Dani dijaspore i prijatelja Crne Gore 2023

Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Međunarodni naučni simpozijum "Dani dijaspore prijatelja Crne Gore 2023" predstavlja manifestaciju koja afirmiše nauku i podstiče na intenzivnije povezivanje i umrežavanje naučne zajednice Crne Gore sa akademskim i naučnim krugovima regiona i svijeta. Fokusiran na različite naučne discipline, ovaj skup pruža izuzetnu platformu za dijalog i saradnju, omogućavajući razmjenu znanja i iskustava te afirmaciju naučnih i obrazovnih potencijala Crne Gore.

Nobelovac Konstantin Novoselov gost podkasta Ključne riječi

Najava: Dani dijaspore i prijatelja Crne Gore 18. oktobra

Foto album

Program simpozijuma Dani dijaspore i prijatelja Crne Gore