Ruski jezik i književnost

 


 • Ruski jezik i književnost


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Pejanović Ana, vanredni profesor
 • Ishodi učenja:
  ISHODI UČENJA ZA AKADEMSKE OSNOVNE STUDIJE Po završetku studija student će biti osposobljen da: • vlada ruskim ― kao prvim stranim jezikom i drugim stranim jezikom ― po izboru (zna gramatiku, leksiku i fonetiku,vlada pragmatičkim i diskursivnim aspektima na nivou C1 (za ruski) iВ2 (drugi strani jezik) (vlada sa sve četiri vještine ― slušanje, govor, čitanje i pisanje) u skladu sa Evropskim jezičkim portfoliom za strane jezike • efikasno komunicira na ruskom jeziku u pismenom i usmenom vidu u različitim jezičkim registrima i komunikativnim situacijama, prevodi sa ruskog jezika i na ruski jezik • sprovodi analizu i sintezu jezičkih činjenica, književnih i drugih tekstova (vlada teorijskim aspektima jezičke upotrebe (fonetske, semantičke, gramatičke tekstualne i pragmatičke), kritički analizira osnovna književna djela i sposoban je da koristi književnoumjetnički tekst u različitim aspektima nastave • razumije i uvažava kulturnu i jezičku različitost između svoje zemlje i zemlje čiji jezik proučava i pokazujeodnos poštovanjau interkulturnoj komunikaciji • primjenjuje sociokulturna znanja sa ciljem efikasne i uspješne komunikacje(poznaje istorijske, geografske,socijalno-političke i kulturne aspekte razvoja ruskog društva) • javno izlaže i brani sopstvene stavove i rezultate istraživanja, kreira sopstvene pismene tekstove i prezentacije u okviru završnog rada ili posebnog istraživanja • učestvuje u timskom radu
Obavještenja rukovodioca   >>>

12.05.2018 Ruski jezik i književnost
Termini završnih i popravnih završnih ispita. >>>

21.04.2018 Ruski jezik i književnost

Nova objava - 21.04.2018 20:06

DETALJNIJE

09.02.2018 Ruski jezik i književnost
Raspored predavanja za ljetnji semestar 2018. >>>

11.12.2017 Ruski jezik i književnost
Završni i popravni završni ispiti po završetku zimskog semestra. >>>

26.09.2017 Ruski jezik i književnost
NOVI NASTAVNI PLAN I PROGRAM AKADEMSKIH OSNOVNIH STUDIJA. >>>

25.09.2017 Ruski jezik i književnost
RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI U ZIMSKOM SEMESTRU AKADEMSKE 2017/2018.. >>>

12.07.2017 Ruski jezik i književnost
Avgustovski ispitni rok. >>>

29.06.2017 Ruski jezik i književnost
Prof.dr Ana Pejanović u Zarbrikenu. >>>

25.05.2017 Ruski jezik i književnost
Резултати другог теста из предмета Бројеви, замјенице, предлози. >>>

20.05.2017 Ruski jezik i književnost
Drugo mjesto Anđele Radovanović. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Ruski jezik i književnost 3 Ruska civilizacija i kultura I2+0+03O    
Ruski jezik i književnost 3 Savremeni ruski jezik III0+8+0O    
Ruski jezik i književnost 3 Ruska književnost-Realizam I2+2+05O    
Ruski jezik i književnost 3 Morfologija ruskog jezika-Glagoli, veznici, rječice, uzvici2+2+04O    
Ruski jezik i književnost 3 Drugi strani jezik III (engleski)2+2+0VP    
Ruski jezik i književnost 3 Morfologija ruskog jezika-Pridjevi i prilozi1+1+03O    
Ruski jezik i književnost 3 Staroslovenski jezik I1+1+03O    
Ruski jezik i književnost 4 Ruska civilizacija i kultura II2+0+03O    
Ruski jezik i književnost 4 Savremeni ruski jezik IV0+8+08O    
Ruski jezik i književnost 4 Ruska književnost-Realizam II2+2+05O    
Ruski jezik i književnost 4 Morfologija ruskog jezika-Brojevi, zamjenice, predlozi1+1+03O    
Ruski jezik i književnost 4 Drugi strani jezik IV (engleski)2+2+0VP    
Ruski jezik i književnost 4 Leksikografija, leksikologija i frazeologija ruskog jezika2+2+04O    
Ruski jezik i književnost 4 Staroslovenski jezik II1+1+03O    
Ruski jezik i književnost 5 Savremeni ruski jezik V0+8+08O    
Ruski jezik i književnost 5 Ruska književnost-Savremena ruska književnost I2+3+06O    
Ruski jezik i književnost 5 Ruska civilizacija i kultura-Religija2+0+03O    
Ruski jezik i književnost 5 Istorijska gramatika ruskog jezika I1+1+03O    
Ruski jezik i književnost 5 Drugi strani jezik V (engleski)2+2+0VP    
Ruski jezik i književnost 5 Ruski jezik-Sintaksa sa stilistikom I2+3+06O    
Ruski jezik i književnost 6 Savremeni ruski jezik VI0+8+08O    
Ruski jezik i književnost 6 Ruska književnost-Savremena ruska književnost II2+3+06O    
Ruski jezik i književnost 6 Ruska civilizacija i kultura-Umjetnost2+0+03O    
Ruski jezik i književnost 6 Istorijska gramatika ruskog jezika II1+1+03O    
Ruski jezik i književnost 6 Drugi strani jezik VI (engleski)2+2+0VP    
Ruski jezik i književnost 6 Ruski jezik-Sintaksa sa stilistikom II2+3+06O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

14.06.2018 Filološki fakultet

Potpisan Sporazum o saradnji Filološkog fakulteta u Nikšiću i Filološkog fakulteta u Skadru

DETALJNIJE
14.06.2018 Filološki fakultet

Petar Božović i Nataša Jovović na Humboltovom univerzitetu u Berlinu

DETALJNIJE

08.06.2018 Filološki fakultet

Profesorice Filološkog fakulteta u Marburgu

DETALJNIJE
06.06.2018 Filološki fakultet

ПРЕДАВАЊЕ О РЕАЛИЗМУ КОРНЕЛИЈА КВАСА

DETALJNIJE

01.06.2018 Filološki fakultet

Julija Jaramaz na seminaru "Nastava i učenje zasnovano na istraživanju"

DETALJNIJE

23.05.2018 Filološki fakultet

Predstavljena knjiga Ranka Bugarskog "Govorite li zajednički?"

DETALJNIJE
17.05.2018 Filološki fakultet

Profesorica Nikčević-Batrićević u Poljskoj

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE
14.06.2018 Rektorat

Rektor Univerziteta Crne Gore otvorio MECO konferenciju

DETALJNIJE

19.06.2018 Karijerni centar

Održani info dani o individualnim stipendijama Marija Sklodovska Kiri akcije

DETALJNIJE
18.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje juniorske košarkaške reprezentacije Crne Gore

DETALJNIJE

18.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Nova imena iz svijeta nauke na CSA konferenciji

DETALJNIJE
15.06.2018 Karijerni centar

Info dan o Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu zapošljavanja na univerzitetima

DETALJNIJE

14.06.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za nagrade u okviru programa L'Oreai-UNESCO za žene u nauci

DETALJNIJE
14.06.2018 Prirodno-matematički fakultet

Uručene diplome najboljima na Olimpijadi znanja 2018.

DETALJNIJE