Socijalna politika i socijalni rad

 


 • Socijalna politika i socijalni rad


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Janković Uglješa, docent
 • Ishodi učenja:
  • Razlikuje teorije i tehnike socijalnog rada • Primjenjuje metodske pristupe u socijalnom radu sa pojedincem, grupom i u zajednici • Poznaje etičke norme socijalnog rada i primjenjuje ih u obavljanju djelatnosti socijalnog radnika • Analizira osnovne kategorije socijalne politike i povezuje ih
Obavještenja rukovodioca   >>>

18.12.2017 Socijalna politika i socijalni rad

Održana radionica na temu „ Specifičnosti komunikacije sa osobama sa invaliditetom u socijalnom radu "

DETALJNIJE

11.12.2017 Socijalna politika i socijalni rad
Radionice na temu „ Specifičnosti komunikacije sa osobama sa invaliditetom u socijalnom radu " . >>>

14.11.2017 Socijalna politika i socijalni rad

Radionica u okviru projekta TRANS2WORK

DETALJNIJE

30.08.2017 Socijalna politika i socijalni rad
Studijski program Socijalna politika i socijalni rad. >>>

15.06.2017 Socijalna politika i socijalni rad
Novi nastavni plan za studijski program Socijalna politika i socijalni rad. >>>
Obavještenja za predmete   >>>

20.01.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Uvod u empirijska istraživanja
Uvod u empirijska istraživanja - rezultati završnog ispita. >>>

18.01.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem
Socijalni rad s pojedincem - bodovi i ocjene. >>>

18.01.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Uvod u empirijska istraživanja
Uvod u empirijska istraživanja - Termin završnog ispita. >>>

17.01.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Metode i tehnike socijalnog rada
Metode i tehnike socijalnog rada - rezultati popravnog kolokvijuma . >>>

17.01.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Etika
Etika - PROMJENA TERMINA ISPITA. >>>

12.01.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Etika
Etika - bodovi sa časova vježbi. >>>

12.01.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Radno pravo
Radno pravo - bodovi sa časova vježbi. >>>

11.01.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Uvod u empirijska istraživanja
Uvod u empirijska istraživanja - termin redovnog i popravnog završnog ispita. >>>

09.01.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem
Socijalni rad s pojedincem - termin završnog ispita. >>>

30.12.2017 Socijalna politika i socijalni rad-Sociologija
Sociologija - predispitni bodovi. >>>

29.12.2017 Socijalna politika i socijalni rad-Metode i tehnike socijalnog rada
Metode i tehnike socijalnog rada - termin popravnog kolokvijuma i ispit. >>>

29.12.2017 Socijalna politika i socijalni rad-Metode i tehnike socijalnog rada
Metode i tehnike socijalnog rada - rezultati kolokvijuma. >>>

28.12.2017 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u grupi
Grupni socijalni rad - rezulati. >>>

28.12.2017 Socijalna politika i socijalni rad-Ruski jezik III
Ruski jezik stručni I - termin ispita. >>>

28.12.2017 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem
Socijalni rad sa pojedincem - seminarski radovi. >>>

27.12.2017 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem
Socijalni rad s pojedincem - završne vježbe. >>>

