Rektorat, 12.01.2021

Magistarski rad/ Dragana Pantović/ Filološki fakultet 

OBAVJEŠTENJE

 

Magistarski rad Dragane Pantović pod nazivom ,,Rodna stereotipizacija na frazeološkom korpusu ruskih, engleskih i srpsko-hrvatskih rječnika''

izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta. Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filološkom fakultetu u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

 

Nikšić,  12. 1. 2021.

Broj posjeta : 83