Turizam

 


 • Turizam


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Jovanović Ivona, vanredni profesor
 • Ishodi učenja:
  Po završetku studija student će biti osposobljen da: - Poznaje i tumači temeljne pojmove u oblasti turizma - Analizira i interpretira ulogu turizma u nacionalnoj i globalnoj ekonomiji - Kritički ocjenjuje mehanizme funkcionisanja turističkog tržišta na osnovu primjera najbolje prakse uz uvažavanje propisa, standarda i trendova - Kombinuje interdisciplinarnost i integralnost u usmjeravanju razvoja turističke destinacije na održivim osnovama - Upotrebljava teorijska i praktična znanja neophodna za upravljanje preduzećima i institucijama u turizmu - Razvija sopstvene preduzetničke ideje u turizmu. - Procjenjuje doprinos turizma u razvoju lokalne zajednice
Obavještenja rukovodioca   >>>

16.05.2018 Turizam
Termini ispita ( redovni i popravni) u junskom roku. >>>

18.04.2018 Turizam
termini konsultacija sa studentima. >>>

18.04.2018 Turizam
Raspored časova (ljetnji semestar). >>>

27.02.2018 Turizam
Raspored casova ljetnji semestar 2018. >>>

27.02.2018 Turizam
Termini konsultacija sa studentima. >>>

26.02.2018 Turizam
Termini konsultacija sa studentima. >>>

10.02.2018 Turizam
RASPORED ČASOVA ljetnji semestar. >>>

28.12.2017 Turizam
Termini ispita- januar/februar 2018. >>>

28.12.2017 Turizam
Ispitni termini I godina - stari program. >>>

26.12.2017 Turizam
Geoturizam- rezultati. >>>
 
Slide1 background

STUDIJSKI PROGRAM TURIZAM

Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background

Seminar: Marketing i menadžment turističkih atrakcija

Slide1 background
Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 
Obavještenja za predmete   >>>

24.06.2018 Turizam-Menadžment animacija
predlog ocjena. >>>

24.06.2018 Turizam-Osnovi ekonomije
REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA. >>>

20.06.2018 Turizam-Njemački jezik II
Njemački jezik - popravni - osvojeni bodovi. >>>

19.06.2018 Turizam-Globalni marketing
REZULTATI 1. ZAVRŠNOG ISPITA IZ GLOBALNOG MARKETINGA . >>>

19.06.2018 Turizam-Marketing u turizmu
REZULTATI 1. ZAVRŠNOG ISPITA IZ MARKETINGA U TURIZMU. >>>

19.06.2018 Turizam-Turističke regije
Nova objava - 19.06.2018 13:20. >>>

18.06.2018 Turizam-Osnovi turističkog informacionog sistema
Potpis i upis ocjena. >>>

18.06.2018 Turizam-Osnovi turističkog informacionog sistema
Popravni ispit. >>>

17.06.2018 Turizam-Poslovno pravo u turizmu
Nova objava - 17.06.2018 11:34. >>>

16.06.2018 Turizam-Menadžment putničkih agencija
REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA. >>>

16.06.2018 Turizam-Turistička politika i razvoj
REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA. >>>

15.06.2018 Turizam-Biotehnologija i prirodni potencijali
Rezultati završnog ispita- Biotehnologija i prirodni potencijali. >>>

