Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 02.07.2019

Prijavljeni kandidati za studijski program Fizička kultura i zdravi stilovi životaX

O B A V J E Š T E Nj E

ZA KANDIDATE KOJI KONKURIŠU ZA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA

 

Provjera sklonosti i sposobnosti će biti sprovedena u srijedu, 3. jula 2019. godine po sljedećem rasporedu:

- PLIVANJE:
Mjesto održavanja: Sportski centar - ispred ulaza na bazen
Okupljanje kandidata u 8:15 sati.
Napomena: plivanje je eliminaciono

- ATLETIKA (trčanje na 100m):
Mjesto održavanja: Gradski stadion
Početak testiranja:  u 9:15 sati.

- POLIGON SPRETNOSTI I OKRETNOSTI:
Mjesto održavanja: Fiskulturna sala na Filozofskom fakultetu
Početak testiranja:  u 10:00 sati.

- POLIGON SPORTSKIH IGARA (fudbal, košarka, rukomet, odbojka):
Mjesto održavanja: Ekonomska skola
Početak testiranja:  u 12:00 sati.

Kandidati su obavezni:

- Ponijeti sa sobom identifikacioni dokument: biometrijsku ličnu kartu ili pasoš ili vozačku dozvolu; u suprotnom NEĆE MOĆI pristupiti testiranju.

- Ponijeti sa sobom ODGOVARAJUĆU SPORTSKU OPREMU za trčanje, poligon sportskih igara i poligon svestranosti (šorc, majica i patika), kao i kupaći.

- Dostaviti ljekarsko uvjerenje da su sposobni za studiranje na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje.

Predsjednik komisije:
Doc. dr Danilo Bojanić

Image

Dokumenti

Broj posjeta : 784

08.04.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Radovi posljednje CSA konferencije objavljeni u aprilskom izdanju časopisa MJSSM


27.03.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Kompletna predavanja na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje za vrijeme privremene obustave rada na Univerzitetu Crne Gore


25.03.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

KONKURS ZA NAJBOLJI ESEJ NA TEMU ''SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM''


23.03.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Prof.dr Duško Bjelica TEORIJA SPORTSKOG TRENINGA Specijalističke postdiplomske studije - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje - Univerziteta Crne Gore


16.03.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Prof dr Duško Bjelica FUDBAL - TAKTIKA Osnovne studije - Fizička kultura i zdravi stilovi života - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore


16.03.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Prof. dr Rasim Lakota RUKOMET TAKTIKA Osnovne studije - Fizička kultura i zdravi stilovi života - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje - Univrziteta Crne Gore


15.03.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Prof. dr Duško Bjelica TEORIJA TJELESNOG VJEŽBANJA I SPORTA Osnovne studije - Fizička kultura i zdravi stilovi života - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje - Univerziteta Crne Gore


14.03.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Prof. dr Duško Bjelica TEORIJSKE OSNOVE TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG OBRAZOVANJA Osnovne studije - Fizička kultura i zdravi stilovi života - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje - Univerziteta Crne Gore


11.03.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Objavljen program XVII izdanja međunarodne konferencije Crnogorske sportske akademije


10.03.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Praktična nastava na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore u ljetnjem semestru 2019/2020 - Foto galerije