Rektorat, 31.10.2017

Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Slavica BoškovićUNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

KOTOR

 

OBAVJEŠTENjE

 

Obavještava se javnost da će kandidat Bošković Slavica javno braniti magistarski rad pod nazivom "Poreske obaveze turističke privrede u Crnoj Gori i regionu", pred Komisijom u sastavu:

 

Prof. dr Tatjana Stanovčić, predsjednik Komisije,

Prof. dr Predrag Goranović, mentor,

Prof. dr Andriela Vitić- Ćetković, član.

 

Odbrana će se održati dana 29.11.2017. godine sa početkom u 11 časova, u Svečanoj sali Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotor.