Opšta muzička pedagogija

 


 • Opšta muzička pedagogija


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    mr Đurđević-Ilić Marija, vanredni profesor
 • Ishodi učenja:
  Po završetku studija, student će biti osposobljen da: • Koristi osnovna znanja iz bazičnih teorijsko-praktičnih predmeta(harmonija, poznavanje muzičkih oblika, solfeđo, horsko dirigovanje) • Razvija kompetencije za cjeloživotno učenje • Unapređuje različite vidove tehnika čitanja i analize notnih tekstova • Poznaje različite metodske pristupe u savremenoj muzičkoj pedagogiji • Prezentuje umjetnička dostignuća na koncertima kao horski dirigent i umjetnička dostignuća ansambla kojim rukovodi • Koristi stručnu literaturu iz različitih muzičkih oblasti i razvija kritičku misao
Obavještenja rukovodioca   >>>

15.06.2017 Opšta muzička pedagogija

Raspored ispita za ljetnji semestar 2016/2017

DETALJNIJE

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Opšta muzička pedagogija 1 Horsko dirigovanje sa sviranjem horskih partitura I2+1+04O    
Opšta muzička pedagogija 1 Harmonija sa harmonskom analizom I2+1+04VP    
Opšta muzička pedagogija 1 Muzički oblici I2+1+04VP    
Opšta muzička pedagogija 1 Kontrapunkt I2+1+04O    
Opšta muzička pedagogija 1 Solfeđo I2+1+04VP    
Opšta muzička pedagogija 1 Istorija muzike I2+1+04VP    
Opšta muzička pedagogija 1 Engleski jezik I0+1+00.5VP    
Opšta muzička pedagogija 1 Klavirski praktikum I1+0+01O    
Opšta muzička pedagogija 1 Pedagogija I2+0+02O    
Opšta muzička pedagogija 1 Hor sa osnovama vokalne tehnike I2+2+02.5VP    
Opšta muzička pedagogija 2 Horsko dirigovanje sa sviranjem horskih partitura II2+1+04O    
Opšta muzička pedagogija 2 Harmonija sa harmonijskom analizom II2+1+04VP    
Opšta muzička pedagogija 2 Muzički oblici II2+1+04VP    
Opšta muzička pedagogija 2 Kontrapunkt II2+1+04O    
Opšta muzička pedagogija 2 Solfeđo II2+1+04VP    
Opšta muzička pedagogija 2 Istorija muzike II2+1+04VP    
Opšta muzička pedagogija 2 Engleski jezik II0+1+00.5VP    
Opšta muzička pedagogija 2 Klavirski praktikum II1+0+01O    
Opšta muzička pedagogija 2 Pedagogija II2+0+02O    
Opšta muzička pedagogija 2 Hor sa osnovama vokalne tehnike II2+2+02.5VP    
Opšta muzička pedagogija 3 Horsko dirigovanje sa sviranjem horskih partitura III2+0+04O    
Opšta muzička pedagogija 3 Harmonija sa harmonijskom analizom III2+1+04VP    
Opšta muzička pedagogija 3 Muzički oblici III2+1+04VP    
Opšta muzička pedagogija 3 Solfeđo III2+1+04VP    
Opšta muzička pedagogija 3 Istorija muzike III2+1+04VP    
Opšta muzička pedagogija 3 Engleski jezik III0+1+00.5VP    
Opšta muzička pedagogija 3 Klavirski praktikum III1+0+01O    
Opšta muzička pedagogija 3 Metodika muzičkog obrazovanja I2+1+02O    
Opšta muzička pedagogija 3 Kontrapunkt III2+1+04O    
Opšta muzička pedagogija 3 Hor sa osnovama vokalne tehnike III2+2+02.5VP    
Opšta muzička pedagogija 4 Horsko dirigovanje sa sviranjem horskih partitura IV2+0+04O    
Opšta muzička pedagogija 4 Harmonija sa harmonijskom analizom IV2+1+04VP    
Opšta muzička pedagogija 4 Muzički oblici IV2+1+04VP    
Opšta muzička pedagogija 4 Solfeđo IV2+1+04VP    
Opšta muzička pedagogija 4 Istorija muzike IV2+1+04VP    
Opšta muzička pedagogija 4 Engleski jezik IV0+1+00.5VP    
Opšta muzička pedagogija 4 Klavirski praktikum IV1+0+01O    
Opšta muzička pedagogija 4 Metodika muzičkog obrazovanja II2+1+02O    
Opšta muzička pedagogija 4 Kontrapunkt IV2+1+04O    
Opšta muzička pedagogija 4 Hor sa osnovama vokalne tehnike IV2+2+02.5VP    
Opšta muzička pedagogija 5 Horsko dirigovanje sa sviranjem horskih partitura V2+0+04O    
Opšta muzička pedagogija 5 Harmonija sa harmonskom analizom V2+1+04vp    
Opšta muzička pedagogija 5 Muzički oblici V2+1+04VP    
Opšta muzička pedagogija 5 Crnogorska muzika I2+0+02VP    
Opšta muzička pedagogija 5 Solfeđo V2+1+04VP    
Opšta muzička pedagogija 5 Istorija muzike V2+1+04VP    
Opšta muzička pedagogija 5 Klavirski praktikum V1+0+01O    
Opšta muzička pedagogija 5 Metodika muzičkog obrazovanja III1+1+01.5O    
Opšta muzička pedagogija 5 Aranžiranje I2+1+03O    
Opšta muzička pedagogija 5 Hor sa osnovama vokalne tehnike V2+2+02.5VP    
Opšta muzička pedagogija 6 Horsko dirigovanje sa sviranjem horskih partitura VI2+0+04O    
Opšta muzička pedagogija 6 Harmonija sa harmonskom analizom VI2+1+04VP    
Opšta muzička pedagogija 6 Muzički oblici VI2+1+04VP    
Opšta muzička pedagogija 6 Crnogorska muzika II2+0+02VP    
Opšta muzička pedagogija 6 Solfeđo VI2+1+04VP    
Opšta muzička pedagogija 6 Istorija muzike VI2+1+04VP    
Opšta muzička pedagogija 6 Klavirski praktikum VI1+0+01O    
Opšta muzička pedagogija 6 Metodika muzičkog obrazovanja IV1+1+01.5O    
Opšta muzička pedagogija 6 Aranžiranje II2+1+03O    
Opšta muzička pedagogija 6 Hor sa osnovama vokalne tehnike VI2+2+02.5VP    
Vijesti sa fakulteta   >>>

