Socijalna politika i socijalni rad

 

Obavještenja za predmete   >>>

20.06.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika
SOCIJALNA POLITIKA - termin popravnog. >>>

20.06.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika Crne Gore
SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE - termin popravnog. >>>

20.06.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Sistemi socijalne sigurnosti
SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI - termin popravnog. >>>

18.06.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici
Socijalni rad u zajednici - termin ispita. >>>

11.06.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi
Socijalna politika u praksi - posjeta Fondu PIO. >>>

30.05.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Sistemi socijalne sigurnosti
SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI - rezultati popravnog . >>>

30.05.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Sistemi socijalne sigurnosti
SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI - bodovi. >>>

29.05.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi
Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Zid. >>>

29.05.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika Crne Gore
SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE - termin. >>>

29.05.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika
SOCIJALNA POLITIKA - termin. >>>

29.05.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik IV
ENGLESKI JEZIK STRUKE 2 - BODOVI. >>>

28.05.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Upravno pravo
Upravno pravo - Završni ispit. >>>

28.05.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika Crne Gore
SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE - bodovi tokom semestra. >>>

28.05.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika
SOCIJALNA POLITIKA - bodovi tokom semestra. >>>

27.05.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi
Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Zid. >>>

25.05.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik IV
ENGLESKI JEZIK STRUKE 2 - ROKOVI. >>>

22.05.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Upravno pravo
Upravno pravo - dodatni čas vježbi. >>>

19.05.2018 Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici
Socijalni rad u zajednici - ispitna pitanja. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Socijalna politika i socijalni rad 1 Uvod u političke nauke3+1+08VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 1 Sociologija3+1+08VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 1 Filozofija2+1+06VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 1 Engleski jezik I1+1+04O   D
Socijalna politika i socijalni rad 1 Informatika1+0+14VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 1 Osnovi prava 2+0+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 1 Ruski jezik I1+1+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 2 Političke teorije3+1+08VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 2 Politička sociologija2+1+06VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 2 Politička antropologija2+1+06VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 2 Savremena politička istorija2+1+06VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 2 Engleski jezik II1+1+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 2 Teorija socijalnog rada2+1+06O    
Socijalna politika i socijalni rad 2 Ruski jezik II1+1+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 3 Socijalni rad sa pojedincem3+1+08O    
Socijalna politika i socijalni rad 3 Psihologija2+0+04O    
Socijalna politika i socijalni rad 3 Etika2+1+06O    
Socijalna politika i socijalni rad 3 Radno pravo3+1+08O    
Socijalna politika i socijalni rad 3 Savremeni pravni sistemi2+0+0VP    
Socijalna politika i socijalni rad 3 Savremeni ekonomski sistemi2+1+0VP    
Socijalna politika i socijalni rad 3 Engleski jezik III1+1+04VP    
Socijalna politika i socijalni rad 3 Ruski jezik III1+1+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 4 Socijalna politika u praksi0+2+04O    
Socijalna politika i socijalni rad 4 Socijalna psihologija2+0+04O    
Socijalna politika i socijalni rad 4 Socijalna patologija2+1+06O    
Socijalna politika i socijalni rad 4 Porodično pravo2+1+06O    
Socijalna politika i socijalni rad 4 Socijalna politika2+1+06O    
Socijalna politika i socijalni rad 4 Istorija parlamentarizma2+0+0I    
Socijalna politika i socijalni rad 4 Engleski jezik IV1+1+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 4 Ruski jezik IV1+1+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 5 Socijalna psihijatrija2+0+04O    
Socijalna politika i socijalni rad 5 Socijalni rad u grupi2+1+06O    
Socijalna politika i socijalni rad 5 Engleski jezik V1+1+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 5 Metode i tehnike socijalnog rada3+1+08O    
Socijalna politika i socijalni rad 5 Sociologija porodice2+0+04O    
Socijalna politika i socijalni rad 5 Uvod u empirijska istraživanja2+0+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 5 Ruski jezik V1+1+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 6 Sistemi socijalne sigurnosti3+1+08O    
Socijalna politika i socijalni rad 6 Penologija2+1+0O    
Socijalna politika i socijalni rad 6 Upravno pravo2+1+06O    
Socijalna politika i socijalni rad 6 Engleski jezik VI1+1+04VP   D
Socijalna politika i socijalni rad 6 Socijalna politika Crne Gore2+1+06O    
Socijalna politika i socijalni rad 6 Socijalni rad u zajednici2+1+06O    
Socijalna politika i socijalni rad 6 Ruski jezik VI1+1+04VP   D
Vijesti sa fakulteta   >>>

22.06.2018 Fakultet političkih nauka

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA STUDIJSKE 2018/19 GODINE

DETALJNIJE
20.06.2018 Fakultet političkih nauka

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nici (doktorske studije)

DETALJNIJE

15.06.2018 Fakultet političkih nauka

Info dan o Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu zapošljavanja na univerzitetima

DETALJNIJE
01.06.2018 Fakultet političkih nauka

Posjeta ambasadorke Izraela FPN-u

DETALJNIJE

15.05.2018 Fakultet političkih nauka

Pozitivan primjer regionalne saradnje

DETALJNIJE
03.05.2018 Fakultet političkih nauka

Novi Erasmus+ konkurs (akademsko/administrativno osoblje) - Univerzitet u Lundu, Švedska

DETALJNIJE

26.04.2018 Fakultet političkih nauka

Erasmus + konkurs za Univerzitet u Frajbergu, Njemačka (akademsko i administrativno osoblje)

DETALJNIJE
26.04.2018 Fakultet političkih nauka

Održana prezentacija u okviru istraživačkog seminara

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

22.06.2018 Rektorat

Rektor i predsjednik Upravnog odbora na proširenoj rektorskoj konferenciji BiH

DETALJNIJE
20.06.2018 Rektorat

Konkurs za upis studenata 25. i 26. juna

DETALJNIJE

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE
22.06.2018 Karijerni centar

Fakultet za hemiju i farmaciju – Univerzitet u Sofiji kao institucija domaćin za iskusne istraživače

DETALJNIJE

21.06.2018 Muzička akademija

Svjetski dan muzike sa koncertom dua: Begić i Janković

DETALJNIJE
21.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje seniorske košarkaške reprezentacije 

DETALJNIJE

20.06.2018 Fakultet likovnih umjetnosti

Slikarska kolonija studenata FLU

DETALJNIJE
19.06.2018 Karijerni centar

Održani info dani o individualnim stipendijama Marija Sklodovska Kiri akcije

DETALJNIJE