Socijalna politika i socijalni rad

 

Obavještenja za predmete   >>>

17.04.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika Crne Gore
SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE - nadoknada predavanja. >>>

13.04.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici
Socijalni rad u zajednici - nadoknada predavanja. >>>

10.04.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Upravno pravo
Upravno pravo - II kol.. >>>

10.04.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Sistemi socijalne sigurnosti
Sistemi socijalne sigurnosti - termini za test. >>>

10.04.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika
SOCIJALNA POLITIKA - ISPITNA PITANJA . >>>

02.04.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik IV
ENGLESKI JEZIK STRUKE - II godina . >>>

28.03.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici
Socijalni rad u zajednici - termin kolokvijuma. >>>

28.03.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi
Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Juventas. >>>

27.03.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika
SOCIJALNA POLITIKA - rezultati. >>>

21.03.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi
Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Juventas. >>>

20.03.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi
Socijalna politika u praksi - Zavod za zapošljavanje. >>>

16.03.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika Crne Gore
SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE - termini za test. >>>

16.03.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika
SOCIJALNA POLITIKA - termini za test. >>>

13.03.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi
Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Juventas. >>>

13.03.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi
Socijalna politika u praksi - posjeta Zavodu za zapošljavanje. >>>

13.03.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi
Socijalna politika u praksi - posjeta Fondu za zdravstveno osiguranje. >>>

05.03.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi
Socijalna politika u praksi - posjeta Fondu za zdravstveno osiguranje. >>>

04.03.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna patologija
Socijalna patologija - vježbe za 05.03.. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Socijalna politika i socijalni rad 1 Uvod u političke nauke3+1+08VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 1 Sociologija3+1+08VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 1 Filozofija2+1+06VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 1 Engleski jezik I1+1+04O   D
Socijalna politika i socijalni rad 1 Informatika1+0+14VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 1 Osnovi prava 2+0+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 1 Ruski jezik I1+1+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 2 Političke teorije3+1+08VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 2 Politička sociologija2+1+06VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 2 Politička antropologija2+1+06VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 2 Savremena politička istorija2+1+06VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 2 Engleski jezik II1+1+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 2 Teorija socijalnog rada2+1+06O    
Socijalna politika i socijalni rad 2 Ruski jezik II1+1+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 3 Socijalni rad sa pojedincem3+1+08O    
Socijalna politika i socijalni rad 3 Psihologija2+0+04O    
Socijalna politika i socijalni rad 3 Etika2+1+06O    
Socijalna politika i socijalni rad 3 Radno pravo3+1+08O    
Socijalna politika i socijalni rad 3 Savremeni pravni sistemi2+0+0VP    
Socijalna politika i socijalni rad 3 Savremeni ekonomski sistemi2+1+0VP    
Socijalna politika i socijalni rad 3 Engleski jezik III1+1+04VP    
Socijalna politika i socijalni rad 3 Ruski jezik III1+1+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 4 Socijalna politika u praksi0+2+04O    
Socijalna politika i socijalni rad 4 Socijalna psihologija2+0+04O    
Socijalna politika i socijalni rad 4 Socijalna patologija2+1+06O    
Socijalna politika i socijalni rad 4 Porodično pravo2+1+06O    
Socijalna politika i socijalni rad 4 Socijalna politika2+1+06O    
Socijalna politika i socijalni rad 4 Istorija parlamentarizma2+0+0I    
Socijalna politika i socijalni rad 4 Engleski jezik IV1+1+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 4 Ruski jezik IV1+1+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 5 Socijalna psihijatrija2+0+04O    
Socijalna politika i socijalni rad 5 Socijalni rad u grupi2+1+06O    
Socijalna politika i socijalni rad 5 Engleski jezik V1+1+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 5 Metode i tehnike socijalnog rada3+1+08O    
Socijalna politika i socijalni rad 5 Sociologija porodice2+0+04O    
Socijalna politika i socijalni rad 5 Uvod u empirijska istraživanja2+0+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 5 Ruski jezik V1+1+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 6 Sistemi socijalne sigurnosti3+1+08O    
Socijalna politika i socijalni rad 6 Penologija2+1+0O    
Socijalna politika i socijalni rad 6 Upravno pravo2+1+06O    
Socijalna politika i socijalni rad 6 Engleski jezik VI1+1+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 6 Socijalna politika Crne Gore2+1+06O    
Socijalna politika i socijalni rad 6 Socijalni rad u zajednici2+1+06O    
Socijalna politika i socijalni rad 6 Ruski jezik VI1+1+04VP   D
Vijesti sa fakulteta   >>>

21.04.2018 Fakultet političkih nauka

Univerzitetska studentska debata (live broadcast) - 23.04.2018., Fakultet političkih nauka i medjunarodnih odnosa Univerziteta Matej Bel

DETALJNIJE
17.04.2018 Fakultet političkih nauka

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Ankari

DETALJNIJE

17.04.2018 Fakultet političkih nauka

Gostujuće predavanje - Govor mržnje na internetu

DETALJNIJE
16.04.2018 Fakultet političkih nauka

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom UNU GEST na Islandu - novi poziv za dostavljanje prijava

DETALJNIJE

16.04.2018 Fakultet političkih nauka

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Salcburgu

DETALJNIJE
16.04.2018 Fakultet političkih nauka

Antall József Summer School - Budimpešta (02-13. jul 2018.)

DETALJNIJE

01.04.2018 Fakultet političkih nauka

Konferencija "The rise of nationalism in Europe: causes, effects, and comparison between Western and Eastern Europe" - poziv za dostavljanje radova!

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE
03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

18.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE
20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Nastavljeno antropometrijsko dijagnostifikovanje studenata Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE

20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Promovisana knjiga profesora Bjelice na naučnom simpozijumu u Mostaru

DETALJNIJE
19.04.2018 Fakultet dramskih umjetnosti

Kiš na pozorišnim daskama za srednjoškolce

DETALJNIJE

19.04.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Centralna univerzitetska biblioteka obilježava Svjetski dan knjige - 23. april

DETALJNIJE
19.04.2018 SIMPED

Prvi međunarodni simpozijum iz muzičke pedagogije

DETALJNIJE