Rektorat

Magistarski rad/ Aleksandra Gligorović/ Prirodno-matematički fakultet
 

O B A V J E Š T E NJE

 

 

          Magistarski rad pod nazivom “Faunistička i ekološka istraživanja bubamara (Coccinellidae) Crne Gore”,  kandidatkinje Aleksandre Gligorović, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

 

          Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 7 dana, počev od 24. 06. 2021. godine.

 

 

                                                                   IZ DEKANATA PMF-a

 

 

Broj posjeta : 84