Njemački jezik i književnost

 


 • Njemački jezik i književnost


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Knežević Jelena, docent
 • Ishodi učenja:
  Po završetku osnovnih akademskih studija, student će najvjerovatnije moći da: 1. pokaže visoku receptivnu i produktivnu odnosno komunikativnu kompetenciju iz njemačkog jezika na nivou B2-C1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike 2. poznaje osnovne karakteristike kulture i civilizacije država njemačkog govornog područja 3. formuliše osnovne pojmove iz istorije njemačke književnosti 4. primijeni osnovne teorije prevođenja i prevodi tekstove srednje težine sa i na njemački jezik 5. upotrebljava osnovna teorijska znanja iz oblasti lingvistike i različitih lingvističkih disciplina (morfologija, sintaksa, leksikologija) 6. zastupa princip cjeloživotnog učenja i usavršavanja u struci
Obavještenja rukovodioca   >>>

06.02.2018 Njemački jezik i književnost
Raspored predavanja i vježbi u ljetnjem semestru 2018.. >>>

23.01.2018 Njemački jezik i književnost
CIvilizacija Austrije i Švajcarske, rezultati - 2. rok. >>>

12.01.2018 Njemački jezik i književnost
Rezultati nakon prvog roka - Civilizacija Austrije i Švajcarske . >>>

10.01.2018 Njemački jezik i književnost
Termini ispita u zimskom semestru 2017/2018.. >>>

29.12.2017 Njemački jezik i književnost
REZULTATI - CIVILIZACIJA ŠVAJCARSKE I AUSTRIJE. >>>

22.11.2017 Njemački jezik i književnost

PREVODILAČKA RADIONICA ZA II GODINU

DETALJNIJE

31.10.2017 Njemački jezik i književnost
Savremeni njemački jezik V / Njemački kao drugi strani jezik V - promjena termina vježbi kod Tatjane Ćalasan za ovu nedjelju. >>>

20.10.2017 Njemački jezik i književnost

KNJIŽEVNO VEČE S AUSTRIJSKIM PISCIMA

DETALJNIJE

18.10.2017 Njemački jezik i književnost

Projekcija filma "Let, let, bubamaro"

DETALJNIJE

17.10.2017 Njemački jezik i književnost

Književna radionica sa M. Krajdel i R. Proserom od 10:30h

DETALJNIJE
 
Slide1 background

Nastavu njemačkog jezika i književnosti izvodi troje nastavnika, šest saradnika, lektori Njemačke i Austrijske akademske razmjene (DAAD, OeAD) i dva domaća lektora.

Slide1 background

Stipendije za semestralne boravke u Njemačkoj i Austriji studentima njemačkog omogućuju programi poput CEPUSA, ERASMUS , te programi stranih vlada. Ispite koje student položi na stranom univerzitetu priznaju kao da ih je položio na Studijskom programu za njemački.

Slide1 background

Stipendijama za ljetnje kurseve usavršavanja u Njemačkoj najbolje studente njemačkog svakog ljeta nagrađuje Njemačka akademska razmjena - DAAD.

 
Obavještenja za predmete   >>>

13.02.2018 Njemački jezik i književnost-Savremeni njemački jezik VI
Infoblatt SNJ VI. >>>

04.02.2018 Njemački jezik i književnost-Njemački jezik - Morfosintaksa
Rezultati nakon 2.ispitnog roka. >>>

30.01.2018 Njemački jezik i književnost-Savremeni njemački jezik III
Savremeni njemacki jezik 3 - rezultati nakon popravnog ispitnog roka. >>>

29.01.2018 Njemački jezik i književnost-Savremeni njemački jezik V
SNJ V - Rezultati nakon drugog roka. >>>

25.01.2018 Njemački jezik i književnost-Njemački jezik - Morfosintaksa
Rezultati nakon 1. ispitnog roka. >>>

24.01.2018 Njemački jezik i književnost-Savremeni njemački jezik III
Savremeni njemački jezik III - rezultati pismenog dijela završnog ispita, 2. termin. >>>

17.01.2018 Njemački jezik i književnost-Savremeni njemački jezik III
Nova objava - 17.01.2018 23:34. >>>

17.01.2018 Njemački jezik i književnost-Savremeni njemački jezik V
SNJ V - Rezultati, 2. kolokvijum. >>>

15.01.2018 Njemački jezik i književnost-Savremeni njemački jezik III
Savremeni njemački jezik III - rezultati pismenog dijela završnog ispita. >>>

07.01.2018 Njemački jezik i književnost-Njemačka književnost V
Nova objava - 07.01.2018 01:52. >>>

07.01.2018 Njemački jezik i književnost-Njemačka književnost V
Nova objava - 07.01.2018 01:41. >>>

07.01.2018 Njemački jezik i književnost-Njemačka književnost III - klasika i romantizam
Nova objava - 07.01.2018 01:40. >>>

