Zaštita bilja

 


 • Zaštita bilja


  Nivo studija: Magistarske
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: S
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    ,
 • Ishodi učenja:
  Po završetku magistarskih studija student će biti osposobljen da: - Objasni mjere biološkog suzbijanaj bolesti i štetočina; - Rukovodi procesom zaštite bilja; - Predlaže nove mjere zaštite na osnovu naučno -istraživačkih saznanja;
Obavještenja rukovodioca   >>>

15.10.2017 Zaštita bilja
Početak nastave na magistarskim studijama. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Zaštita bilja 1 Metode istraživačkog rada u fitomedicini4+0+28O    
Zaštita bilja 1 Karantinski štetni organizmi4+0+28O    
Zaštita bilja 1 Štetočine u poljoprivredi3+0+27I    
Zaštita bilja 1 Anatomija i fiziologija bolesnih biljaka3+0+27I    
Zaštita bilja 1 Poljoprivredna toksikologija3+0+27I    
Zaštita bilja 2 Ekologija insekata3+0+27I    
Zaštita bilja 2 Dijagnoza biljnih patogena3+0+27I    
Zaštita bilja 2 Rezistentnost na pesticide3+0+27I    
Vijesti sa fakulteta   >>>

08.02.2018 Biotehnički fakultet

Novi način evidencije realizacije nastave i prisustva studenata na predavanjima i vježbama

DETALJNIJE
05.02.2018 Biotehnički fakultet

RASPORED PREDAVANJA ZA LJETNI SEMESTAR 2017/2018.GODINE

DETALJNIJE

15.12.2017 Biotehnički fakultet

Igor Pajović-dobitnik nagrade za najuspješnijeg naučnika

DETALJNIJE
14.12.2017 Biotehnički fakultet

Održana humanitarna akcija studenata Biotehničkog fakulteta

DETALJNIJE

06.12.2017 Biotehnički fakultet

Studenti Biotehničkog fakulteta spremni za sopstveni biznis

DETALJNIJE
28.11.2017 Biotehnički fakultet

Prvi međunarodni Kongres zaštite bilja u Mediteranskom agrosistemu

DETALJNIJE

13.11.2017 Biotehnički fakultet

Mobilnom aplikacijom protiv komaraca

DETALJNIJE
08.11.2017 Biotehnički fakultet

Karijerni centar Univerziteta Crne Gore organizuje drugu po redu radionicu, pod nazivom "Traženje posla"

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE
07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa čelnicima Ministarstva nauke

DETALJNIJE
16.02.2018 Centar informacionog sistema

Kreirani mail nalozi za studente koji su upisani 2017/18.

DETALJNIJE

24.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Poziv doktorima nauka za arhiviranje doktorskih radova u Digitalni arhiv

DETALJNIJE

16.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za Ondokuz Mayis Universitesi u okviru Mevlana programa razmjene

DETALJNIJE
15.02.2018 Građevinski fakultet

Besplatna predstava za studente 19. februara

DETALJNIJE