Rektorat, 06.04.2021

Magistarski rad/ Milica Marković/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidat Milica Marković, javno će braniti master rad na temu:”Jačanje kapaciteta javnih institucija za upravljanje ljudskim resursima sa osvrtom na JP“Morsko dobro CG“ ” pred komisijom u sastavu:

  1. dr Milivoje Radović, predsjednik
  2. dr Žarko Božović, mentor
  3. dr Ljubinko Dedović, član

Odbrana će se održati dana 12.04.2021.godine sa početkom u 11:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 80