Rektorat, 01.04.2016

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Martin Bojaj01.04.2016.  Ekonomski fakultet


 

STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA MARTIN BOJAJ
DOSIJE BROJ M 15/14
URADIO JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

"UTICAJ RAZVIJENOSTI MODELA G2B I G2C NA EKONOMSKI RAST CRNE GORE"
Mentor : Prof. dr Maja Baćović

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, od 01.04. 2016. DO 15.04. 2016. GODINE.

EVENTUALNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.