Njemački jezik i književnost

 


 • Njemački jezik i književnost


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Knežević Jelena, docent
 • Ishodi učenja:
  Po završetku osnovnih akademskih studija, student će najvjerovatnije moći da: 1. pokaže visoku receptivnu i produktivnu odnosno komunikativnu kompetenciju iz njemačkog jezika na nivou B2-C1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike 2. poznaje osnovne karakteristike kulture i civilizacije država njemačkog govornog područja 3. formuliše osnovne pojmove iz istorije njemačke književnosti 4. primijeni osnovne teorije prevođenja i prevodi tekstove srednje težine sa i na njemački jezik 5. upotrebljava osnovna teorijska znanja iz oblasti lingvistike i različitih lingvističkih disciplina (morfologija, sintaksa, leksikologija) 6. zastupa princip cjeloživotnog učenja i usavršavanja u struci
Obavještenja rukovodioca   >>>

08.03.2018 Njemački jezik i književnost

PREDAVANJE NJEMAČKOG AMBASADORA

DETALJNIJE

06.02.2018 Njemački jezik i književnost
Raspored predavanja i vježbi u ljetnjem semestru 2018.. >>>

23.01.2018 Njemački jezik i književnost
CIvilizacija Austrije i Švajcarske, rezultati - 2. rok. >>>

12.01.2018 Njemački jezik i književnost
Rezultati nakon prvog roka - Civilizacija Austrije i Švajcarske . >>>

10.01.2018 Njemački jezik i književnost
Termini ispita u zimskom semestru 2017/2018.. >>>

29.12.2017 Njemački jezik i književnost
REZULTATI - CIVILIZACIJA ŠVAJCARSKE I AUSTRIJE. >>>

22.11.2017 Njemački jezik i književnost

PREVODILAČKA RADIONICA ZA II GODINU

DETALJNIJE

31.10.2017 Njemački jezik i književnost
Savremeni njemački jezik V / Njemački kao drugi strani jezik V - promjena termina vježbi kod Tatjane Ćalasan za ovu nedjelju. >>>

20.10.2017 Njemački jezik i književnost

KNJIŽEVNO VEČE S AUSTRIJSKIM PISCIMA

DETALJNIJE

18.10.2017 Njemački jezik i književnost

Projekcija filma "Let, let, bubamaro"

DETALJNIJE
 
Slide1 background

Nastavu njemačkog jezika i književnosti izvodi troje nastavnika, šest saradnika, lektori Njemačke i Austrijske akademske razmjene (DAAD, OeAD) i dva domaća lektora.

Slide1 background

Stipendije za semestralne boravke u Njemačkoj i Austriji studentima njemačkog omogućuju programi poput CEPUSA, ERASMUS , te programi stranih vlada. Ispite koje student položi na stranom univerzitetu priznaju kao da ih je položio na Studijskom programu za njemački.

Slide1 background

Stipendijama za ljetnje kurseve usavršavanja u Njemačkoj najbolje studente njemačkog svakog ljeta nagrađuje Njemačka akademska razmjena - DAAD.

Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 
Obavještenja za predmete   >>>

13.02.2018 Njemački jezik i književnost-Savremeni njemački jezik VI
Infoblatt SNJ VI. >>>

04.02.2018 Njemački jezik i književnost-Njemački jezik - Morfosintaksa
Rezultati nakon 2.ispitnog roka. >>>

30.01.2018 Njemački jezik i književnost-Savremeni njemački jezik III
Savremeni njemacki jezik 3 - rezultati nakon popravnog ispitnog roka. >>>

29.01.2018 Njemački jezik i književnost-Savremeni njemački jezik V
SNJ V - Rezultati nakon drugog roka. >>>

25.01.2018 Njemački jezik i književnost-Njemački jezik - Morfosintaksa
Rezultati nakon 1. ispitnog roka. >>>

24.01.2018 Njemački jezik i književnost-Savremeni njemački jezik III
Savremeni njemački jezik III - rezultati pismenog dijela završnog ispita, 2. termin. >>>

17.01.2018 Njemački jezik i književnost-Savremeni njemački jezik III
Nova objava - 17.01.2018 23:34. >>>

17.01.2018 Njemački jezik i književnost-Savremeni njemački jezik V
SNJ V - Rezultati, 2. kolokvijum. >>>

15.01.2018 Njemački jezik i književnost-Savremeni njemački jezik III
Savremeni njemački jezik III - rezultati pismenog dijela završnog ispita. >>>

07.01.2018 Njemački jezik i književnost-Njemačka književnost V
Nova objava - 07.01.2018 01:52. >>>

07.01.2018 Njemački jezik i književnost-Njemačka književnost V
Nova objava - 07.01.2018 01:41. >>>

07.01.2018 Njemački jezik i književnost-Njemačka književnost III - klasika i romantizam
Nova objava - 07.01.2018 01:40. >>>

07.01.2018 Njemački jezik i književnost-Njemački jezik - Morfosintaksa
Morfosintaksa - poeni sakupljeni tokom semestra. >>>

