 Ruski jezik III1+1+0I    
Primijenjena fizioterapija 3 Kineziologija II3+3+07.5O K  
Primijenjena fizioterapija 3 Fizioterapija II3+4+07.5O    
Primijenjena fizioterapija 3 Neurologija2+0+03O K  
Primijenjena fizioterapija 3 Reumatologija2+0+03O K  
Primijenjena fizioterapija 3 Hirurgija sa traumatologijom2+0+03O K  
Primijenjena fizioterapija 3 Engleski jezik III1+1+02.25O    
Primijenjena fizioterapija 3 Klinička praksa0+0+53.75O    
Primijenjena fizioterapija 4 Ruski jezik IV2+0+0I    
Primijenjena fizioterapija 4 Manuelne tehnike1+1+02.25O K  
Primijenjena fizioterapija 4 Ortopedija2+0+03O K  
Primijenjena fizioterapija 4 Fizioterapija muskuloskeletnih bolesti i povreda2+4+07.5O K  
Primijenjena fizioterapija 4 Fizioterapija u neurologiji2+4+07.5O K  
Primijenjena fizioterapija 4 Fizioterapija u sportu1+1+02.25O K  
Primijenjena fizioterapija 4 Engleski jezik IV2+0+03O    
Primijenjena fizioterapija 4 Klinička praksa0+0+64.5O    
Primijenjena fizioterapija 4 Njega bolesnika2+1+03.75O    
Primijenjena fizioterapija 5 Ruski jezik V2+0+0I    
Primijenjena fizioterapija 5 Fizioterapija u kardiologiji2+1+03.75O K  
Primijenjena fizioterapija 5 Fizioterapija u pulmologiji2+1+03.75O K  
Primijenjena fizioterapija 5 Fizioterapija u pedijatriji1+1+02.25O K  
Primijenjena fizioterapija 5 Fizioterapija u gerijatriji1+1+02.25O K  
Primijenjena fizioterapija 5 Fizioterapija u ginekologiji i akušerstvu1+1+02.25O K  
Primijenjena fizioterapija 5 Zdravstvena njega s urgentnom pomoći2+1+03.75O K  
Primijenjena fizioterapija 5 Biomedicinska informatika sa zdrav. statistikom2+0+03O    
Primijenjena fizioterapija 5 Engleski jezik V2+0+03O    
Primijenjena fizioterapija 5 Klinička praksa0+0+76O    
Primijenjena fizioterapija 6 Ruski jezik VI2+0+0I    
Primijenjena fizioterapija 6 Ortotika i protetika2+0+03O K  
Primijenjena fizioterapija 6 Osnovi radne terapije1+1+02.25I    
Primijenjena fizioterapija 6 Balneoklimatologia1+1+02.25I    
Primijenjena fizioterapija 6 Menadžment u fizioterapiji1+1+02.25I    
Primijenjena fizioterapija 6 Engleski jezik VI2+0+03O    
Primijenjena fizioterapija 6 Klinička praksa VI0+0+1615.75O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

19.03.2018 Medicinski fakultet

Promocija oralnog zdravlja

DETALJNIJE
14.03.2018 Medicinski fakultet

Promocija oralnog zdravlja u OŠ "Marko Miljanov"

DETALJNIJE

12.03.2018 Medicinski fakultet

Mjesec promocije oralnog zdravlja sa studentima stomatologije u predškolskim i školskim ustanovama

DETALJNIJE
06.03.2018 Medicinski fakultet

Posjeta NTNU Univerzitetu, Trondhajm u Norveškoj

DETALJNIJE

05.03.2018 Medicinski fakultet

Uspješna saradnja Medicinskog fakulteta sa Institutom za biomembrane, bioenergetiku i molekularne biotehnologije iz Barija (Italija)

DETALJNIJE
02.03.2018 Medicinski fakultet

Takmičenje za najbolju biznis ideju Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju

DETALJNIJE

12.02.2018 Medicinski fakultet

Studenti Medicinskog fakulteta obilježili Dan reproduktivnog zdravlja

DETALJNIJE
12.02.2018 Medicinski fakultet

NR Kina dodjeljuje tri pune stipendije za Medicinski fakultet

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.03.2018 Rektorat

Izbor dva dekana i direktora na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE
19.03.2018 Elektrotehnički fakultet

Počeo treći TIDE hakaton 2018

DETALJNIJE

14.03.2018 Rektorat

Predstavljen program Kulturne rute Savjeta Evrope

DETALJNIJE
19.03.2018 Pravni fakultet

Studentkinja Pravnog fakulteta i Akademije za muziku, likovnu umjetnost i ples u Plovdivu: Uz dobru organizaciju sve je moguće

DETALJNIJE

19.03.2018 Karijerni centar

Grantovi za pokrivanje putnih troškova za odlazak na Goldšmit konferenciju

DETALJNIJE
19.03.2018 Rektorat

Seminar o akademskom integritetu 21. marta  

DETALJNIJE

19.03.2018 Rektorat

Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija

DETALJNIJE
19.03.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

LNSS trening – Politika pristupa bibliotekama osoba sa invaliditetom

DETALJNIJE