Gitara

 


 • Gitara


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    ,
 • Ishodi učenja:
  Po završetku studija, student će biti osposobljen da: • Upotrebljava osnovna znanja profesionalnog sviranja instrumenta u solističkom i kamernom smjeru • Razvija kompetencije za cjeloživotno učenje • Unapređuje različite vidove tehnika sviranja na instrumentu • Analizira sopstveni umjetnički proces i rad drugih koncertnih izvođača • Prezentuje umjetnička dostignuća na koncertima u skladu sa profesionalnim standardima • Razlikuje muzičke epohe i pravilno interpretira muzičke stilove, prilagođavajući ih sopstvenom senzibilitetu
Obavještenja rukovodioca   >>>

15.06.2017 Gitara

Raspored polaganja ispita u ljetnjem semestru

DETALJNIJE

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Gitara 1 Gitara I3+1+010O    
Gitara 1 Harmonija sa harmonijskom analizom2+1+03O   D
Gitara 1 Muzički oblici2+1+03O   D
Gitara 1 Solfeđo2+1+03O   D
Gitara 1 Istorija muzike2+1+03O   D
Gitara 1 Engleski jezik0+1+00.5VP   D
Gitara 1 Istorijski razvoj gitare i stari trzački instrumenti2+0+02O    
Gitara 1 Kamerna muzika I2+1+04O    
Gitara 1 Hor2+2+02.5O   D
Gitara 2 Gitara II3+1+010O    
Gitara 2 Harmonija sa harmonijskom analizom2+1+03O   D
Gitara 2 Muzički oblici2+1+03O   D
Gitara 2 Solfeđo2+1+03O   D
Gitara 2 Istorija muzike2+1+02O   D
Gitara 2 Engleski jezik0+1+00.5O   D
Gitara 2 Istorijski razvoj gitare i stari trzački instrumenti2+0+02O    
Gitara 2 Kamerna muzika II2+1+04O    
Gitara 2 Hor2+2+02.5O   D
Gitara 3 Gitara III3+1+011O    
Gitara 3 Harmonija sa harmonijskom analizom2+1+03O   D
Gitara 3 Muzički oblici2+1+03O   D
Gitara 3 Solfeđo2+1+03O   D
Gitara 3 Istorija muzike2+1+02O   D
Gitara 3 Engleski jezik0+1+00.5O   D
Gitara 3 Stari trzački instrumenti2+0+02O    
Gitara 3 Kamerna muzika III2+1+05O    
Gitara 3 Hor2+2+02.5O   D
Gitara 4 Gitara IV3+1+011O    
Gitara 4 Harmonija sa harmonijskom analizom2+1+03O   D
Gitara 4 Muzički oblici2+1+03O   D
Gitara 4 Solfeđo2+1+03O   D
Gitara 4 Istorija muzike2+1+02O   D
Gitara 4 Engleski jezik0+1+00.5O   D
Gitara 4 Stari trzački instrumenti0+1+0O    
Gitara 4 Kamerna muzika IV2+1+05O    
Gitara 4 Hor2+2+02.5O   D
Gitara 5 Gitara V3+1+011O    
Gitara 5 Harmonija sa harmonijskom analizom2+1+0O   D
Gitara 5 Muzički oblici2+1+03O   D
Gitara 5 Solfeđo2+1+03O   D
Gitara 5 Istorija muzike2+1+02O   D
Gitara 5 Engleski jezik0+1+0VP   D
Gitara 5 Metod. nast. git. Sa ped. Praks. I1+1+01.5O    
Gitara 5 Kamerna muzika V2+1+05O    
Gitara 5 Hor2+2+02.5O   D
Gitara 6 Gitara VI3+1+011O    
Gitara 6 Harmonija sa harmonijskom analizom2+1+0O   D
Gitara 6 Muzički oblici2+1+03O   D
Gitara 6 Solfeđo2+1+02O   D
Gitara 6 Istorija muzike2+1+02O   D
Gitara 6 Engleski jezik0+1+0VP   D
Gitara 6 Metod. nast. git. Sa ped. Praks.1+1+01.5O    
Gitara 6 Kamerna muzika VI2+1+05O    
Gitara 6 Hor2+2+02.5O   D
Vijesti sa fakulteta   >>>

21.06.2018 Muzička akademija

Svjetski dan muzike sa koncertom dua: Begić i Janković

DETALJNIJE
11.06.2018 Muzička akademija

Koncerti Simfonijskog orkestra Muzičke akademije 12. i 13. juna

DETALJNIJE

09.05.2018 Muzička akademija

Zhejiang Conservatory of Music u Hangzhou raspisao konkurs za dodjelu stipendija

DETALJNIJE
23.04.2018 Muzička akademija

Masterclass prof. Predraga Jankovića na Konzervatorijumu "Đuzepe Tartini" u Trstu

DETALJNIJE

19.04.2018 Muzička akademija

Prvi međunarodni simpozijum iz oblasti muzičke pedagogije

DETALJNIJE
06.04.2018 Muzička akademija

Predavanje prof. Viržila Mihaiua na Muzičkoj akademiji

DETALJNIJE

27.03.2018 Muzička akademija

Predavanja o Muzkoterapiji

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

22.06.2018 Rektorat

Rektor i predsjednik Upravnog odbora na proširenoj rektorskoj konferenciji BiH

DETALJNIJE
20.06.2018 Rektorat

Konkurs za upis studenata 25. i 26. juna

DETALJNIJE

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE
22.06.2018 Karijerni centar

Fakultet za hemiju i farmaciju – Univerzitet u Sofiji kao institucija domaćin za iskusne istraživače

DETALJNIJE

21.06.2018 Muzička akademija

Svjetski dan muzike sa koncertom dua: Begić i Janković

DETALJNIJE
21.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje seniorske košarkaške reprezentacije 

DETALJNIJE

20.06.2018 Fakultet likovnih umjetnosti

Slikarska kolonija studenata FLU

DETALJNIJE
19.06.2018 Karijerni centar

Održani info dani o individualnim stipendijama Marija Sklodovska Kiri akcije

DETALJNIJE