Njemački jezik i književnost

 


 • Njemački jezik i književnost


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Knežević Jelena, docent
 • Ishodi učenja:
  Po završetku osnovnih akademskih studija, student će najvjerovatnije moći da: 1. pokaže visoku receptivnu i produktivnu odnosno komunikativnu kompetenciju iz njemačkog jezika na nivou B2-C1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike 2. poznaje osnovne karakteristike kulture i civilizacije država njemačkog govornog područja 3. formuliše osnovne pojmove iz istorije njemačke književnosti 4. primijeni osnovne teorije prevođenja i prevodi tekstove srednje težine sa i na njemački jezik 5. upotrebljava osnovna teorijska znanja iz oblasti lingvistike i različitih lingvističkih disciplina (morfologija, sintaksa, leksikologija) 6. zastupa princip cjeloživotnog učenja i usavršavanja u struci
Obavještenja rukovodioca   >>>

07.06.2018 Njemački jezik i književnost

Sommerfest Musik & Mode

DETALJNIJE

13.05.2018 Njemački jezik i književnost
Termini završnih ispita u ljetnjem semestru 2018. godine. >>>

09.05.2018 Njemački jezik i književnost

PREDAVANJE PROFESORKE SA UNIVERZITETA U SARBRIKENU

DETALJNIJE

26.04.2018 Njemački jezik i književnost
Odrada časova od 30. aprila. >>>

15.04.2018 Njemački jezik i književnost

Prezentacija German Online Instituta

DETALJNIJE

12.04.2018 Njemački jezik i književnost

Work and Travel

DETALJNIJE

08.03.2018 Njemački jezik i književnost

PREDAVANJE NJEMAČKOG AMBASADORA

DETALJNIJE

06.02.2018 Njemački jezik i književnost
Raspored predavanja i vježbi u ljetnjem semestru 2018.. >>>

23.01.2018 Njemački jezik i književnost
CIvilizacija Austrije i Švajcarske, rezultati - 2. rok. >>>

12.01.2018 Njemački jezik i književnost
Rezultati nakon prvog roka - Civilizacija Austrije i Švajcarske . >>>
 
Slide1 background

Nastavu njemačkog jezika i književnosti izvodi troje nastavnika, šest saradnika, lektori Njemačke i Austrijske akademske razmjene (DAAD, OeAD) i dva domaća lektora.

Slide1 background

Stipendije za semestralne boravke u Njemačkoj i Austriji studentima njemačkog omogućuju programi poput CEPUSA, ERASMUS , te programi stranih vlada. Ispite koje student položi na stranom univerzitetu priznaju kao da ih je položio na Studijskom programu za njemački.

Slide1 background

Stipendijama za ljetnje kurseve usavršavanja u Njemačkoj najbolje studente njemačkog svakog ljeta nagrađuje Njemačka akademska razmjena - DAAD.

Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 
Obavještenja za predmete   >>>

12.06.2018 Njemački jezik i književnost-Savremeni njemački jezik VI
SNJ VI - rezultati nakon drugog ispitnog roka. >>>

11.06.2018 Njemački jezik i književnost-Prevod IV
Prevod 4 - Rezultati nakon prvog ispitnog roka. >>>

10.06.2018 Njemački jezik i književnost-Savremeni njemački jezik IV
SNJ IV - Rezultati nakon drugog ispitnog roka (pismeni). >>>

06.06.2018 Njemački jezik i književnost-Savremeni njemački jezik IV
SNJ IV - Rezultati nakon prvog ispitnog roka. >>>

03.06.2018 Njemački jezik i književnost-Njemačka književnost VI
Ispit iz predmeta Njemačka književnost VI. >>>

03.06.2018 Njemački jezik i književnost-Njemačka književnost IV
Ispit iz predmeta Njemačka književnost IV. >>>

29.05.2018 Njemački jezik i književnost-Savremeni njemački jezik VI
Rezultati SNJ VI, prvi rok. >>>

29.05.2018 Njemački jezik i književnost-Savremeni njemački jezik VI
Rezultati - SNJ VI, Kol. 2. >>>

26.05.2018 Njemački jezik i književnost-Prevod IV
Prevod 4 - Poeni u toku semestra. >>>

24.05.2018 Njemački jezik i književnost-Savremeni njemački jezik IV
Rezultati, SNJ IV, 2. kolokvijum + poeni tokom semestra. >>>

16.05.2018 Njemački jezik i književnost-Njemačka civilizacija
Materijal za pripremanje ispita i kolokvijum. >>>

10.05.2018 Njemački jezik i književnost-Njemačka književnost VI
Istorija njemačke kulture 2. >>>

05.05.2018 Njemački jezik i književnost-Njemački jezik - Sintaksa I
Sintaksa 1 - termin drugog kolokvijum. >>>

05.05.2018 Njemački jezik i književnost-Savremeni njemački jezik IV
Savremeni njemački jezik IV - termin drugog testa. >>>

