Geografija

 


 • Geografija


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Mijanović Dragica, docent
 • Ishodi učenja:
  Studijski program za geografiju Osnovni akademski studij 180 ECTS, nivo kvalifikacija VI Ishodi učenja na nivou Studijskog programa Po završetku studija student će biti osposobljen da: 1. Poznaje prirodno geografske, regionalno geografske i društveno geografske discipline i koristi saznanja u daljem radu (u djelatnostima gdje se ukazuje potreba za ovim profilom). 2. Upotrebljava saznanja iz prirodno, regionalno i društveno geografskih nauka i primjenjuje ih u daljem radu. 3. Razvija kompetencije za cjeloživotno učenje. 4. Vrednuje didaktičko-metodičku teoriju i praksu uzimajući u obzir relevantne kriterijume i projektuje istraživanja iz geografskih nauka primjenjujući različitu metodologiju. 5. Pokazuje vještine timskog rada. 6. Integriše znanja srodnih disciplina u sveobuhvatno znanje o geografskoj sredini.
Obavještenja rukovodioca   >>>

26.09.2017 Geografija

25.09.2017 Geografija
RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI ZA I GODINU U ZIMSKOM (I) SEMESTRU AKADEMSKE 2017/2018.. >>>

15.06.2017 Geografija
Zašto geografija. >>>

18.05.2017 Geografija
Termini završnih ispita. >>>

26.04.2017 Geografija
RASPORED PREDAVANJA ZA LJETNJI SEMESTAR 2017. GODINE - 26.04.2017. . >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Geografija 1 Astronomska geografija3+2+06O    
Geografija 1 Geologija I3+1+06O    
Geografija 1 Klimatologija sa osnovama meteorologije3+3+06O    
Geografija 1 Opšta kartografija2+2+05O    
Geografija 1 Okeanografija3+2+05O    
Geografija 1 Engleski jezik I2+0+02O    
Geografija 1 Ruski jezik I2+0+0VP    
Geografija 1 Francuski jezik I2+0+0VP    
Geografija 1 Španski jezik I2+0+0VP    
Geografija 2 Biogeografija3+2+05O    
Geografija 2 Geografski informacioni sistem3+2+04O    
Geografija 2 Geologija II3+1+06O    
Geografija 2 Hidrologija kopna3+2+07O    
Geografija 2 Matematička geografija3+2+06O    
Geografija 2 Engleski jezik II2+0+02O    
Geografija 2 Ruski jezik II2+0+0I    
Geografija 2 Francuski jezik II2+0+0VP    
Geografija 2 Španski jezik II2+0+0VP    
Geografija 3 Demogeografija3+2+06O    
Geografija 3 Geografija zemljišta3+1+04O    
Geografija 3 Regionalna geografija Evroazije3+2+07O    
Geografija 3 Strukturna geomorfologija3+2+05O    
Geografija 3 Životna sredina3+2+06O    
Geografija 3 Engleski jezik III2+0+02O    
Geografija 3 Ruski jezik III2+0+0I    
Geografija 4 Dinamička geomorfologija3+2+06O    
Geografija 4 Geografija naselja3+1+05O    
Geografija 4 Geografske regije Evroazije3+2+07O    
Geografija 4 Menadžment u životnoj sredini3+2+05O    
Geografija 4 Tematska kartografija3+2+05O    
Geografija 4 Engleski jezik IV2+0+02O    
Geografija 4 Ruski jezik IV2+0+0I    
Geografija 5 Opšta privredna geografija3+1+05O    
Geografija 5 Opšta turistička geografija3+1+05O    
Geografija 5 Regionalna geografija Afrike3+1+05O    
Geografija 5 Regionalna geografija Sjeverne Amerike3+1+05O    
Geografija 5 Prostorno planiranje3+3+05O    
Geografija 5 Fizička geografija Crne Gore3+1+05O    
Geografija 6 Geografija jugoistočne Evrope3+1+05O    
Geografija 6 Industrijska i saobraćajna geografija3+2+05O    
Geografija 6 Regionalna geografija Australije, Okeanije i polarnih oblasti3+1+05O    
Geografija 6 Regionalna geografija Centralne i Južne Amerike3+2+05O    
Geografija 6 Regionalna turistička geografija3+1+05O    
Geografija 6 Pomorska geografija3+1+05O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

22.09.2017 Filozofski fakultet

Konačna rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis na specijalističke studije – septembar, 2017. godine

DETALJNIJE
15.09.2017 Filozofski fakultet

Otvorena savremena učionica u okviru BESTDI projekta

DETALJNIJE

28.08.2017 Filozofski fakultet

Potpisan ugovor o saradnji sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta Kopar

DETALJNIJE
17.07.2017 Filozofski fakultet

Prvi broj naučnog časopisa za afirmaciju društvenih nauka

DETALJNIJE

26.06.2017 Filozofski fakultet

Iz ugla nauke: Savremeni mediji – kreatori komunikacije bez granica

DETALJNIJE

05.06.2017 Filozofski fakultet

Realizovana je studentska debata, inicirana od strane “Virtus-a”

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

25.09.2017 Rektorat

Rektorka Radmila Vojvodić učestvovala u radu Četvrtog sastanka konzorcijuma institucija visokog obrazovanja

DETALJNIJE
22.09.2017 Rektorat

Predavanja počinju 25. septembra

DETALJNIJE

20.09.2017 Rektorat

Ne odustajem od prorektorskog tima

DETALJNIJE
01.09.2017 Rektorat

Univerzitet Crne Gore član Magna Charta Univerzitatum

DETALJNIJE

20.09.2017 Rektorat

Odgovaram na tvrdnje Duška Bjelice da su navodi u saopštenju sa današnje sjednice Senata UCG neistiniti

DETALJNIJE
25.09.2017 Ekonomski fakultet

Studiranje na Ekonomskom fakultetu privilegija odabranih

DETALJNIJE

25.09.2017 Fakultet likovnih umjetnosti

Izložba i predavanje — Marek Wasilewski

DETALJNIJE