Biotehnički fakultet, 10.10.2019

Raspored časova za zimski semestar studijske 2019/20 godineX

Raspored podliježe promjenama tokom prve dvije sedmice.

Nastava na magistarskim studijama za studijske programe Ratarstvo i povrtarstvo i Zaštita bilja odvijaće se mentorski, zbog manje od pet upisanih studenata. Studenti trebaju da se dogovore sa predmetnim nastavnicima o terminima izvođenja mentorske nastave.

Dokumenti

Broj posjeta : 3954