01.05.2018 Njemački jezik i književnost-Savremeni njemački jezik VI
Rezultati - SNJ VI, Kol. 1. >>>

11.04.2018 Njemački jezik i književnost-Savremeni njemački jezik IV
Rezultati, SNJ IV, Kolloquium 1 . >>>

03.04.2018 Njemački jezik i književnost-Njemački jezik - Sintaksa I
Termini kolokvijuma. >>>

03.04.2018 Njemački jezik i književnost-Savremeni njemački jezik IV
Termini kolokvijuma. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Njemački jezik i književnost 3 Civilizacija Austrije i Švajcarske2+0+03O    
Njemački jezik i književnost 3 Drugi strani jezik III (ruski)2+2+0VP    
Njemački jezik i književnost 3 Njemački jezik - Morfosintaksa2+2+04O    
Njemački jezik i književnost 3 Savremeni njemački jezik III0+10+012O    
Njemački jezik i književnost 3 Prevod I0+2+03O    
Njemački jezik i književnost 3 Njemačka književnost III - klasika i romantizam2+2+04O    
Njemački jezik i književnost 3 Drugi strani jezik III (engleski)2+2+04VP    
Njemački jezik i književnost 4 Drugi strani jezik IV (ruski)2+2+0VP    
Njemački jezik i književnost 4 Njemački jezik - Sintaksa I2+2+04O    
Njemački jezik i književnost 4 Savremeni njemački jezik IV0+10+012O    
Njemački jezik i književnost 4 Prevod II0+2+03O    
Njemački jezik i književnost 4 Njemačka književnost IV2+2+04O    
Njemački jezik i književnost 4 Njemačka civilizacija2+0+03O    
Njemački jezik i književnost 4 Drugi strani jezik IV (engleski)2+2+04VP    
Njemački jezik i književnost 5 Istorija njemačke kulture I2+0+03O    
Njemački jezik i književnost 5 Njemački jezik -Sintaksa II2+2+04O    
Njemački jezik i književnost 5 Njemačka književnost V2+2+05O    
Njemački jezik i književnost 5 Savremeni njemački jezik V0+8+010O    
Njemački jezik i književnost 5 Prevod III0+4+04O    
Njemački jezik i književnost 5 Drugi strani jezik V (engleski)2+2+0VP    
Njemački jezik i književnost 6 Istorija njemačke kulture II2+0+03O    
Njemački jezik i književnost 6 Njemački jezik - leksikologija2+2+04O    
Njemački jezik i književnost 6 Njemačka književnost VI2+2+05O    
Njemački jezik i književnost 6 Savremeni njemački jezik VI0+8+010O    
Njemački jezik i književnost 6 Prevod IV0+4+04O    
Njemački jezik i književnost 6 Drugi strani jezik VI (engleski)2+2+0VP    
Vijesti sa fakulteta   >>>

14.06.2018 Filološki fakultet

Potpisan Sporazum o saradnji Filološkog fakulteta u Nikšiću i Filološkog fakulteta u Skadru

DETALJNIJE
14.06.2018 Filološki fakultet

Petar Božović i Nataša Jovović na Humboltovom univerzitetu u Berlinu

DETALJNIJE

08.06.2018 Filološki fakultet

Profesorice Filološkog fakulteta u Marburgu

DETALJNIJE
06.06.2018 Filološki fakultet

ПРЕДАВАЊЕ О РЕАЛИЗМУ КОРНЕЛИЈА КВАСА

DETALJNIJE

01.06.2018 Filološki fakultet

Julija Jaramaz na seminaru "Nastava i učenje zasnovano na istraživanju"

DETALJNIJE

23.05.2018 Filološki fakultet

Predstavljena knjiga Ranka Bugarskog "Govorite li zajednički?"

DETALJNIJE
17.05.2018 Filološki fakultet

Profesorica Nikčević-Batrićević u Poljskoj

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE
14.06.2018 Rektorat

Rektor Univerziteta Crne Gore otvorio MECO konferenciju

DETALJNIJE

19.06.2018 Karijerni centar

Održani info dani o individualnim stipendijama Marija Sklodovska Kiri akcije

DETALJNIJE
18.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje juniorske košarkaške reprezentacije Crne Gore

DETALJNIJE

18.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Nova imena iz svijeta nauke na CSA konferenciji

DETALJNIJE
15.06.2018 Karijerni centar

Info dan o Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu zapošljavanja na univerzitetima

DETALJNIJE

14.06.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za nagrade u okviru programa L'Oreai-UNESCO za žene u nauci

DETALJNIJE
14.06.2018 Prirodno-matematički fakultet

Uručene diplome najboljima na Olimpijadi znanja 2018.

DETALJNIJE