11.12.2017 Njemački jezik i književnost-Njemačka književnost III - klasika i romantizam
Predavanje 11.12.. >>>

04.12.2017 Njemački jezik i književnost-Savremeni njemački jezik V
Rezultati, prvi kolokvijum SNJ V. >>>

25.11.2017 Njemački jezik i književnost-Civilizacija Austrije i Švajcarske
Rezultati, 1. Kolokvijum, 23.11.2017 . >>>

24.11.2017 Njemački jezik i književnost-Njemački jezik - Morfosintaksa
Morfosintaksa - rezultati 1. testa. >>>

18.10.2017 Njemački jezik i književnost-Njemačka književnost III - klasika i romantizam
Nova objava - 18.10.2017 18:05. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Njemački jezik i književnost 3 Civilizacija Austrije i Švajcarske2+0+03O    
Njemački jezik i književnost 3 Drugi strani jezik III (ruski)2+2+0VP    
Njemački jezik i književnost 3 Njemački jezik - Morfosintaksa2+2+04O    
Njemački jezik i književnost 3 Savremeni njemački jezik III0+10+012O    
Njemački jezik i književnost 3 Prevod I0+2+03O    
Njemački jezik i književnost 3 Njemačka književnost III - klasika i romantizam2+2+04O    
Njemački jezik i književnost 3 Drugi strani jezik III (engleski)2+2+04VP    
Njemački jezik i književnost 4 Drugi strani jezik IV (ruski)2+2+0VP    
Njemački jezik i književnost 4 Njemački jezik - Sintaksa I2+2+04O    
Njemački jezik i književnost 4 Savremeni njemački jezik IV0+10+012O    
Njemački jezik i književnost 4 Prevod II0+2+03O    
Njemački jezik i književnost 4 Njemačka književnost IV2+2+04O    
Njemački jezik i književnost 4 Njemačka civilizacija2+0+03O    
Njemački jezik i književnost 4 Drugi strani jezik IV (engleski)2+2+04VP    
Njemački jezik i književnost 5 Istorija njemačke kulture I2+0+03O    
Njemački jezik i književnost 5 Njemački jezik -Sintaksa II2+2+04O    
Njemački jezik i književnost 5 Njemačka književnost V2+2+05O    
Njemački jezik i književnost 5 Savremeni njemački jezik V0+8+010O    
Njemački jezik i književnost 5 Prevod III0+4+04O    
Njemački jezik i književnost 5 Drugi strani jezik V (engleski)2+2+0VP    
Njemački jezik i književnost 6 Istorija njemačke kulture II2+0+03O    
Njemački jezik i književnost 6 Njemački jezik - leksikologija2+2+04O    
Njemački jezik i književnost 6 Njemačka književnost VI2+2+05O    
Njemački jezik i književnost 6 Savremeni njemački jezik VI0+8+010O    
Njemački jezik i književnost 6 Prevod IV0+4+04O    
Njemački jezik i književnost 6 Drugi strani jezik VI (engleski)2+2+0VP    
Vijesti sa fakulteta   >>>

12.03.2018 Filološki fakultet

Polaganje međunarodnih DELE ispita za znanje španskog jezika

DETALJNIJE
09.03.2018 Filološki fakultet

Posjeta njemačkog ambasadora

DETALJNIJE

06.03.2018 Filološki fakultet

Profesorica Špadijer u Nici

DETALJNIJE
20.02.2018 Filološki fakultet

Profesorica Rajka Glušica na Humboltovom Univerzitetu u Berlinu

DETALJNIJE

01.02.2018 Filološki fakultet

Profesorica Vesna Bulatović u posjeti Poljskoj

DETALJNIJE
24.01.2018 Filološki fakultet

Tokom mobilnosti mnogi otkriju svoje istinsko usmjerenje

DETALJNIJE

23.01.2018 Filološki fakultet

Mobilnost ozbiljna prilika za studente Filološkog fakulteta

DETALJNIJE
25.12.2017 Filološki fakultet

Naučni skup „Književnost i jezik u funkciji promovisanja univerzalnih vrijednosti i identitetskih komponenti crnogorskog društva“

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

23.03.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i predsjednik Bjelica posjetili antroploško testiranje

DETALJNIJE
21.03.2018 Rektorat

Saradnja sa američkim univerzitetima ima tradiciju dužu od pola vijeka

DETALJNIJE

22.03.2018 Rektorat

Kampanja UCG: Dodaj me na Facebook-u i Twitter-u

DETALJNIJE
23.03.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Ljetnja škola Energetske zajednice u Splitu

DETALJNIJE

22.03.2018 Biotehnički fakultet

Humanitarna akcija studenata Biotehničkog fakulteta

DETALJNIJE
21.03.2018 Rektorat

Odložena radionica sa predstavnicima Evropske svemirske agencije

DETALJNIJE

21.03.2018 Medicinski fakultet

Više od 60 studenata Medicinskog fakulteta dalo krv

DETALJNIJE
21.03.2018 Rektorat

Održan seminar o sprečavanju plagijata i etičkim standardima

DETALJNIJE