09.01.2018 Muzička akademija

Novi video profesora Danijela Cerovića

DETALJNIJE
18.12.2017 Muzička akademija

Održano autorsko veče profesora Aleksandra Perunovića

DETALJNIJE

12.12.2017 Muzička akademija

Paštrovska muzička tradicija  - crnogorski muzički jezik

DETALJNIJE
05.12.2017 Muzička akademija

Koncert Danijela Cerovića u Luvenu

DETALJNIJE

27.11.2017 Muzička akademija

Profesori i studenti održali koncert na Muzičkoj akademiji u Sarajevu

DETALJNIJE
22.11.2017 Muzička akademija

Koncerti Krivokapića i Martinovića u Nju Džersiju

DETALJNIJE

21.11.2017 Muzička akademija

Koncert Mirana Begića i Predraga Jankovića u Novom Sadu

DETALJNIJE
18.11.2017 Muzička akademija

U susret Međunarodnom danu studenata održan koncert na Muzičkoj akademiji

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE
17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE
18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

19.01.2018 Medicinski fakultet

Medicinari imaju veliku perspektivu u zemlji i inostranstvu

DETALJNIJE
17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Otvoren konkurs za 16. generaciju polaznika Škole retorike

DETALJNIJE
16.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Održan "Pre-departure day" za studente UCG koji odlaze na razmjenu

DETALJNIJE