Rektorat

Magistarski rad/ Dijana Balabušić/ Filološki fakultet
UNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI FAKULTET

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

Dijana Balabušić javno će braniti magistarski rad pod nazivom ,,Usvajanje određenog i neodređenog člana u  nastavi italijanskog jezika u crnogorskim osnovnim školama: analiza grešaka i prijedlozi za njihovo prevazilaženje'', pred Komisijom u sastavu:

  1. Doc. dr Deja Piletić, Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore;
  2. Doc. dr Olivera Popović, Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore;
  3. Doc. dr Radmila Lazarević, Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore.

Javna odbrana obaviće se 24. 6. 2021. u 9.30, u svečanoj sali Fakulteta.

 

 

Nikšić, 11. 6. 2021.

 

 

 

Broj posjeta : 60