07.01.2018 Njemački jezik i književnost-Njemački jezik - Morfosintaksa
Morfosintaksa - poeni sakupljeni tokom semestra. >>>

11.12.2017 Njemački jezik i književnost-Njemačka književnost III - klasika i romantizam
Predavanje 11.12.. >>>

04.12.2017 Njemački jezik i književnost-Savremeni njemački jezik V
Rezultati, prvi kolokvijum SNJ V. >>>

25.11.2017 Njemački jezik i književnost-Civilizacija Austrije i Švajcarske
Rezultati, 1. Kolokvijum, 23.11.2017 . >>>

24.11.2017 Njemački jezik i književnost-Njemački jezik - Morfosintaksa
Morfosintaksa - rezultati 1. testa. >>>

18.10.2017 Njemački jezik i književnost-Njemačka književnost III - klasika i romantizam
Nova objava - 18.10.2017 18:05. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Njemački jezik i književnost 3 Civilizacija Austrije i Švajcarske2+0+03O    
Njemački jezik i književnost 3 Drugi strani jezik III (ruski)2+2+0VP    
Njemački jezik i književnost 3 Njemački jezik - Morfosintaksa2+2+04O    
Njemački jezik i književnost 3 Savremeni njemački jezik III0+10+012O    
Njemački jezik i književnost 3 Prevod I0+2+03O    
Njemački jezik i književnost 3 Njemačka književnost III - klasika i romantizam2+2+04O    
Njemački jezik i književnost 3 Drugi strani jezik III (engleski)2+2+04VP    
Njemački jezik i književnost 4 Drugi strani jezik IV (ruski)2+2+0VP    
Njemački jezik i književnost 4 Njemački jezik - Sintaksa I2+2+04O    
Njemački jezik i književnost 4 Savremeni njemački jezik IV0+10+012O    
Njemački jezik i književnost 4 Prevod II0+2+03O    
Njemački jezik i književnost 4 Njemačka književnost IV2+2+04O    
Njemački jezik i književnost 4 Njemačka civilizacija2+0+03O    
Njemački jezik i književnost 4 Drugi strani jezik IV (engleski)2+2+04VP    
Njemački jezik i književnost 5 Istorija njemačke kulture I2+0+03O    
Njemački jezik i književnost 5 Njemački jezik -Sintaksa II2+2+04O    
Njemački jezik i književnost 5 Njemačka književnost V2+2+05O    
Njemački jezik i književnost 5 Savremeni njemački jezik V0+8+010O    
Njemački jezik i književnost 5 Prevod III0+4+04O    
Njemački jezik i književnost 5 Drugi strani jezik V (engleski)2+2+0VP    
Njemački jezik i književnost 6 Istorija njemačke kulture II2+0+03O    
Njemački jezik i književnost 6 Njemački jezik - leksikologija2+2+04O    
Njemački jezik i književnost 6 Njemačka književnost VI2+2+05O    
Njemački jezik i književnost 6 Savremeni njemački jezik VI0+8+010O    
Njemački jezik i književnost 6 Prevod IV0+4+04O    
Njemački jezik i književnost 6 Drugi strani jezik VI (engleski)2+2+0VP    
Vijesti sa fakulteta   >>>

01.02.2018 Filološki fakultet

Profesorica Vesna Bulatović u posjeti Poljskoj

DETALJNIJE
24.01.2018 Filološki fakultet

Tokom mobilnosti mnogi otkriju svoje istinsko usmjerenje

DETALJNIJE

23.01.2018 Filološki fakultet

Mobilnost ozbiljna prilika za studente Filološkog fakulteta

DETALJNIJE
25.12.2017 Filološki fakultet

Naučni skup „Književnost i jezik u funkciji promovisanja univerzalnih vrijednosti i identitetskih komponenti crnogorskog društva“

DETALJNIJE

20.12.2017 Filološki fakultet

Posjeta postdiplomaca NBCG „Đurđe Crnojević“

DETALJNIJE
19.12.2017 Filološki fakultet

Posjeta italijanskog režisera Đanluke Barbadorija Studijskom programu za italijanski jezik i književnost

DETALJNIJE

11.12.2017 Filološki fakultet

Erasmus+ za studente engleskog OPOLE

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE
15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE
07.02.2018 Rektorat

Rektor prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa čelnicima Ministarstva nauke

DETALJNIJE

16.02.2018 Centar informacionog sistema

Kreirani mail nalozi za studente koji su upisani 2017/18.

DETALJNIJE
24.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Poziv doktorima nauka za arhiviranje doktorskih radova u Digitalni arhiv

DETALJNIJE

19.02.2018 Rektorat

Direktorica Centra za kvalitet na sastanku u Strazburu

DETALJNIJE
19.02.2018 Ekonomski fakultet

Počela manifestacija "The Right Start"

DETALJNIJE