Visoka medicinska škola

 


 • Visoka medicinska škola


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Primijenjene
  Finansiranje: S
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr sci med Pajović Bogdan, vanredni profesor
 • Ishodi učenja:
  1. Posjeduje znanje o građi, funkciji i ponašanju zdrave i bolesne osobe i prepoznaje osnovne uzročnike i karakteristike oboljenja i načine njihovog ispoljavanja sa stanovišta njege bolesnika. 2. Poznaje principe na kojima se temelji opšta zdravstvena njega i osposobljen je za njegu pojedinih kategorija bolesnika: njega u hirurgiji, internoj medicini, pedijatriji, ginekologiji i akušerstvu, psihijatriji, gerijatriji, patronažnoj i kućnoj njezi. 3. Poznaje u odgovarajućoj mjeri principe njege na svim nivoima zdravstvene zaštite, sa poznavanjem socijalnog i zdravstvenog zakonodavstva i pravnih aspekata njege. 4. Osposobljen je za učestvovanje u timskom radu, vođenju medicinske dokumentacije i primjenu principa kontrole kvaliteta zdravstvenih usluga.
Obavještenja rukovodioca   >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Visoka medicinska škola 1 Anatomija sa osnovama histologije3+2+07O    
Visoka medicinska škola 1 Humana genetika1+1+03O    
Visoka medicinska škola 1 Engleski jezik2+0+03O    
Visoka medicinska škola 1 Sociologija2+0+03O    
Visoka medicinska škola 1 Uvod u medicinsku i zdravstvenu njegu3+6+010O    
Visoka medicinska škola 1 Prva pomoć1+2+04O K  
Visoka medicinska škola 2 Fiziologija; biohemija2+3+07O    
Visoka medicinska škola 2 Socijalna medicina2+0+03O    
Visoka medicinska škola 2 Engleski jezik2+1+03O    
Visoka medicinska škola 2 Medicinska etika2+0+03O    
Visoka medicinska škola 2 Higijena i zdravstveno vaspitanje2+2+05O    
Visoka medicinska škola 2 Multidisciplinarna intenzivna njega2+4+09O K  
Visoka medicinska škola 3 Patologija i patofiziologija2+2+05O K  
Visoka medicinska škola 3 Farmakologija i toksikologija2+3+06O    
Visoka medicinska škola 3 Zdravstvena statistika i informatika2+2+03O    
Visoka medicinska škola 3 Ishrana i medicinska nutritivna terapija5+3+07O    
Visoka medicinska škola 3 Mikrobiologija;imunologija;infektivne bolesti i njega zaraznih bolesnika3+3+07O K  
Visoka medicinska škola 3 Engleski jezik2+0+02O    
Visoka medicinska škola 4 Zaštita životne i radne sredine2+0+03O    
Visoka medicinska škola 4 Epidemiologija1+1+03O    
Visoka medicinska škola 4 Medicinska psihologija3+0+04O K  
Visoka medicinska škola 4 Propedevtika i zdravstvena njega u kliničko-bolničkoj praksi3+4+07O K  
Visoka medicinska škola 4 Engleski jezik1+1+02O    
Visoka medicinska škola 4 Gerijatrija i njega starih osoba3+4+06O K  
Visoka medicinska škola 4 Pedijatrija i njega zdravog i bolesnog djeteta1+3+05O K  
Visoka medicinska škola 5 Interna medicina i njega internog bolesnika2+4+06O K  
Visoka medicinska škola 5 Hirurgija i njega hirurškog bolesnika2+4+06O K  
Visoka medicinska škola 5 Ginekologija i akušerstvo i zdravstvena njega žene1+2+03O K  
Visoka medicinska škola 5 Psihijatrija i njega psihijatrijskog bolesnika1+2+03O K  
Visoka medicinska škola 5 Medicinska rehabilitacija1+2+03O K  
Visoka medicinska škola 5 Porodična medicina i njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodici2+4+06O K  
Visoka medicinska škola 5 Komunikacije i menadžment u zdravstvu2+1+03O    
Visoka medicinska škola 6 Izborni predmet - Interna medicina i njega internističkih bolesnika0+12+021I    
Visoka medicinska škola 6 Izborni predmet - Hirurgija i njega hirurških bolesnika0+12+021I    
Visoka medicinska škola 6 Izborni predmet - Pedijatrija i njega zdravog i bolesnog djeteta0+12+021I    
Visoka medicinska škola 6 Izborni predmet - Infektivne bolesti sa njegom0+12+021I    
Vijesti sa fakulteta   >>>

21.12.2017 Medicinski fakultet

Svečana sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta - Nagradjeni i diplomirani studenti

DETALJNIJE

01.12.2017 Medicinski fakultet

Crnogorsko-Slovenački dani neurologije

DETALJNIJE

18.11.2017 Medicinski fakultet

Nove biomedicinske tehnologije i bioetički izazovi

DETALJNIJE
30.10.2017 Medicinski fakultet

Akcija studenata Medicinskog fakulteta u okviru Pink oktobra 2017/18.

DETALJNIJE

09.10.2017 Medicinski fakultet

II kongres stomatologa Crne Gore

DETALJNIJE
28.09.2017 Medicinski fakultet

Posjeta delegacije Univerziteta za tehnologiju i nauku iz Trondhajma - Norveška

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE
17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE
18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE
17.01.2018 Rektorat

Otvoren konkurs za 16. generaciju polaznika Škole retorike

DETALJNIJE

16.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Održan "Pre-departure day" za studente UCG koji odlaze na razmjenu

DETALJNIJE
15.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Rok za prijavu za stipendije Vlade Mađarske 16. februar

DETALJNIJE