Rektorat, 27.04.2016

Ciljevi i očekivani rezultati doktorske teze / Elektrotehnički fakultet / mr Miloš Brajović27.04.2016.  Elektrotehnički fakultet


 

Mr Miloš Brajović, javno će obrazložiti ciljeve i očekivane rezultate, kao i izložiti istraživački program za uspješan završetak doktorske teze pod radnim naslovom:

"Analiza algoritama za rekonstrukciju signala rijetkih u Hermitskom i Furijeovom transformacionom domenu"

dana 05. 05. 2016. godine u 13,00 sati u Laboratoriji za multimedije na Elektrotehničkom fakultetuu Podgorici, pred Komisijom u sastavu:

1.  Dr Srđan Stanković, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,

2.  Dr Miloš Daković, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,

3.  Dr Irena Orović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore.