Politikologija

 


 • Politikologija


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    ,
 • Ishodi učenja:
  • Razlikuje i povezuje osnovne pojmove i subjekte partijskih i izbornih sistema • Prepoznaje načine funkcionisanja i organizacije javne uprave • Analizira teoriju i praksu političkog ponašanja i političkog marketinga • Kritički procjenjuje najbitnije principe i pojmove iz političkih teorija
Obavještenja rukovodioca   >>>

15.06.2017 Politikologija
Novi nastavni plan za studijski program Politikologija- Međunarodni odnosi . >>>
Obavještenja za predmete   >>>

14.08.2017 Politikologija-Uvod u empirijska istraživanja
UVOD U EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA - TERMIN ISPITA . >>>

02.08.2017 Politikologija-Psihologija politike
Promjena termina ispita iz Psihologije politike. >>>

02.08.2017 Politikologija-Politika i religija
Promjena termina kolokvijuma iz Politike i religije. >>>

02.08.2017 Politikologija-Istorija političkih teorija
Promjena termina kolokvijuma iz IPT. >>>

22.07.2017 Politikologija-Politička sociologija
Septembarski rok. >>>

21.07.2017 Politikologija-Psihologija politike
Ispit iz Psihologije politike u avgustovskom/septembarskom roku. >>>

21.07.2017 Politikologija-Politika i religija
Ispit iz Politike i religije u avgustovskom/ septembarskom roku. >>>

21.07.2017 Politikologija-Istorija političkih teorija
Ispit iz IPT u avgustovskom/ septembarskom roku. >>>

17.07.2017 Politikologija-Izborni sistemi
Avgustovski/septembarski rok. >>>

06.07.2017 Politikologija-Politička antropologija
POLITIČKA ANTROPOLOGIJA - popravni ispit. >>>

03.07.2017 Politikologija-Izborni sistemi
Rezultati popravnog završnog ispita. >>>

03.07.2017 Politikologija-Javno mnjenje
Rezultati popravnog ispita. >>>

03.07.2017 Politikologija-Politička antropologija
POLITIČKA ANTROPOLOGIJA - obavještenje !. >>>

29.06.2017 Politikologija-Partije i partijski sistemi
Rezultati popravnog ispita iz Partija i partijskih sistema. >>>

29.06.2017 Politikologija-Istorija političkih teorija
Konačni rezultati i ocjene iz IPT. >>>

29.06.2017 Politikologija-Izborni sistemi
Popravni završnog ispita. >>>

28.06.2017 Politikologija-Izborni sistemi
Rezultati popravnog kolokvijuma i završnog ispita. >>>

27.06.2017 Politikologija-Javno mnjenje
Termin popravnog ispita. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Politikologija 1 Uvod u političke nauke3+1+08VP   D
Politikologija 1 Sociologija3+1+08VP   D
Politikologija 1 Filozofija2+1+06VP   D
Politikologija 1 Engleski jezik I1+1+04VP   D
Politikologija 1 Francuski jezik I0+2+0VP    
Politikologija 1 Ruski jezik I1+1+04VP   D
Politikologija 1 Informatika1+0+14VP   D
Politikologija 1 Osnovi prava2+0+04VP   D
Politikologija 2 Politička sociologija2+1+06VP   D
Politikologija 2 Politička antropologija2+1+06VP   D
Politikologija 2 Savremena politička istorija2+1+06VP   D
Politikologija 2 Engleski jezik II1+1+04VP   D
Politikologija 2 Francuski jezik II0+2+0VP    
Politikologija 2 Ruski jezik II1+1+04VP   D
Politikologija 2 Istorija političkih teorija3+1+08VP   D
Politikologija 3 Savremeni politički sistemi3+1+08VP   D
Politikologija 3 Nauka o upravljanju3+1+08O    
Politikologija 3 Savremeni pravni sistemi2+0+0VP    
Politikologija 3 Savremeni ekonomski sistemi2+1+0VP    
Politikologija 3 Engleski jezik III1+1+04VP   D
Politikologija 3 Francuski jezik III1+1+0VP    
Politikologija 3 Ruski jezik III1+1+04VP   D
Politikologija 3 Ljudska prava2+1+06VP   D
Politikologija 3 Osnovi ekonomije2+0+04VP   D
Politikologija 4 Politika i religija2+1+06O    
Politikologija 4 Političko ponašanje2+0+04VP    
Politikologija 4 Teorije i metode komparativne politike2+0+04O    
Politikologija 4 Javne finansije2+1+06O    
Politikologija 4 Retorika0.67+1.33+0VP    
Politikologija 4 Savremena politička teorija2+1+06O    
Politikologija 4 Engleski jezik IV1+1+04VP   D
Politikologija 4 Francuski jezik IV0+2+0VP    
Politikologija 4 Ruski jezik IV1+1+04VP   D
Politikologija 4 Pravne i političke institucije antike2+0+0I    
Politikologija 5 Javna uprava2+0+04O    
Politikologija 5 Međunarodni odnosi2+1+06VP   D
Politikologija 5 Psihologija politike2+1+06O    
Politikologija 5 Engleski jezik V1+1+04VP   D
Politikologija 5 Francuski jezik0+2+0VP    
Politikologija 5 Ruski jezik V1+1+04VP   D
Politikologija 5 Etika2+0+0I    
Politikologija 5 Estetika2+0+0I    
Politikologija 5 Američka spoljna politika2+0+0I    
Politikologija 5 Uvod u empirijska istraživanja2+0+04VP    
Politikologija 5 Institucije EU2+1+06VP   D
Politikologija 6 Politički marketing2+1+06VP    
Politikologija 6 Javno mnjenje2+1+06VP    
Politikologija 6 Partije i partijski sistemi3+1+08O    
Politikologija 6 Izborni sistemi2+1+06O    
Politikologija 6 Engleski jezik VI1+1+04VP   D
Politikologija 6 Ruski jezik VI1+1+04VP    
Vijesti sa fakulteta   >>>

05.08.2017 Fakultet političkih nauka

RASPORED ISPITA U AVGUSTOVSKOM/ SEPTEMBARSKOM ROKU ZA STUDIJSKU 2016/17. GODINU

DETALJNIJE
17.07.2017 Fakultet političkih nauka

KONAČNE RANG LISTE ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

DETALJNIJE

12.07.2017 Fakultet političkih nauka

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIADTA PRIJAVLJENIH NA KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA STUDIJSKE 2017/18

DETALJNIJE
12.07.2017 Fakultet političkih nauka

REZULTATI DOPUNSKOG TESTA KANDIDATA KOJI NISU POLAGALI EKSTERNU MATURU

DETALJNIJE

08.07.2017 Fakultet političkih nauka

Konkurs za upis na prvu godinu osnovnih studija 2017/2018 godine

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

18.08.2017 Rektorat

Saopštenje za javnost rektorke Radmile Vojvodić nakon odluke Upravnog odbora o raspisivanju konkursa za upis na VMŠ u Beranama

DETALJNIJE
31.07.2017 Rektorat

UCG napredovao 79 mjesta na Webometrics-u

DETALJNIJE

18.08.2017 Rektorat

Odluke Upravnog odbora UCG sa sjednice održane 18. avgusta 2017. godine

DETALJNIJE
26.07.2017 Rektorat

Dopuna saopštenja Upravnog odbora sa Rektorskog kolegijuma

DETALJNIJE

26.07.2017 Rektorat

Upravni odbor nije prihvatio ostavku predsjednika Duška Bjelice

DETALJNIJE
24.07.2017 Rektorat

Jednoglasni Zaključak sa vanredne sjednice Senata - Prijedlog Vladi Crne Gore

DETALJNIJE

23.07.2017 Rektorat

Odgovaram na novu naredbu ministra prosvjete

DETALJNIJE
23.07.2017 Rektorat

Za obrazovanje profesionalaca potrebni adekvatni uslovi

DETALJNIJE