Rektorat

Magistarski rad/ Dobrila Vlahović/ Arhitektonski fakultet
 

Na osnovu člana 30 Pravila studiranja na postdiplomskim studijama Univerziteta Crne Gore donosim

 

RJEŠENJE

o odbrani master rada

 

Dobrila Vlahović , studentkinja  master studija Arhitektonskog fakulteta uPodgorici, braniće master rad pod naslovom »Zaštita i očuvanje  starih mostova u Crnoj Gori sa statusom kulturnog dobra“, dana 11.06.2021. godine u 13 sati u Sali 101 Arhitektonskog fakulteta u Podgorici.

 

Master rad braniće pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof. Dr Svetislav G. Popović, predsjednik
  2. Doc. Dr Vladimir Bojković,član
  3. Prof. Dr Ilija Lalošević,mentor i član

 

 

 DEKANKA

Prof. dr Svetlana Perović

Broj posjeta : 54