Visoka medicinska škola

 


 • Visoka medicinska škola


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Primijenjene
  Finansiranje: S
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr sci med Pajović Bogdan, vanredni profesor
 • Ishodi učenja:
  1. Posjeduje znanje o građi, funkciji i ponašanju zdrave i bolesne osobe i prepoznaje osnovne uzročnike i karakteristike oboljenja i načine njihovog ispoljavanja sa stanovišta njege bolesnika. 2. Poznaje principe na kojima se temelji opšta zdravstvena njega i osposobljen je za njegu pojedinih kategorija bolesnika: njega u hirurgiji, internoj medicini, pedijatriji, ginekologiji i akušerstvu, psihijatriji, gerijatriji, patronažnoj i kućnoj njezi. 3. Poznaje u odgovarajućoj mjeri principe njege na svim nivoima zdravstvene zaštite, sa poznavanjem socijalnog i zdravstvenog zakonodavstva i pravnih aspekata njege. 4. Osposobljen je za učestvovanje u timskom radu, vođenju medicinske dokumentacije i primjenu principa kontrole kvaliteta zdravstvenih usluga.
Obavještenja rukovodioca   >>>
 
Slide1 background
Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Visoka medicinska škola 1 Anatomija sa osnovama histologije3+2+07O    
Visoka medicinska škola 1 Humana genetika1+1+03O    
Visoka medicinska škola 1 Engleski jezik2+0+03O    
Visoka medicinska škola 1 Sociologija2+0+03O    
Visoka medicinska škola 1 Uvod u medicinsku i zdravstvenu njegu3+6+010O    
Visoka medicinska škola 1 Prva pomoć1+2+04O K  
Visoka medicinska škola 2 Fiziologija; biohemija2+3+07O    
Visoka medicinska škola 2 Socijalna medicina2+0+03O    
Visoka medicinska škola 2 Engleski jezik2+1+03O    
Visoka medicinska škola 2 Medicinska etika2+0+03O    
Visoka medicinska škola 2 Higijena i zdravstveno vaspitanje2+2+05O    
Visoka medicinska škola 2 Multidisciplinarna intenzivna njega2+4+09O K  
Visoka medicinska škola 3 Patologija i patofiziologija2+2+05O K  
Visoka medicinska škola 3 Farmakologija i toksikologija2+3+06O    
Visoka medicinska škola 3 Zdravstvena statistika i informatika2+2+03O    
Visoka medicinska škola 3 Ishrana i medicinska nutritivna terapija5+3+07O    
Visoka medicinska škola 3 Mikrobiologija;imunologija;infektivne bolesti i njega zaraznih bolesnika3+3+07O K  
Visoka medicinska škola 3 Engleski jezik2+0+02O    
Visoka medicinska škola 4 Zaštita životne i radne sredine2+0+03O    
Visoka medicinska škola 4 Epidemiologija1+1+03O    
Visoka medicinska škola 4 Medicinska psihologija3+0+04O K  
Visoka medicinska škola 4 Propedevtika i zdravstvena njega u kliničko-bolničkoj praksi3+4+07O K  
Visoka medicinska škola 4 Engleski jezik1+1+02O    
Visoka medicinska škola 4 Gerijatrija i njega starih osoba3+4+06O K  
Visoka medicinska škola 4 Pedijatrija i njega zdravog i bolesnog djeteta1+3+05O K  
Visoka medicinska škola 5 Interna medicina i njega internog bolesnika2+4+06O K  
Visoka medicinska škola 5 Hirurgija i njega hirurškog bolesnika2+4+06O K  
Visoka medicinska škola 5 Ginekologija i akušerstvo i zdravstvena njega žene1+2+03O K  
Visoka medicinska škola 5 Psihijatrija i njega psihijatrijskog bolesnika1+2+03O K  
Visoka medicinska škola 5 Medicinska rehabilitacija1+2+03O K  
Visoka medicinska škola 5 Porodična medicina i njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodici2+4+06O K  
Visoka medicinska škola 5 Komunikacije i menadžment u zdravstvu2+1+03O    
Visoka medicinska škola 6 Izborni predmet - Interna medicina i njega internističkih bolesnika0+12+021I    
Visoka medicinska škola 6 Izborni predmet - Hirurgija i njega hirurških bolesnika0+12+021I    
Visoka medicinska škola 6 Izborni predmet - Pedijatrija i njega zdravog i bolesnog djeteta0+12+021I    
Visoka medicinska škola 6 Izborni predmet - Infektivne bolesti sa njegom0+12+021I    
Vijesti sa fakulteta   >>>

18.04.2018 Medicinski fakultet

Aktivnosti studentata studijskog programa Stomatologija

DETALJNIJE
22.03.2018 Medicinski fakultet

Studenti obilježili Dan oralnog zdravlja

DETALJNIJE

22.03.2018 Medicinski fakultet

Promocija oralnog zdravlja u O.Š. “Oktoih”

DETALJNIJE
21.03.2018 Medicinski fakultet

Više od 60 studenata Medicinskog fakulteta dalo krv

DETALJNIJE

19.03.2018 Medicinski fakultet

Promocija oralnog zdravlja

DETALJNIJE
14.03.2018 Medicinski fakultet

Promocija oralnog zdravlja u OŠ "Marko Miljanov"

DETALJNIJE

12.03.2018 Medicinski fakultet

Mjesec promocije oralnog zdravlja sa studentima stomatologije u predškolskim i školskim ustanovama

DETALJNIJE
06.03.2018 Medicinski fakultet

Posjeta NTNU Univerzitetu, Trondhajm u Norveškoj

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE
03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

18.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE
19.04.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Centralna univerzitetska biblioteka obilježava Svjetski dan knjige - 23. april

DETALJNIJE

18.04.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Njemačka Fondacija Konrad Adenauer dodjeljuje stipendije

DETALJNIJE
18.04.2018 Ekonomski fakultet

Maturanti podgoričke Gimnazije u posjeti Ekonomskom fakultetu

DETALJNIJE

18.04.2018 Arhitektonski fakultet

Posjeta delegacije sa Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu

DETALJNIJE
18.04.2018 Rektorat

Tatjana Stanovčić izabrana za dekana Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

DETALJNIJE