Rektorat, 15.01.2021

Magistarski rad/ Ana Manović/ Prirodno-matematički fakultetO B A V J E Š T E NJE

 

 

          Magistarski rad pod nazivom “Filogenetska analiza određenih taksona Hydrachnidia basena Ohridskog jezera” kandidatkinje Ane Manović, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

 

          Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 7 dana, počev od 15. 01. 2021. godine.

 

 

                                                                   IZ DEKANATA PMF-a

Broj posjeta : 361