Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)

 

 
Slide1 background

Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)

 
Obavještenja za predmete   >>>

02.03.2018 Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Agrometeorologija
Termini konsultacija u ljetnjem semestru. >>>

01.03.2018 Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Poljoprivredna genetika
TERMINi KONSULTACIJA ZA BP – ljetnji semestar. >>>

12.02.2018 Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Poljoprivredna genetika
Informacija o odrzavanju i vježbama. >>>

12.02.2018 Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Agrohemija
Pitanja. >>>

04.02.2018 Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Fiziologija biljaka
Rezultat popravnog zavrsnog i zbirna tabela. >>>

04.02.2018 Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Biohemija biljaka
Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita. >>>

31.01.2018 Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Poljoprivredna botanika
BROJ OSVOJENIH POENA ZA SVAKI OBLIK PROVJERE ZNANJA STUDENTA. >>>

24.01.2018 Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Hemija
Zavrsni ispit - redovni termin. >>>

18.01.2018 Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Statistika u poljoprivredi
Rezultati POPRAVNOG zavrsnog ispita -po starom programu. >>>

18.01.2018 Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Statistika u poljoprivredi
Rezultati POPRAVNOG zavrsnog ispita i prijedlog ocjena - po novom programu. >>>

17.01.2018 Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Fiziologija biljaka
rezultat zavrsnog i zbirna tabela. >>>

14.01.2018 Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Biohemija biljaka
rezultat zavrsnog i zbirna tabela. >>>

11.01.2018 Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Statistika u poljoprivredi
REZULTATI POPRAVNOG DRUGOG KOLOKVIJUMA I ZAVRSNOG ISPITA I PRIJEDLOG OCJENA. >>>

11.01.2018 Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Statistika u poljoprivredi
REZULTATI POPRAVNOG DRUGOG KOLOKVIJUMA I ZAVRSNOG ISPITA I PRIJEDLOG OCJENA PO NOVOM PR. >>>

01.01.2018 Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Biohemija biljaka
Rezultat popravnog kolokvijuma 2. >>>

01.01.2018 Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Fiziologija biljaka
rezultat popravnog kolokvijuma 2. >>>

29.12.2017 Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Poljoprivredna botanika
Evidencija osvojenih poena na predmetu. >>>

27.12.2017 Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Statistika u poljoprivredi
EVIDENCIJA OSVOJENIH POENA DO ZAVRSNOG PO STAROM PROGRAMU. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.) 1 Hemija2+0+24O    
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.) 1 Fiziologija biljaka3+0+26O    
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.) 1 Poljoprivredna botanika2+0+25O    
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.) 1 Statistika u poljoprivredi2+2+05O    
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.) 1 Biohemija biljaka2+0+14O    
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.) 1 Pedologija4+0+26O    
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.) 2 Agrohemija4+0+27O    
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.) 2 Poljoprivredna genetika2+2+05O    
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.) 2 Melioracije i uređenje zemljišta2+0+15O    
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.) 2 Agrometeorologija2+1+04O    
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.) 2 Mikrobiologija2+0+24O    
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.) 2 Strani jezik (eng-ruski)2+1+05O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

16.03.2018 Biotehnički fakultet

Poziv za kurseve na temu životne sredine

DETALJNIJE
12.03.2018 Biotehnički fakultet

Konferencija BILJNE BIOLOGIJE u organizaciji društva za Fiziologiju biljaka Beograd jun 2018

DETALJNIJE

02.03.2018 Biotehnički fakultet

Takmičenje za biznis ideje Evropskog instituta za tehnologiju i inovacije

DETALJNIJE
02.03.2018 Biotehnički fakultet

CIHEAM - Međunarodne master studije iz genetike i biotehnologije u hortikulturi 2018-2019

DETALJNIJE

02.03.2018 Biotehnički fakultet

FIRST ANNOUNCEMENT - INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ANIMAL SCIENCE 2018

DETALJNIJE
08.02.2018 Biotehnički fakultet

Novi način evidencije realizacije nastave i prisustva studenata na predavanjima i vježbama

DETALJNIJE

05.02.2018 Biotehnički fakultet

RASPORED PREDAVANJA ZA LJETNI SEMESTAR 2017/2018.GODINE

DETALJNIJE
15.12.2017 Biotehnički fakultet

Igor Pajović-dobitnik nagrade za najuspješnijeg naučnika

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.03.2018 Rektorat

Izbor dva dekana i direktora na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE
14.03.2018 Rektorat

Predstavljen program Kulturne rute Savjeta Evrope

DETALJNIJE

13.03.2018 Rektorat

Broj citatata istraživača sa UCG prema Google Scholar-u povećan za 31893 od jula 2017. godine

DETALJNIJE
28.02.2018 Rektorat

Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Studenti Medicinskog fakulteta na antropološkom testiranju

DETALJNIJE
16.03.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Međunarodna naučna konferencija o trendovima u razvoju turizma

DETALJNIJE

15.03.2018 Rektorat

Foto konkurs „Naša kulturna baština  – evropsko nasljeđe“

DETALJNIJE
15.03.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Pripremljen Nacrt dokumenta politika pristupa bibliotekama osoba sa invaliditetom

DETALJNIJE