Rektorat, 06.11.2017

Magistarski rad / Mašinski fakultet / Milena RaonićUNIVERZITET CRNE GORE

MAŠINSKI FAKULTET

PODGORICA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

da se magistarski rad pod nazivom: »Istraživanje uticajnih faktora na izbor i prikladnost metode za utvrdjivanje stepena finoće u sistemu kontrole predmeta od dragocjenih metala u Crnoj Gori« kandidata Milene Raonić, dipl.ing., i Izvještaj Komisije za pregled i ocjenu magistarskog rada stavljaju na uvid javnosti.

 

Zainteresovani mogu isti pogledati u narednih 15 dana u Univerzitetskoj biblioteci.