Rektorat

Magistarski rad/ Nataša Raičević/ Ekonomski fakultet
OBAVJEŠTENJE

 

 

STUDENT  MASTER STUDIJA NATAŠA RAIČEVIĆ

DOSIJE BROJ  M 135/11

URADILA JE MASTER RAD NA TEMU:

 

 

"UTICAJ IMPLEMENTACIJE STANDARDA MENADŽMENTA I PRINCIPA NADGLEDANJA NA STABILNOST PLATNOG SISTEMA“

 

Mentor : Prof. dr Milan Perović

 

 

RAD SE NALAZI U CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI  I  BIBLIOTECI  EKONOMSKOG FAKULTETA  I  STAVLJA SE NA UVID  JAVNOSTI

 

7 dana, od dana objavljivanja ovog obavještenja

 

Eventualne  primjedbe  na  master  rad  dostaviti VIJEĆU  EKONOMSKOG  FAKULTETA  I  BIBLIOTECI  UNIVERZITETA CRNE  GORE  U  NAVEDENOM  PERIODU.

 

 

 

Broj posjeta : 50