26.12.2017 Socijalna politika i socijalni rad-Radno pravo
Radno pravo - termini ispita. >>>

25.12.2017 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem
Socijalni rad s pojedincem - završno predavanje . >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Socijalna politika i socijalni rad 1 Uvod u političke nauke3+1+08VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 1 Sociologija3+1+08VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 1 Filozofija2+1+06VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 1 Engleski jezik I1+1+04O   D
Socijalna politika i socijalni rad 1 Informatika1+0+14VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 1 Osnovi prava 2+0+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 1 Ruski jezik I1+1+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 2 Političke teorije3+1+08VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 2 Politička sociologija2+1+06VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 2 Politička antropologija2+1+06VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 2 Savremena politička istorija2+1+06VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 2 Engleski jezik II1+1+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 2 Teorija socijalnog rada2+1+06O    
Socijalna politika i socijalni rad 2 Ruski jezik II1+1+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 3 Socijalni rad sa pojedincem3+1+08O    
Socijalna politika i socijalni rad 3 Psihologija2+0+04O    
Socijalna politika i socijalni rad 3 Etika2+1+06O    
Socijalna politika i socijalni rad 3 Radno pravo3+1+08O    
Socijalna politika i socijalni rad 3 Savremeni pravni sistemi2+0+0VP    
Socijalna politika i socijalni rad 3 Savremeni ekonomski sistemi2+1+0VP    
Socijalna politika i socijalni rad 3 Engleski jezik III1+1+04VP    
Socijalna politika i socijalni rad 3 Ruski jezik III1+1+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 4 Socijalna politika u praksi0+2+04O    
Socijalna politika i socijalni rad 4 Socijalna psihologija2+0+04O    
Socijalna politika i socijalni rad 4 Socijalna patologija2+1+06O    
Socijalna politika i socijalni rad 4 Porodično pravo2+1+06O    
Socijalna politika i socijalni rad 4 Socijalna politika2+1+06O    
Socijalna politika i socijalni rad 4 Istorija parlamentarizma2+0+0I    
Socijalna politika i socijalni rad 4 Engleski jezik IV1+1+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 4 Ruski jezik IV1+1+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 5 Socijalna psihijatrija2+0+04O    
Socijalna politika i socijalni rad 5 Socijalni rad u grupi2+1+06O    
Socijalna politika i socijalni rad 5 Engleski jezik V1+1+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 5 Metode i tehnike socijalnog rada3+1+08O    
Socijalna politika i socijalni rad 5 Sociologija porodice2+0+04O    
Socijalna politika i socijalni rad 5 Uvod u empirijska istraživanja2+0+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 5 Ruski jezik V1+1+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 6 Sistemi socijalne sigurnosti3+1+08O    
Socijalna politika i socijalni rad 6 Penologija2+1+0O    
Socijalna politika i socijalni rad 6 Upravno pravo2+1+06O    
Socijalna politika i socijalni rad 6 Engleski jezik VI1+1+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 6 Socijalna politika Crne Gore2+1+06O    
Socijalna politika i socijalni rad 6 Socijalni rad u zajednici2+1+06O    
Socijalna politika i socijalni rad 6 Ruski jezik VI1+1+04VP   D
Vijesti sa fakulteta   >>>

19.01.2018 Fakultet političkih nauka

Predavanje g-dina Mehmeta Koksala na Fakultetu političkih nauka

DETALJNIJE
16.01.2018 Fakultet političkih nauka

Konkurs za prijavu za učešće na Staff Training Week-u - Univerzitet u Nisi, Poljska

DETALJNIJE

16.01.2018 Fakultet političkih nauka

CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY - Poziv za dostavljanje aplikacija za MA i PhD programe iz obasti političkih nauka

DETALJNIJE
11.01.2018 Fakultet političkih nauka

Call for Papers - 23rd Annual Conference of Central European Political Science Association

DETALJNIJE

11.01.2018 Fakultet političkih nauka

"Spring University Prague 2018: Understanding Europe in an Age of Uncertainty"

DETALJNIJE
26.12.2017 Fakultet političkih nauka

Nagrađeni najbolji studenti na Fakultetu političkih nauka

DETALJNIJE

25.12.2017 Fakultet političkih nauka

Održano humanitarno veče FPN-a u organizaciji Vijeća studenata

DETALJNIJE
18.12.2017 Fakultet političkih nauka

Održano predavanje ministra vanjskih poslova prof. dr Srđana Darmanovića na FPN-u

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE
17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE
18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

19.01.2018 Medicinski fakultet

Medicinari imaju veliku perspektivu u zemlji i inostranstvu

DETALJNIJE
17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Otvoren konkurs za 16. generaciju polaznika Škole retorike

DETALJNIJE
16.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Održan "Pre-departure day" za studente UCG koji odlaze na razmjenu

DETALJNIJE