Rektorat

Magistarski rad/ Vesna Đukanović/ Ekonomski fakultet
OBAVJEŠTENJE

 

 

STUDENT  MASTER STUDIJA VESNA ĐUKANOVIĆ

DOSIJE BROJ  M 11/18

URADILA JE MASTER RAD NA TEMU:

 

 

"ANALIZA UTICAJA STARENJA STANOVNIŠTVA NA PENZIJSKI SISTEM U CRNOJ GORI“

 

Mentor : Prof. dr Maja Baćović

 

 

RAD SE NALAZI U CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI  I  BIBLIOTECI  EKONOMSKOG FAKULTETA  I  STAVLJA SE NA UVID  JAVNOSTI

 

7 dana, od dana objavljivanja ovog obavještenja

 

Eventualne  primjedbe  na  master  rad  dostaviti VIJEĆU  EKONOMSKOG  FAKULTETA  I  BIBLIOTECI  UNIVERZITETA CRNE  GORE  U  NAVEDENOM  PERIODU.

 

 

 

Broj posjeta : 40