Rektorat, 09.11.2017

Magistarski rad / Pomorski fakultet / Igor StanovčićPomorski fakultet Kotor, na osnovu čl. 28. st.2. Pravila studiranja na postdiplomskim studijama izdaje slijedeće

 

 O B A V J E Š T E NJ E

 

          Magistarski rad  „Modeli razvoja hidroavionskog saobraćaja u Crnoj Gori" kandidata Igora Stanovčića, studenta postdiplomskih magistarskih studija na studijskom programu Pomorske nauke, sa izvještajem Komisije za ocjenu rada, nalazi se u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Pomorskoj biblioteci  na uvid  javnosti počev od  9. novembra  2017. godine.

          Eventualne primjedbe podnose se  Vijeću Pomorskog fakulteta Kotor, u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja.

 

Kotor, 9.11. 2017. godine                                                                                  POMORSKI FAKULTET KOTOR                                                                                                                                                                             POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE STUDIJE