Pravni fakultet, 26.10.2018

Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore obilježio 46 godina rada


U prisustvu velikog broja predstavnika pravne nauke i struke dana 26.X.2018. godine obilježeno je 46. godina rada Pravnog fakulteta UCG. Dekan fakulteta prof. dr Velimir Rakočević ukazao je na značaj ove institucije u obrazovanju pravnika i očuvanju crnogorske pravne baštine. Istakao je veliki doprinos diplomaca Pravnog fakulteta izgradnji pravnog sistema Crne Gore i harmonizaciji crnogorskog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU. Potom se osvrnuo na rezultate ostvarene u protekloj godini od kojih je izdvojio: izgradnju sudnice za praktičnu nastavu, izgradnju biblioteke i čitaonice, stvaranje pretpostavki za izgradnju laboratorija i prostora za master i doktorske studije, izvođenje nastave na engelskom jeziku na 5 predmeta postdiplomskih studija, organizaciju 6 internacionalnih konferencija iz različitih oblasti prava i jedne studentske konferencije na engleskom jeziku, udvostručen broj radova profesora i saradnika objavljenih u međunarodnim časopisima referisanim u SCI i SSCI bazama, veliki uspjeh studenata na međunarodnom takmičenju u Londonu, realizaciju CABUFAL projekta,, vrlo plodnu međunarodnu saradnju i slično. Naglasio je da je vizija budućnosti Pravnog fakulteta konkurentan i moderan program koji će kod studenata našeg fakulteta razviti nova znanja i kreativne sposobnosti na osnovu kojih će uspješno rješavati kompleksne pravne i društvene probleme.

Na svečanosti su uručene dekanove nagrade najboljim studentima. Dekanovu nagradu dobili su studenti druge godine Andrea Mićanović, Dajana Drljević, Milena Pavićević i Iva Rolović, studentkinja treće godine Ana Bogavac, studenti specijalističkih studija Vesna Radović i Filip Vuković. Dekanovu nagradu dobio je i Luka Veljović najbolji student pravnih nauka koji je završio osnovne i specijalističke studije sa prosječnom ocjenom 10. Dekanovu nagradu dobile su i Ana Šćepanović najbolji student odjeljenja Pravnog fakulteta u Bijelom Polju i Mina Boljević najbolji student studijskog programa Bezbjednost i kriminalistika. Za osvojeno pravo mjesto na međunarodnom takmičenju u Londonu priznanje su dobili studenti Simona Jovanović, Ana Vukčević, Stefan Đurović i Marija Vesković. Za ostvarene rezultate u streljačkom sportu priznanje je dobila studentkinja Anđela Miličković. Posebno priznanje za izuzetan uspjeh u studiranju i promociju i afirmaciju Pravnog fakulteta pripalo je diplomiranim stuidentkinjama Kseniji Korać i Sanji Raković.

Za izuzetan doprinos razvoju Pravnog fakulteta plakete su dobili profesori Radoje Korać, Nevenka Bogojević-Gluščević, Ljiljana Jokić, Vjera Begović-Radović, Nebojša Vučinić i Ljiljana Kadić, koji su edukovali 40 generacija studenata. Plaketu je dobio i profesor Zoran Rašović za izuzetan doprinos doprinos razvoju i međunarodnoj afirmaciji Pravnog fakulteta.