Rektorat

Magistarski rad/ Jovan Jovović/ Pravni fakultet
Master rad Jovana Jovovića pod nazivom  »Trgovina ljudima krivičnopravni i viktimološki aspekt«, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.
 
Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.
Broj posjeta : 106