Rektorat, 13.04.2016

Magistarski rad / Prirodno - matematički fakultet / Nikola Konatar13.04.2016.  Prirodno - matematički fakultet


 

Magistarski rad "Elementi Teorije Stabilnosti i Bifurkacija i primjene u zadacima sinhronizacije nelinearnih oscilacija“ kandidata Nikole Konatar,  Spec. Sci Matematika i računarske nauke, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.   

Eventualne primjedbe na magistarski rad  mogu se dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 13. 04. 2016. godine.