14.06.2018 Turizam-Italijanski jezik VI
Nova objava - 14.06.2018 18:19. >>>

14.06.2018 Turizam-Italijanski jezik IV
Nova objava - 14.06.2018 18:14. >>>

14.06.2018 Turizam-Osnovi turističkog informacionog sistema
Rezultati ispita. >>>

14.06.2018 Turizam-Italijanski jezik IV
Rezultati pismenog dijela popravnog ispita. >>>

14.06.2018 Turizam-Italijanski jezik VI
Rezultati pismenog dijela popravnog ispita. >>>

13.06.2018 Turizam-Finansijski menadžment u turizmu
Rezultati nakon ZAVRSNOG ISPITA. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Turizam 1 Osnovi ekonomije2+1+04O    
Turizam 1 Osnovi hotelskog menadžmenta2+1+04O    
Turizam 1 Osnovi turizma3+1+05O    
Turizam 1 Istorija umjetnosti i kulture2+1+04O    
Turizam 1 Turistička geografija3+1+05O    
Turizam 1 Engleski jezik I2+1+04I    
Turizam 1 Italijanski jezik I2+1+04I    
Turizam 1 Francuski jezik I2+1+04I    
Turizam 1 Njemački jezik I2+1+04I    
Turizam 1 Ruski jezik I2+1+04I    
Turizam 2 Turistička politika i razvoj3+1+05O    
Turizam 2 Socijalna psihologija turizma2+0+03O    
Turizam 2 Poslovna statistika2+2+05O    
Turizam 2 Turističke regije2+1+04O    
Turizam 2 Engleski jezik II2+1+04I    
Turizam 2 Italijanski jezik II2+1+04I    
Turizam 2 Francuski jezik II2+1+04I    
Turizam 2 Njemački jezik II2+1+04I    
Turizam 2 Ruski jezik II2+1+04I    
Turizam 2 Poslovno pravo u turizmu2+1+05O    
Turizam 3 Osnovi menadžmenta2+1+04O    
Turizam 3 Osnovi poslovne informatike3+0+14O    
Turizam 3 Međukulturni menadžment2+1+04O    
Turizam 3 Računovodstvo3+3+05O    
Turizam 3 Engleski jezik III2+1+04I    
Turizam 3 Italijnski jezik III2+1+04I    
Turizam 3 Francuski jezik III2+1+04I    
Turizam 3 Njemački jezik III2+1+04I    
Turizam 3 Ruski jezik III2+1+04I    
Turizam 3 Poznavanje namirnica i ekološka hrana3+1+05O    
Turizam 4 Osnovi turističkog informacionog sistema2+0+14O    
Turizam 4 Turističko uređenje prostora3+1+05O    
Turizam 4 Marketing u turizmu3+1+05O    
Turizam 4 Menadžment putničkih agencija3+2+04O    
Turizam 4 Engleski jezik IV2+1+04I    
Turizam 4 Italijanski jezik IV2+1+04I    
Turizam 4 Francuski jezik IV2+1+04I    
Turizam 4 Njemački jezik IV2+1+04I    
Turizam 4 Ruski jezik IV2+1+04I    
Turizam 4 Menadžment animacija2+1+04O    
Turizam 5 Marketing komuniciranja u turizmu3+2+04O    
Turizam 5 Analiza poslovanja HTP2+2+05O    
Turizam 5 Upravljanje kvalitetom u turizmu2+1+04O    
Turizam 5 Menadžment turističkih destinacija2+1+04O    
Turizam 5 Engleski jezik V2+1+04I    
Turizam 5 Italijanski jezik V2+1+04I    
Turizam 5 Francuski jezik V2+1+04I    
Turizam 5 Njemački jezik V2+1+04I    
Turizam 5 Ruski jezik V2+1+04I    
Turizam 5 Razumijevanje potrošača u turizmu2+2+05O    
Turizam 6 Finansijski menadžment u turizmu2+1+05O    
Turizam 6 Elektronsko poslovanje2+0+14O    
Turizam 6 Biotehnologija i prirodni potencijali3+1+04O    
Turizam 6 Liderstvo u turizmu3+1+05O    
Turizam 6 Engleski jezik VI2+1+04I    
Turizam 6 Italijanski jezik VI2+1+04I    
Turizam 6 Francuski jezik VI2+1+04I    
Turizam 6 Njemački jezik VI2+1+04I    
Turizam 6 Ruski jezik VI2+1+04I    
Turizam 6 Globalni marketing2+2+04O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

21.06.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Konkurs za upis studenata za studijsku 2018/19. godinu

DETALJNIJE
24.05.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Obuka i trening u hotelijerstvu na primjeru Montenegro Stars Hotel Group kompanije

DETALJNIJE

23.05.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Antropometrijsko mjerenje studenata Pomorskog fakulteta i Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

DETALJNIJE
14.05.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Gostujuće predavanje - Miro Đurković

DETALJNIJE

11.05.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Predavanje: Zaposleni kao najznačajni resurs hotela Budva

DETALJNIJE
10.05.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Studentkinje sa profesoricom dr Nedom Donat posjetile kompleks Luštica Bay

DETALJNIJE

07.05.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Gostujuće predavanje Milene Raičković, HR menadžera kompanije Montenegro Stars Hotel Group

DETALJNIJE
27.04.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Međunarodni kongres i sportske igre Fakulteta za turizam i hotelijerstvo - Turizmijada 2018

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

22.06.2018 Rektorat

Rektor i predsjednik Upravnog odbora na proširenoj rektorskoj konferenciji BiH

DETALJNIJE
20.06.2018 Rektorat

Konkurs za upis studenata 25. i 26. juna

DETALJNIJE

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE
22.06.2018 Karijerni centar

Fakultet za hemiju i farmaciju – Univerzitet u Sofiji kao institucija domaćin za iskusne istraživače

DETALJNIJE

21.06.2018 Muzička akademija

Svjetski dan muzike sa koncertom dua: Begić i Janković

DETALJNIJE
21.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje seniorske košarkaške reprezentacije 

DETALJNIJE

20.06.2018 Fakultet likovnih umjetnosti

Slikarska kolonija studenata FLU

DETALJNIJE
19.06.2018 Karijerni centar

Održani info dani o individualnim stipendijama Marija Sklodovska Kiri akcije

DETALJNIJE