Pomorski fakultet Kotor, 16.07.2018

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018Preliminarne rang liste, po studijskim programima, za upis u prvu godinu osnovnih studija II upisnog roka studijske 2018/19. godine na Pomorskom fakultetu Kotor možete preuzeti sa donjih linkova.


Upis u prvu godinu studija da će se upis vršiti u srijedu, 18. jula 2018. godine u terminu od 9:00 do 13:00 sati u studentskoj službi Fakulteta (prvi sprat).


ZA UPIS JE POTREBNO:

#Indeks i dvije fotografije,

# Dva prijavna lista (ŠV-20 obrazac),

# Uplata na žiro račun SOPF-a 510-89423-73, svrha uplate: "Studentski samodoprinos" na iznos od 6,00€.

# Ljekarsko uvjerenje za POMORCE - za upis na Pomorski fakultet Kotor, isključivo iz Doma zdravlja Kotor, Bar, Podgorica i Herceg-Novi za studijske programe: Nautika i pomorski saobraćaj, Brodomašinstvo i Pomorska elektrotehnika.

# Uplata u iznosu od 50,00€ za studente kojima je potrebno izvršiti priznavanje inostrane isprave-diplome, na žiro račun budžeta Crne Gore 832-3161080-65 - Administrativne takse.

INDEKS I DVA PRIJAVNA LISTA (ŠV-20 OBRAZAC) KANDIDATI MOGU NABAVITI U FOTOKOPIRNICI FAKULTETA!

VAŽNE NAPOMENE:

# Upis se vrši lično ili uz ovjereno ovlašćenje dato članu porodice budućeg studenta.

# Ovjereno ovlašćenje se daje za upis na Pomorski fakultet Kotor i potpisivanje ugovora o studiranju.


PRAVNA POUKA:

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis u roku od 24 časa od objavljivanja preliminarne rang liste.

Prigovor se podnosi putem mejla rektorat@ac.me sa naznakom (Subject:) "Prigovor Centralnoj komisiji".

Dokumenti