Visoka medicinska škola

 


 • Visoka medicinska škola


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Primijenjene
  Finansiranje: S
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr sci med Pajović Bogdan, vanredni profesor
 • Ishodi učenja:
  1. Posjeduje znanje o građi, funkciji i ponašanju zdrave i bolesne osobe i prepoznaje osnovne uzročnike i karakteristike oboljenja i načine njihovog ispoljavanja sa stanovišta njege bolesnika. 2. Poznaje principe na kojima se temelji opšta zdravstvena njega i osposobljen je za njegu pojedinih kategorija bolesnika: njega u hirurgiji, internoj medicini, pedijatriji, ginekologiji i akušerstvu, psihijatriji, gerijatriji, patronažnoj i kućnoj njezi. 3. Poznaje u odgovarajućoj mjeri principe njege na svim nivoima zdravstvene zaštite, sa poznavanjem socijalnog i zdravstvenog zakonodavstva i pravnih aspekata njege. 4. Osposobljen je za učestvovanje u timskom radu, vođenju medicinske dokumentacije i primjenu principa kontrole kvaliteta zdravstvenih usluga.
Obavještenja rukovodioca   >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Visoka medicinska škola 1 Anatomija sa osnovama histologije3+2+07O    
Visoka medicinska škola 1 Humana genetika1+1+03O    
Visoka medicinska škola 1 Engleski jezik2+0+03O    
Visoka medicinska škola 1 Sociologija2+0+03O    
Visoka medicinska škola 1 Uvod u medicinsku i zdravstvenu njegu3+6+010O    
Visoka medicinska škola 1 Prva pomoć1+2+04O K  
Visoka medicinska škola 2 Fiziologija; biohemija2+3+07O    
Visoka medicinska škola 2 Socijalna medicina2+0+03O    
Visoka medicinska škola 2 Engleski jezik2+1+03O    
Visoka medicinska škola 2 Medicinska etika2+0+03O    
Visoka medicinska škola 2 Higijena i zdravstveno vaspitanje2+2+05O    
Visoka medicinska škola 2 Multidisciplinarna intenzivna njega2+4+09O K  
Visoka medicinska škola 3 Patologija i patofiziologija2+2+05O K  
Visoka medicinska škola 3 Farmakologija i toksikologija2+3+06O    
Visoka medicinska škola 3 Zdravstvena statistika i informatika2+2+03O    
Visoka medicinska škola 3 Ishrana i medicinska nutritivna terapija5+3+07O    
Visoka medicinska škola 3 Mikrobiologija;imunologija;infektivne bolesti i njega zaraznih bolesnika3+3+07O K  
Visoka medicinska škola 3 Engleski jezik2+0+02O    
Visoka medicinska škola 4 Zaštita životne i radne sredine2+0+03O    
Visoka medicinska škola 4 Epidemiologija1+1+03O    
Visoka medicinska škola 4 Medicinska psihologija3+0+04O K  
Visoka medicinska škola 4 Propedevtika i zdravstvena njega u kliničko-bolničkoj praksi3+4+07O K  
Visoka medicinska škola 4 Engleski jezik1+1+02O    
Visoka medicinska škola 4 Gerijatrija i njega starih osoba3+4+06O K  
Visoka medicinska škola 4 Pedijatrija i njega zdravog i bolesnog djeteta1+3+05O K  
Visoka medicinska škola 5 Interna medicina i njega internog bolesnika2+4+06O K  
Visoka medicinska škola 5 Hirurgija i njega hirurškog bolesnika2+4+06O K  
Visoka medicinska škola 5 Ginekologija i akušerstvo i zdravstvena njega žene1+2+03O K  
Visoka medicinska škola 5 Psihijatrija i njega psihijatrijskog bolesnika1+2+03O K  
Visoka medicinska škola 5 Medicinska rehabilitacija1+2+03O K  
Visoka medicinska škola 5 Porodična medicina i njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodici2+4+06O K  
Visoka medicinska škola 5 Komunikacije i menadžment u zdravstvu2+1+03O    
Visoka medicinska škola 6 Izborni predmet - Interna medicina i njega internističkih bolesnika0+12+021I    
Visoka medicinska škola 6 Izborni predmet - Hirurgija i njega hirurških bolesnika0+12+021I    
Visoka medicinska škola 6 Izborni predmet - Pedijatrija i njega zdravog i bolesnog djeteta0+12+021I    
Visoka medicinska škola 6 Izborni predmet - Infektivne bolesti sa njegom0+12+021I    
Vijesti sa fakulteta   >>>

30.10.2017 Medicinski fakultet

Akcija studenata Medicinskog fakulteta u okviru Pink oktobra 2017/18.

DETALJNIJE
09.10.2017 Medicinski fakultet

II kongres stomatologa Crne Gore

DETALJNIJE

28.09.2017 Medicinski fakultet

Posjeta delegacije Univerziteta za tehnologiju i nauku iz Trondhajma - Norveška

DETALJNIJE
26.09.2017 Medicinski fakultet

Raspored praktične nastave

DETALJNIJE

25.09.2017 Medicinski fakultet

Prijem nove generacije studenata Medicinskog fakulteta

DETALJNIJE
21.09.2017 Medicinski fakultet

Prijem nove generacije studenata Medicinskog fakulteta

DETALJNIJE

19.09.2017 Medicinski fakultet

Upis na specijalisticke studije Primijenjena fizioterapija

DETALJNIJE
19.09.2017 Medicinski fakultet

Upis na specijalisticke studije Zdravstvena njega

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

17.11.2017 Rektorat

V.f. rektora prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa delegacijom Studentskog parlamenta

DETALJNIJE
17.11.2017 Rektorat

Čestitka v.f. rektora prof. dr Danila Nikolića povodom Međunarodnog dana studenata

DETALJNIJE

17.11.2017 Rektorat

Popović izabran za člana Upravnog odbora HEPA Europe

DETALJNIJE
16.11.2017 Rektorat

Studenti i profesori Građevinskog fakulteta dali krv

DETALJNIJE

15.11.2017 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Profesori Bjelica i Popović na godišnjoj konferenciji HEPA Europe

DETALJNIJE
16.11.2017 Pomorski fakultet Kotor

Održana svečanost povodom Dana Fakulteta, 16.11.2017.

DETALJNIJE

16.11.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Studentima MTF-a stručna praksa šansa za posao

DETALJNIJE
15.11.2017 Pomorski fakultet Kotor

Održana radionica o zapošljavanju visokoškolaca sa invaliditetom

DETALJNIJE