Fizička kultura

 


 • Fizička kultura


  Nivo studija: Magistarske
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: S
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Ljubojević Milovan, docent
 • Ishodi učenja:
  - Primijeni testove za praćenje motoričkih znanja i motoričkih postignuća. - Statistički obradi i grafički prikaže rezultate mjerenja na univarijantnom nivou. - Dijagnostifikuje stanje uzorka. - Programira i kontroliše transformacijske procese u kineziološkoj edukaciji, - Razumije naučna istraživanja u kineziološkoj edukaciji. - Samostalno projektuje i vrši evaluacija planova i programa na području sportske rekreacije. - Vlada osnovnim i dopunskim tehnikama dijagnostike poremećaja posture kod djece, adolescenata i odraslih. - Vlada osnovnim i dopunskim tehnikama tjelesnog vježbanja u cilju prevencije i korekcije poremećaja posture kod djece, adolescenata i odraslih. - Predstavljanje u pisanoj formi stručnoj i akademskoj javnosti. - Primjeni stečena teorijska i metodička znanja potrebna za kreiranje i unaprjeđenje tehnologije planiranja, programiranja i kontrole transformacionih procesa u fizičkoj kulturi.
Obavještenja rukovodioca   >>>
 
Slide1 background

Antropometrijsko mjerenje vaterpolo reprezentacije Crne Gore

Slide1 background

Naučna konferencija u Budvi

Slide1 background

Naučna konferencija u Dubrovniku

Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Fizička kultura 1 Testiranje i mjrenje u fizičkoj kulturi3+0+06O    
Fizička kultura 1 Praćenje tjelesnog i motoričkog razvoja djece i omladine3+0+05O    
Fizička kultura 1 Naučne teorije fizičke kulture3+0+06O    
Fizička kultura 1 Metodologija i tehnologija naučnih istraživanja3+0+05O    
Fizička kultura 1 Priprema i projekat magistarske teze3+0+18O    
Fizička kultura 2 Istraživanja u fizičkoj kulturi3+0+410O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

18.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje juniorske košarkaške reprezentacije Crne Gore

DETALJNIJE
18.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Nova imena iz svijeta nauke na CSA konferenciji

DETALJNIJE

14.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Izašao junski  broj naučnog časopisa Sport Mont

DETALJNIJE

05.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje proslavio jubilej: Decenija rasta na međunarodnom nivou

DETALJNIJE
04.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Saradnja sa Sveučilištem u Splitu u okviru CEEPUS projekta

DETALJNIJE

04.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Jubilarna proslava decenije rada Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje

DETALJNIJE
01.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Monografija Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje: Naših prvih 10 godina

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

20.06.2018 Rektorat

Konkurs za upis studenata 25. i 26. juna

DETALJNIJE
15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE

14.06.2018 Rektorat

Rektor Univerziteta Crne Gore otvorio MECO konferenciju

DETALJNIJE
20.06.2018 Fakultet likovnih umjetnosti

Slikarska kolonija studenata FLU

DETALJNIJE

19.06.2018 Karijerni centar

Održani info dani o individualnim stipendijama Marija Sklodovska Kiri akcije

DETALJNIJE
18.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje juniorske košarkaške reprezentacije Crne Gore

DETALJNIJE

18.06.2018 Pravni fakultet

Studentima uručeni sertifikati UNHCR-a o završenom Kursu za izbjeglice

DETALJNIJE
18.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Nova imena iz svijeta nauke na CSA konferenciji

DETALJNIJE