Nova laboratorija za marikulturu vrijednosti 640 hiljada eura otvorena u Institutu za biologiju mora

U Institutu za biologiju mora Univerziteta Crne Gore svečano je otvorena nova laboratorija za marikulturu. Izgradnja laboratorije i njeno kompletno opremanje finansirani su iz pretpristupnih fondova Evropske unije u okviru velikog tematskog infrastrukturnog projekta pod nazivom “Održivi i inovativni lanac vrijednosti Agro hrane i ribarstva za prekogranično tržište malih i srednjih poduzeća “-  Food4Health. Ukupan budžet koji je bio na raspolaganju Institutu za biologiju mora iznosi oko 640.000 EUR, od čega je skoro 500.000 EUR utrošeno na izgradnju i opremanje laboratorije i formiranje dva demonstrativna centra za marikulturu na moru. U okviru projekta izgrađena je multi-funkcionalna laboratorija čiji će rad doprinjeti razvoju sektora marikulture u Crnoj Gori, odnosno osnaživanju malih i srednjih preduzeća iz sektora ribarstva i marikulture. Laboratoriju je svečano otvorio rektor Univerziteta Crne Gore...